لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۱۵:۲۹

چشم انداز برگزاري انتخابات در آذربايجان و پيش بيني ناظران مبني بر برنده شدن پسر رئيس جمهوري فعلي، از ديد رئيس بخش آذري راديوآزادي


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديوفردا): امروز انتخابات رياست جمهوري در آذربايجان برگزار مي شود. اکثر ناظران پيش بيني مي کنند که الهام علي اف، پسر حيدر علي اف، رئيس جمهوري پيشين، در انتخابات برنده خواهد شد. درباره اين انتخابات، ژان خاکزاد از راديوفردا گفتگويي انجام داده است با دکتر عباس جوادي، رئيس بخش آذري راديواروپاي آزاد / راديوآزادي. ژان خاکزاد (راديوفردا): آقاي دکتر عباس جوادي، امروز انتخابات رياست جمهوري در آذربايجان برگزار مي شود. هشت نامزد انتخاباتي وجود دارند، ولي همه از هم اکنون اظهار نظر مي کنند که الهام علي اف، پسر حيدر علي اف، برنده اين انتخابات رياست جمهوري خواهد شد. به نظر شما، اين انتخابات را ما چقدر مي توانيم جدي بگيريم؟ عباس جوادي (رئيس بخش آذري راديواروپاي آزاد / راديوآزادي): انتظار عمومي طوري که شما خودتان هم گفتيد، همين است که نخست وزير، الهام علي اف، پسر حيدر علي اف، رئيس جمهوري فعلي، انتخاب خواهد شد، تمام برنامه هاي راديويي، تلويزيوني، و اکثر مطبوعات، نه همه، ولي اکثر مطبوعات نشان مي دهند که واقعا در آن سمت هم حرکت مي کند وضعيت. مي دانيد هشت نامزد ديگر هستند، کانديداي ديگر هست، و اکثر آنها متعلق هستند به مخالفين دولت کنوني، ولي متاسفانه، به هر دليلي که شده، اينها نتوانستند با يک نامزد و با يک کانديداي واحد، به اصطلاح، عرض اندام بکنند. دولت از تمام امکاناتش استفاده مي کند که رياست جمهوري الهام علي اف، پسر آقاي علي اف، را تامين و تضمين بکند. ژ.خ.: مبارزه انتخاباتي واقعي در آذربايجان صورت نگرفته. عباس جوادي: نه، مي دانيد، اگر مقايسه کنيد با سال 98، آخرين انتخابات رياست جمهوري، يک کمي آزادتر و بهتر است. مثلا در مطبوعات اگر بگيريد، مطبوعات مخالفين را، احزاب مخالف، خيلي شديد و پررنگ و پر التهاب هست و مخالفت ديده مي شود، يک. دوم اينکه ناظران خارجي از قبيل سازمان امنيت و همکاري اروپاي، از قبيل شوراي اروپا، از قبيل پارلمان اروپا، از قبيل وزارت خارجه آمريکا و ناظران خارجي ديگر، بيشتر هستند و فکر مي کنم که کنترل بر اوضاع از نظر ناظران خارجي بهتر است، تا پنج سال گذشته. ولي ظاهرا، حداقل در باکو، مثلا امکانات يک کمي آزادتر و منصفانه تر هست، در باکو. ولي در شهرستان ها و دهات و غيره، به نظرم کنترل دولت بر آراي مردم، خيلي خيلي قوي تر و بيشتر است و احتمالا از همه امکانات استفاده خواهند کرد تا آقاي الهام علي اف انتخاب شود. امروز انتخابات رياست جمهوري در آذربايجان برگزار مي شود. اکثر ناظران پيش بيني مي کنند که الهام علي اف، پسر حيدر علي اف، رئيس جمهوري، در انتخابات برنده خواهد شد. دکتر عباس جوادي، رئيس بخش آذري راديواروپاي آزاد / راديوآزادي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که انتظار عمومي اين است که نخست وزير، الهام علي اف، پسر حيدر علي اف، رئيس جمهوري فعلي، انتخاب خواهد شد و تمام برنامه هاي راديويي، تلويزيوني، و اکثر مطبوعات، نه همه، ولي اکثر مطبوعات نشان مي دهند که وضعيت واقعا در آن سمت هم حرکت مي کند. وي مي گويد که هشت نامزد ديگر نيز رقابت مي کنند و اکثر آنها متعلق به مخالفين دولت کنوني هستند، ولي متاسفانه، اينها نتوانستند با يک نامزد و با يک کانديداي واحد، عرض اندام بکنند و دولت از تمام امکاناتش استفاده مي کند که رياست جمهوري الهام علي اف، پسر آقاي علي اف، را تامين و تضمين بکند. وي مي گويد که در مقايسه با سال 98، آخرين انتخابات رياست جمهوري، اين انتخابات کمي آزادتر و بهتر است.
XS
SM
MD
LG