لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۵۷

ديدار گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل با دادستان تهران: «دقت عمل بي نظير در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي»


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): آمبي ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد که به همراه هياتي از سازمان در تهران به سر مي برد، چهارشنبه در حضور هياتي از نمايندگان وزارت امور خارجه، با سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، ديدار و گفتگو کرد. در اين جلسه که بيش از دو ساعت به طول انجاميد، دادستان تهران به سوالات ليگابو، ديپلمات کنيايي، پاسخ داد. بنا به گزارش دادستاني عمومي و انقلاب تهران، آقاي مرتضوي با تشريح مفصل مراحل رسيدگي به جرائم مطبوعاتي در جمهوري اسلامي، به آقاي ليگابو گفته است: در جمهوري اسلامي ايران به برکت انقلاب اسلامي و قانون اساسي و اصلاحات انجام شده توسط رياست قوه قضائيه، شيوه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي به گونه اي است که از نظر تشريفات و دقت در عمل بي نظير بوده و در کمتر کشوري مي توان نمونه آن را يافت. آقاي مرتضوي از آقاي ليبگابو خواسته است تا اگر نمونه اي در حد ايران از احترام به قانون و ترقي در جهان سراغ دارد، اعلام نمايد. ولي بر گزارش روابط عمومي دادستاني انقلاب، آقاي ليگابو در برابر اين سوال سکوت کرده است. دادستان عمومي و انقلاب تهران سپس به امتيازاتي پرداخته که جمهوري اسلامي براي اصحاب مطبوعات در نظر گرفته است که حتي براي عاليترين مقامات کشور از جمله وزرا، معاونان رئيس جمهوري، دادستان ها، قضات، استانداران، و فرمانداران نيز در نظر گرفته نشده است. بيانيه دفتر دادستاني از اين امتيازات نامي نبرده است. در ادامه گزارش دادستاني تهران آمده است: در اين جلسه آقاي ليگابو سوالاتي در موضوع آزادي مطبوعات در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي ايران مطرح کرد و دادستان تهران در پاسخ گفت: روشن است که در هر دو نظام حقوقي اسلام و غرب، آزادي و استفاده از حقوق تابع محدوديت قانون و جامعه است و اختلاف موجود در موضوع حدود آزادي مطبوعات، مربوط به اختلاف در تطبيق مصداق قانون و جامعه مي باشد که موازين اسلامي قانون را از موضوعات الهي مي داند ولکن مکاتب غير مذهبي آن را از موضوعات بشري مي دانند. دادستان تهران در مقايسه ميان رفتارهاي قضايي نسبت به مطبوعات در ايران و غرب، به گزارشگر ويژه سازمان ملل توضيح داده و به وي گفته است که در غرب به رغم شعارهاي عوام فريبانه، در مورد کنترل مطبوعات، رفتار خود را از حالت قضائي تغيير داده و با فشارهاي رواني، اقتصادي، و حيثيتي و جريمه هاي سنگين مالي، مطبوعات جديد و ناهماهنگ با حاکميت را از ميدان مانور و فعاليت اخراج مي نمايند. مرتضوي اضافه کرده است: با به کار گيري اين ترفندها در غرب، بسيار کم اتفاق مي افتد که روزنامه اي تعطيل شود يا مدير مسئول يا نويسنده آن محبوس شود و با توسل به اين ابزارها، رسيدگي قضائي و علني کاربرد خود را در اين بخش از دست داده است. آقاي مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، پس از بياناتي در مورد چگونگي کاربرد نظام قضائي و رسانه اي در همه کشورهاي غرب، از جرائم سنگيني که دادگاه هاي غربي بر خاطيان مطبوعاتي اعمال مي کنند، انتقاد کرده است و به طور مثال از نمونه اي ياد کرده است که، به گفته وي، به خاطر درج خبر دروغ يک ازدواج به پرداخت 50 هزار مارک محکوم شده است و افزوده است: اين درحالي است که در قانون مجازات اسلامي ايران، حتي براي صدها بار ارتکاب چنين جرمي، يک دهم جريمه مورد اشاره هم در نظر گرفته نشده است و در جمهوري اسلامي نشرياتي که اين گونه خبرها را چاپ مي کنند، به وسيله يارانه هاي دولتي و کمک هاي مالي حمايت مي شوند. آمبي ليگابو، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد که به همراه هياتي از اين سازمان براي مطالعه در باره موارد نقض آزادي بيان و سانسور مطبوعات در تهران به سر مي برد، چهارشنبه در حضور هياتي از نمايندگان وزارت امور خارجه، با سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، ديدار و گفتگو کرد. دادستان تهران به وي گفت شيوه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي به گونه اي در ايران است که از نظر تشريفات و دقت در عمل بي نظير بوده و در کمتر کشوري مي توان نمونه آن را يافت. دادستاني تهران در گزارشي در اين باره نوشت در اين جلسه آقاي ليگابو سوالاتي در موضوع آزادي مطبوعات در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي ايران مطرح کرد و دادستان تهران در پاسخ گفت: روشن است که در هر دو نظام حقوقي اسلام و غرب، آزادي و استفاده از حقوق تابع محدوديت قانون و جامعه است و اختلاف موجود در موضوع حدود آزادي مطبوعات، مربوط به اختلاف در تطبيق مصداق قانون و جامعه است.
XS
SM
MD
LG