لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۸

امضاي کنوانسيون محيط زيست درياي خزر از سوي پنج کشور ساحلي، از ديد يک کارشناس


(rm) صدا |
بکتاش خمسه پور (راديوفردا): در تهران ساعتي پيش، وزيران و نمايندگان تام الاختيار پنج کشور ساحلي درياي خزر، کنوانسيون محيط زيست درياي خزر را امضاء کردند. اين سند اولين قرارداد رسمي است که اين کشورها را موظف به رعايت حفظ محيط زيست درياي خزر مي کند. فريدون زرنگار (راديوفردا): به گفته بسياري از کارشناسان، درياي خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان، يکي از آلوده ترين درياها است. آلودگي درياي خزر تنها ناشي از بهره برداري از منابع نفت و گاز اين دريا نيست. در سال هاي اخير، گزارش هاي نگران کننده اي مبني بر تخليه زباله هاي حاوي مواد راديواکتيو در اين دريا، از سوي برخي کشورهاي ساحلي منتشر شده است. ورود ترکيبات مختلف ناشي از سموم کشاورزي و کودهاي شيميايي و فاضلاب ها شهري و خانگي، باعث افزايش روز افزودن آلودگي آب درياي خزر و کاهش برخي از آبزيان اين دريا شده است. گفته مي شود در حال حاضر بيش از 400 گونه آبزي در درياي خزر زيست مي کنند، که ماهيان خاوياري منحصر به فرد ترين آنها هستند. بروز آلودگي هاي مختلف، نسل اين ماهيان را با خطرات جدي مواجه کرده است. از دکتر اسماعيل کهرم، کارشناس محيط زيست در تهران، از اهميت اين کنوانسيون مي پرسم. آقاي کهرم با اشاره به آلودگي درياي خزر، اين اقدام را گامي مثبت ارزيابي مي کند. اسماعيل کهرم (کارشناس محيط زيست، تهران): روزي، روزگاري، درياي مازندران، بين فقط دو تا کشور، در کنترل آنها بود: ايران و اتحاد جماهير شوروي. بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، پنج تا دست دراز شده در اين سفره بسيار بسيار مهم بين المللي که برخي از اين کشورها شديدا نيازمند به منابع جاني و حياتي و غير حياتي هستند. شما مي دانيد در درياي مازندران نفت داريم، و در درياي مازندران، شايد مهمتر از نفت، ماهي هاي خاوياري داريم، بهترين نوع خاويار دنيا. بنابراين کشورهايي که نيازمند به اين دلارها بودند، شديدا دستشان را دراز کردند و به راه هاي مختلف، حالا، خواه از نظر اکولوژيکي و از نظر زيست محيطي، روش ها سازگار باشد يا نباشد، شروع کردند به بهره برداري. بنابر اين، اهميت اين کنوانسيون که خوشبختانه در تهران انجام شد، يکي از اين مسائل اين است که توجه جهانيان، يا لا اقل توجه اين پنج کشور ساحلي درياي مازندران، جلب شود به اهميت حفظ و حراست درياي مازندران. ف.ز.: خانم ابتکار، سرپرست سازمان محيط زيست ايران، مي گويد که ايران به تعهدات خود در مورد حفظ محيط زيست در منطقه پايبند بوده و اين را ثابت کرده است. آيا ايران واقعا تا به حال در حفظ محيط زيست درياي خزر، قدم هاي مشخصي برداشته؟ اسماعيل کهرم: خيلي بي طرفانه عرض مي کنم که صحيح است. خانم دکتر ابتکار صحيح گفتند. ملاحظه بفرماييد، سال گذشته، مجامع بين المللي حفظ حيات وحش، فقط و فقط به ايران اجازه برداشت از ماهيان خاوياري را دادند، به اين دليل که کارنامه ما درخشان بود. شما ملاحظه بفرماييد، در يکي از ايستگاه هاي توليد ماهي خاوياري، ما در ايران تنها نه تا 10 ميليون بچه خاوياري را رها مي کنيم در داخل درياي مازندران. در حالي که کشورهاي ديگر، که سر اين سفره نشستند، فقط برداشت کردند. يعني مجامع بين المللي مانند IUCN، اجازه نداد به کشورهاي ديگر مانند آذربايجان و يا روسيه، که برداشت بکنند از اين سفره هاي خاوياري، به خاطر اين که فقط ايران بود که حين اينکه برداشت مي کرد، بچه ماهي ها را هم به اينها وارد مي کرد که جمعيت را به اصطلاح بالا نگاه دارد. همين طور است از نظر آلودگي ها. البته ايران دخالت در آلوده کردن سواحل جنوبي درياي مازندران را دارد، اما نسبت به ساير کشورها، بسيار بسيار ناچيز است. بنابراين کارنامه ايران در حفظ و حراست و نيز بهره برداري از منابع حياتي مانند خاويارها، بسيار درخشان تر از ساير کشورها بوده است. وزيران و نمايندگان تام الاختيار پنج کشور ساحلي درياي خزر، کنوانسيون محيط زيست درياي خزر را در تهران امضاء کردند. درياي خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان، يکي از آلوده ترين درياها است. دکتر اسماعيل کهرم، کارشناس محيط زيست در تهران، در مصاحبه با راديوفردا، اين اقدام را گامي مثبت ارزيابي مي کند و مي گويد که درياي مازندران قبلا در کنترل دو کشور بود: ايران و اتحاد جماهير شوروي.، اما بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، پنج دست در اين سفره دراز شد و چون برخي از اين کشورها شديدا نيازمند به منابع درياي مازندران هستند، به راه هاي مختلف، که گاهي از نظر زيست محيطي روش هاي سازگاري نبودند، شروع کردند به بهره برداري. وي عملکرد ايران در بهره برداري از منابع درياي خزر، مخصوصا ماهي خاوياري را مثبت ارزيابي مي کند و مي گويد که ايران تنها کشور حوزه است که همزمان با بهره برداري، بچه ماهي خاوياري نيز توليد و در دريا رها مي کند.
XS
SM
MD
LG