لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۵:۲۱

بلندپايه‌ترين مقام بريتانيايي در دولت موقت عراق: جمهوري اسلامي و سوريه در مساله عراق همکاري نشان مي‌دهند


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): يک مقام بلند پايه بريتانيائي درعراق روزيکشنبه گفت: ايران وسوريه، که برخي ازمقامات آمريکا آن ها را به ايجاد بي ثباتي درعراق وخرابکاري درکوشش هاي مربوط به بازسازي اين کشورمتهم کرده اند، درحقيقت همکاري نشان مي دهند. مسعود ملک (راديوفردا): سرجرمي گرين استوک، بلند پايه ترين مقام بريتانيائي دردولت موقت ائتلاف درعراق به رهبري آمريکا، اظهارداشت گفتگوئي با هردوکشورايران وسوريه براي ترغيب آن ها به حمايت آشکار بيشترازکوشش هاي مربوط به بازسازي عراق در جريان است. آقاي گرين استوک، نماينده پيشين بريتانيا درسازمان ملل متحد، درپاسخ به اين سئوال که آيا واقعا سوريه وايران فعالانه درصدد ايجاد بي ثباتي درعراق هستند يا نه، گفت: من تصورمي کنم اين دوکشوراکنون کاملا همکاري نشان مي دهند. اما بخش هاي مختلفي با نظرات مختلف در دستگاه هاي سوريه وايران وجود دارند. من ازاين دوکشور انتظارحمايتي موثرتر را دارم. آقاي گرين استوک گفت: ما با سوريه وايران درحال گفتگوهستيم، وافزود: من تصورمي کنم اين دوکشورمي توانند تشخيص دهند که سرانجام بايد با عراق جديد زندگي کنند. آمريکا هردوکشورسوريه وايران را جزوکشورهائي که حامي تروريسم هستند وقصد دستيابي به سلاح هاي کشتارجمعي را دارند مي داند، اما بريتانيا ترجيح مي دهد با چنين کشورهائي وارد گفتگو شود. دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا روزجمعه، سوريه وايران را متهم به کوشش در راه ايجاد بي ثباتي درعراق کرد وگفت: جنگجويان خارجي براي حمله به نيروهاي آمريکا ومتحدان آن درعراق، از مرزهاي سوريه وايران وارد عراق مي شوند. آقاي رامسفلد درمصاحبه اي با روزنامه واشنگتن تايمزگفت مسلما اگرسوريه وايران به جاي آسيب رساندن، کمک کننده باشند تاثير زيادي دارد. به گزارش رويتر، ايران وسوريه با وجود آن که نسبت به مقاصد آمريکا دراشغال عراق سوء ظن نشان مي دهند، هرگونه مداخله درامورعراق را تکذيب کرده اند. سرجرمي گرين استوک، بلند پايه ترين مقام بريتانيائي دردولت موقت ائتلاف درعراق به رهبري آمريکا، گفت که جمهوري اسلامي وسوريه، که برخي ازمقامات آمريکا آن ها را به ايجاد بي ثباتي درعراق وخرابکاري درکوشش هاي مربوط به بازسازي اين کشورمتهم کرده اند، درحقيقت همکاري نشان مي دهند. آقاي گرين استوک، نماينده پيشين بريتانيا درسازمان ملل متحد، گفت که ازاين دوکشور انتظارحمايتي موثرتر را دارد. آقاي گرين استوک گفت که با سوريه و جمهوري اسلامي درحال گفتگوهستيم، وافزود که من تصورمي کنم اين دوکشورمي توانند تشخيص دهند که سرانجام بايد با عراق جديد زندگي کنند. دانلد رامسفلد، وزيردفاع آمريکا، روزجمعه، سوريه و جمهوري اسلامي را متهم به کوشش در راه ايجاد بي ثباتي درعراق کرد وگفت که جنگجويان خارجي براي حمله به نيروهاي آمريکا ومتحدان آن درعراق، از مرزهاي سوريه و ايران وارد عراق مي شوند.
XS
SM
MD
LG