لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۲۳:۰۶

آغاز نخستين دور از گفتگوهاي سه وزير امور خارجه اروپا با وزير امور خارجه جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
وزيران امور خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان نخستين دور از گفتگوهايشان را با کمال خرازي، وزير خارجه جمهوري اسلامي در تهران آغاز کرده اند. در پيوند با ديدار دوروزه وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا از تهران برخي از روزنامه ها و کارشناسان اروپايي معتقدند برنامه هاي اتمي ايران آمريکا و اتحاديه اروپا را در يک صف قرار داده است. هرگاه ايران از پيوستن به پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژي هسته اي خودداري کند انزوايي فراگير نصيبش خواهد شد. شهرام ميريان(راديو فردا) : امضاي مقاوله نامه منع گسترش سلاح هاي هسته اي، دست کشيدن از برنامه غني سازي اورانيوم، و فاصله گرفتن از کار بر روي سوخت اتمي از جمله مهم ترين مسائلي است که وزيرات خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا در ديدار دو روزه خود در تهران در ديدار خود با محمد خاتمي، کمال خرازي و ديگر مقام هاي مسوول ايراني مذاکره مي کنند. به خاطر نگراني اتحاديه اروپا نسبت به برنامه اتمي ايران، اتحاديه در راه و روش خود در قبال آن کشور به وضوح تجديد نظر به عمل آورده و سخنان صريح و روشن سران اروپا طي يک ماه اخير نشان از آن دارد که اتحاديه اروپا نيز مانند آمريکا تمايل ندارد که ايران بصورت يک قدرت هسته اي در منطقه قد علم کند. در سال هاي اخير گفتگوهاي انتقادي با ايران پايه اصلي سياست اتحاديه اروپا را شالوده ريزي مي کرد حال آنکه اين اتحاديه نيز وارد نزاع اتمي ايران شده و به گونه اي نه به شدت و حدت آمريکا ايران را به زير فشار خود گرفته است. از آنجا که اتحاديه اروپا چندي است که درباره بستن پيماني در راستاي گسترش مناسبات بازرگاني و همکاري ها با ايران در حال مذاکره است گفته مي شود که يوشکا فيشر، دومينيک دوويلپن و جک استراو در گفتگو هاي دو روزه خود انعقاد اين قرارداد را به شرط و شروطي چون امضاي مقاوله نامه الحاقي آژانس بين المللي انرژي هسته اي از سوي ايران گره زنند. کارشناسان مسائل اروپا در پيوند با ديدار اين سه وزير از ايران چنين نظر مي دهد که هرگاه ايران به خواسته هاي اتحاديه اروپا در راستاي برنامه اتمي خود شفافيت بيشتري نشان دهد و به خواسته هاي اين اتحاديه گردن نهد دورنماي اين همکاري ها با ايران روشن تر خواهد شد. نزاع و کشمکش بر سر برنامه اتمي ايران هم اينک اتحاديه اروپا و آمريکا را در يک سطح قرار داده و هرگاه رهبري ايران به قول کارشناسان اروپايي در برابر خواسته هاي آژانس بين المللي انرژي هسته اي بياستد آنگاه اين امکان وجود دارد که گفتگو ها با ايران بر سر بستن پيمان بازرگاني و گسترش همکاري ها از سوي اتحاديه اروپا قطع شود. روزنامه آلماني زودويچه سايتونگ پيش از سفر وزيران امور خارجه سه کشور اتحاديه اروپا، آلمان، فرانسه و بريتانيا نوشت هرگاه ايران مقاوله نامه الحاقي را امضا نکند انزواي فراگير نصيبش خواهد شد. بنا بر اين نه تنها آمريکا که اتحاديه اروپا نيز همکاري همه جانبه ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته اي را آخرين شانس و فرصت براي آن کشور مي دانند. وزيران امور خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان نخستين دور از گفتگوهايشان را با کمال خرازي، وزير خارجه جمهوري اسلامي در تهران آغاز کرده اند. در پيوند با ديدار دوروزه وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا از تهران برخي از روزنامه ها و کارشناسان اروپايي معتقدند برنامه هاي اتمي ايران آمريکا و اتحاديه اروپا را در يک صف قرار داده است. هرگاه ايران از پيوستن به پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژي هسته اي خودداري کند انزوايي فراگير نصيبش خواهد شد. همچنین از آنجا که اتحاديه اروپا چندي است که درباره بستن پيماني در راستاي گسترش مناسبات بازرگاني و همکاري ها با ايران در حال مذاکره است گفته مي شود که يوشکا فيشر، دومينيک دوويلپن و جک استراو در گفتگو هاي دو روزه خود انعقاد اين قرارداد را به شرط و شروطي چون امضاي مقاوله نامه الحاقي آژانس بين المللي انرژي هسته اي از سوي ايران گره زنند.
XS
SM
MD
LG