لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۱۲:۳۲

اهميت اعطاي جايزه نوبل صلح به شيرين عبادي، از ديد دو فعال و صاحبنظر سياسي


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديوفردا): يک روز پس از ورود برنده جايزه صلح نوبل سال 2003 ميلادي، خانم شيرين عبادي، به تهران، مطبوعات و راديو و تلويزيون هاي کشورهاي مختلف جهان، ستون ها و دقايق بسياري از صفحات و برنامه هاي خبري خود را به انتشار گزارش ها و بررسي هايي اختصاص دادند که موضوع آنها اهميت اعطاي اين جايزه به شيرين عبادي و شور و هيجاني است که ايرانيان، شب گذشته در فرودگاه مهرآباد تهران، از به گفته برخي از ناظران خارجي، نسبت به اين قهرمان تازه، نشان دادند. بسياري از نشريات خارجي در گزارش هاي خود، سخنان رهبران محافظه کاران جمهوري اسلامي و هواداران اصلاحات را در اين زمينه نقل کرده و نتيجه گرفته اند که اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي، فصل تازه اي را در زمينه مبارزات هواداران دمکراسي و حقوق بشر در ايران، خواهد گشود. روز گذشته، در فرودگاه اورلي پاريس، به هنگام بدرقه خانم شيرين عبادي، همکار راديوفردا، محبوبه شاد، نظر دو تن از فعالان سياسي و صاحبنظران را درباره اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي جويا شد. علي شاکري، رهبر نهضت مقاومت ملي ايران و احمد سلامتيان، تحليلگر سياسي در اين باره چنين مي گويند: علي شاکري (رهبر نهضت مقاومت ملي ايران، پاريس): نظر شخص بنده در اين باره، اين است که، يک، اين حادثه بزرگ، در درجه اول تصوير زن ايراني را به جاي خودش برگرداند. زني که در طول تاريخ چند هزار ساله ايران، منشاء فرهنگ بزرگ تاريخ ما است، توانست از اين طريق بار ديگر مقام خودش را در صحنه جهان احراز بکند و چهره واقعي خودش را معرفي بکند. در درجه دوم، اين امر نشان داد که مبارزات ملت ايران، عليرغم همه سرکوب ها و فشار شديدي که بر مردم وارد شده و مي شود، سر انجام راه هاي پيروزي خودش را پيدا مي کند و زنان و مرداني که بتوانند اين راه را هر چه نمايانتر و روشن تر در پيش پاي مردم باز بکنند، پيدا مي شوند و قبل از اين پيدا شدند و اينک ما با يکي از عالي ترين چهره هاي اين شخصيت ها روبرو هستيم که دنيا هم او را به اين مقام شناخته. احمد سلامتيان (تحليلگر سياسي، فرودگاه اورلي، پاريس): به نظر من، انتخاب اين خانم، نه تنها يک موقعيت و فرصت بي سابقه براي ملت ايران است، بلکه يک فرصت بي سابقه اي براي کل دنياي اسلامي است و با توجه به اينکه مساله اصلي تنش دنياي اسلامي امروز، مساله عدم رعايت حقوق بشر است، و مساله اصلي حقوق بشر در دنياي اسلامي، مساله حقوق زنان است، انتخاب يک زن مدافع حقوق زن و حقوق بشر در يک کشور اسلامي، عملا ايران را بار ديگر بدل به موتور حرکت اصلي سال هاي آينده دنياي اسلام خواهد کرد. موتور حرکتي که خواه ناخواه، به طرف توسعه دمکراسي، توسعه حقوق بشر در محور او، توسعه مقام و موقعيت زنان که خود اين يکي از عمده ترين ابزار استقرار صلح دراز مدت در جهان خواهد بود. به همين علت، من در درجه اول تبريک را شايسته آن پنج نفر نروژي مي دانم که به اين ترتيب، بهتر از بسياري ديگر، چه در دنياي اسلام، چه در کشور ايران، ضرورت عمده جهان امروز را که بايد مساله زن و حقوق بشر و تحول وجداني انسان ها را در محور اصلي بحث مربوط به حقوق بشر و ... در دنياي اسلام، نه از طريق بمب، جايزه را به او دادند. روز گذشته، در فرودگاه اورلي پاريس، به هنگام بدرقه خانم شيرين عبادي، راديوفردا نظر دو تن از فعالان سياسي و صاحبنظران را درباره اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي جويا شد. علي شاکري، رهبر نهضت مقاومت ملي ايران در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين حادثه بزرگ، در درجه اول تصوير زن ايراني را به جاي خودش برگرداند و در درجه دوم، اين امر نشان داد که مبارزات ملت ايران، عليرغم همه سرکوب ها و فشار شديدي که بر مردم وارد شده و مي شود، سر انجام راه هاي پيروزي خودش را پيدا مي کند. احمد سلامتيان، تحليلگر سياسي در پاريس، نيز به راديوفردا مي گويد که انتخاب اين خانم، نه تنها يک فرصت بي سابقه براي ملت ايران است، بلکه يک فرصت بي سابقه اي براي کل دنياي اسلامي است و با توجه به اينکه مساله اصلي تنش دنياي اسلامي امروز، مساله عدم رعايت حقوق بشر است، و مساله اصلي حقوق بشر در دنياي اسلامي، مساله حقوق زنان است، انتخاب يک زن مدافع حقوق زن و حقوق بشر در يک کشور اسلامي، عملا ايران را بار ديگر بدل به موتور حرکت اصلي سال هاي آينده دنياي اسلام خواهد کرد.
XS
SM
MD
LG