لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۶:۲۴

بررسي روزنامه هاي امروز ايران: موافقت جمهوري اسلامي با امضاي پروتكل الحاقي


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): روزنامه «آفتاب يزد» در ستون به قلم سردبير مي‌نويسد «در حاليکه دبير شوراي عالي امنيت ملي به صراحت از اجراي داوطلبانه پروتکل توسط کشورمان در ماه هاي گذشته خبر داد، در همين ماه هاي گذشته اظهارنظرهائي پيرامون پيوستن به اين پروتکل اظهار شد که شاه بيت آن، معادل دانستن امضاي پروتکل با «پذيرش ذلت» بود. اين اظهارنظرها به خصوص توسط کساني صورت گرفت که هيچکس نمي‌تواند نقش عمده آنان را در تحولات کشور و تصميم‌گيري هاي مهم ناديده بگيرد. آفتاب يزد يادآور مي‌شود که شخصت‌هاي عمده و کليدي حکومت، نظير دبير شوراي نگهبان خواستار خروج ايران از پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي شده بود. آفتاب يزد، با توجه به اينکه پيوستن ايران به پروتکل الحاقي اعلام شده است، مي‌نويسد: «اکنون مي‌توان پرسيد اگر ديدگاه اين افراد، که هر يک در شئون مختلف کشور صاحب نفوذ هستند، از مباني کارشناسي برخوردار بود، عدم توجه به آنها و پذيرفتن پروتکل چه توجيهي دارد. آفتاب يزد مي‌نويسد پذيرفتن اين پروتکل نشان مي‌دهد که نپذيرفتن آن کشور را به خطر مي‌انداخت و مي‌پرسد: «کساني که مخالفت خود با امضاي پروتکل را با تهديد و عبارت تحريک‌آميز بيان و حتي امضاي پروتکل را علامت ذلت مي‌دانند، در شناسائي مصالح کشور عاجز هستند، اگر نگوئيم اظهارات ايشان در راستاي ضربه زدن به منافع ملي بود.» روزنامه آفتاب يزد مي‌پرسد: «آيا مردم حق ندارند به شدت نگران تصميمات، اقدامات و اظهاراتي باشند که توسط اين افراد اجرا و ابراز مي‌شود؟» روزنامه اعتماد در مطلبي به قلم آقاي جلال خوش‌چهره مي‌نويسد: نتايج‌ گفت‌وگوهاي‌ مربوط‌ به‌ پيوستن‌ ايران‌ به‌ پروتكل‌ الحاقي‌ موفقيتي‌ دوسويه‌ بود، از اين‌ رو كه‌ دو طرف‌ (هم‌ تهران‌ و هم‌ نمايندگان‌ اتحاديه‌ اروپا) توانستند راهكار مشتركي‌ براي‌ كنترل‌ بحران‌ بيابند. از نظر روزنامه اعتماد، ايران‌ توانايي‌ و حقوق خود را براي‌ دستيابي‌ به‌ فناوري‌ هسته‌‌اي‌ رسميت‌ بخشيد و ضمن‌ به‌ رسميت‌ نشناختن‌ ضرب‌الاجل‌ تحميلي‌ شوراي‌ حكام‌، توانست‌ دارايي خود را در امكان‌ غني‌سازي‌ اورانيوم‌ حفظ‌ كند. مضاف‌ بر اينكه‌ تعهد اروپا را براي‌ ارايه‌ تكنولوژي‌ هسته‌يي‌ دريافت‌ كرد. و علاوه‌ بر اين‌، موفقيت‌ مذاكرات‌ تهران‌ دلنگراني‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اراده‌هايي‌ را كه‌ تلاش‌ در ايجاد بي‌ثباتي‌ تازه‌ در منطقه‌ داشتند، مرتفع‌ كرد.» روزنامه اعتماد مي‌افزايد: «ايرانيان‌ حالا مي‌توانند آرام‌ گيرند، زيرا همه‌ اصول‌ لازم‌ براي‌ حفظ‌ منافع‌ مترتب‌ در توانايي‌هاي‌ هسته‌يي‌ ايران‌ حفظ‌ شده‌ است‌.در اين‌ حال‌ اروپا نيز موفق‌ بوده‌ است‌، زيرا ابتكار اداره‌ بحران‌ را در اختيار گرفت‌ و توانست‌ براي‌ مسئله‌‌اي‌ كه‌ رفته‌ رفته‌ بغرنج‌ مي‌نمود راه‌حلي‌ مسالمت‌ جويانه‌ يابد.» روزنامه «جمهوري اسلامي» امضاي پروتکل الحاقي را ننگ ابدي و در رديف عهدنامه‌هاي ترکمانچاي و گلستان توصيف مي‌کند و مي‌افزايد: دراين مذاکرات، غربي‌ها به ما قول داده‌اند که اگر ما گوش به فرمان آنها باشيم، و قطعنامه قرون وسطائي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي را بپذيريم، آنها عزت وامنيت و استقلال ما را تضمين خواهند کرد!» جمهوري اسلامي مي‌افزايد: «شگفتا، که ملت ايران براي رهائي از استعمار غرب و سلطه آمريکا انقلاب کرد، و حالا مسئولان ما به اين نتيجه رسيده اند که براي حفظ عزت وامنيت واستقلال همين ملت به مجوز آمريکا و انگليس و فرانسه نيازمند هستيم.» جمهوري اسلامي با اشاره به اينکه سه کشور اروپائي بعد از برطرف شدن نگراني‌هاي بين‌المللي به ايران قول همکاري هسته‌اي داده اند، مي‌نويسد: روشن است که نگراني هاي بين المللي، يعني نگراني‌هاي آمريکا، و نگراني آمريکا وقتي برطرف خواهد شد که نظام جمهوري اسلامي وجود نداشته باشد. بنابر اين وعده‌هاي وزراي سه کشور اروپائي، مثل حواله‌اي است که به روي يخ نوشته باشند.» روزنامه «آفتاب يزد» مي نويسد پذيرفتن اين پروتکل نشان ميدهد که نپذيرفتن آن کشور را به خطر ميانداخت و ميپرسد: «کساني که مخالفت خود با امضاي پروتکل را با تهديد و عبارت تحريک آميز بيان و حتي امضاي پروتکل را علامت ذلت ميدانند، در شناسائي مصالح کشور عاجز هستند، اگر نگوئيم اظهارات ايشان در راستاي ضربه زدن به منافع ملي بود.» روزنامه اعتماد مي نويسد: «ايرانيان حالا مي توانند آرام گيرند، زيرا همه اصول لازم براي حفظ منافع مترتب در توانايي هاي هسته اي ايران حفظ شده است. در اين حال اروپا نيز موفق بوده است، زيرا ابتكار اداره بحران را در اختيار گرفت و توانست براي مسئله اي كه رفته رفته بغرنج مي نمود راه حلي مسالمت جويانه يابد.» روزنامه «جمهوري اسلامي» امضاي پروتکل الحاقي را ننگ ابدي و در رديف عهدنامه هاي ترکمانچاي و گلستان توصيف مي کند و مي نويسد: وعده هاي وزراي سه کشور اروپائي، مثل حواله اي است که به روي يخ نوشته باشند.»
XS
SM
MD
LG