لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۲۳:۴۱

پذيرش استعفاي سه وزير متهم به فساد از سوي نخست وزير روماني براي هموار کردن راه عضويت در اتحاديه اروپا


(rm) صدا |
آدريان ناستاسه نخست وزير روماني دريک کنفرانس مطبوعاتي اعلام کرد سه تن از وزيران کابينه براثر رسوائي هاي ناشي ازفساد استعفا کرده اند. استعفاي هيلد گارد پواک وزير وحدت اروپا، ميرکيا بيران وزيربهداشت و سربان ميهايلسکودبير کابينه دولت روماني، هنگامي صورت مي گيرد که بروکسل دست اندرکارتهيه گزارشي درباره کشورهائي است که قصد دارند درسال 2007 به اتحاديه اروپا ملحق شوند. نخست وزير روماني گفت من استعفاي اين سه وزير را که نمي خواستند هيچ گونه مشکلي براي دولت ايجاد کنند پذيرفتم. نخست وزير روماني پيشترگفته بود نسبت به اين موضوع متقاعد است که اين سه وزيربي گناه هستند، اما روزدوشنبه گفت باقي ماندن آن ها درکابينه، به اعتباردولت لطمه وارد مي آورد. مقامات اروپائي وآمريکائي، روماني را به خاطرفساد فراگير مورد انتقاد قرارداده اند وگزارش اتحاديه اروپا که قراراست تا دوهفته ديگرمنتشرشود، اقدامات روماني درجهت مبارزه با فساد را مورد ارزيابي قرارداده است. بخارست اميدواراست بروکسل ابرازنظر کند که روماني درمبارزه با فساد پيشرفت کرده است وگواهي کند که اين کشوربه صورت بازاراقتصادي موفقي درآمده است. اين عنواني است که براي عضويت دراتحاديه اروپا ضرورت دارد. استعفاي وزيران کابينه به دنبال همه پرسي روزهاي شنبه ويکشنبه درمورد طرح قانون اساسي جديد روماني صورت پذيرفت که امکان عضويت اين کشورسابق کمونيستي را دراتحاديه اروپا فراهم مي آورد. روماني اميدواراست درسال 2007 که سه سال ازنخستين گسترش اتحاديه اروپا مي گذرد، به اين اتحاديه ملحق شود. درنخستين گسترش اتحاديه اروپا، 10 کشوربه عنوان اعضاي جديد به اين اتحاديه ملحق خواهند شد. اين کشورها عبارتند ازکشورهاي سابق کمونيستي اروپاي شرقي به اضافه قبرس ومالت. آدريان ناستاس Adrian Nastase، نخست وزير روماني، در يک کنفرانس مطبوعاتي اعلام کرد که سه تن از وزيران کابينه بر اثر رسوايي هاي ناشي از فساد استعفاء کردند. استعفاي هيلدگارد پواک Hildegard Puwak، وزير وحدت اروپا، ميرکيا بيران Mircea Beuran، وزير بهداشت و سربان ميهايلسکوSerban Mihailescu، دبير کابينه روماني، هنگامي صورت مي گيرد که بروکسل دست اندرکار تهيه گزارشي درباره کشورهايي است که قصد دارند در سال 2007 به اتحاديه اروپا ملحق شوند. نخست وزير روماني گفت که استعفاي اين سه وزير را که نمي خواستند هيچگونه مشکلي براي دولت ايجاد کنند، پذيرفتم. اقاي ناستاس پيشتر گفته بود که نسبت به بي گناهي اين سه وزير، متقاعد شده است، اما به گفته وي باقي ماندن آنها در کابينه، به اعتبار دولت لطمه مي زند. مقام هاي اروپايي و آمريکايي، روماني را به خاطر فساد فراگير مورد انتقاد قرار داده اند و گزارش اتحاديه اروپا که قرار است تا دو هفته ديگر منتشر شود، اقدامات روماني در جهت مبارزه با فساد را مورد ارزيابي قرار داده است. بخارست اميدوار است تا بروکسل ابراز نظر کند که روماني در مبارزه با فساد، پشرفت کره و گواهي کند که اين کشور به صورت بازار اقتصادي موفقي در آمده است.
XS
SM
MD
LG