لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۱۰

ديدار و گفتگوي گزارشگر ويژه آزادي بيان و عقيده سازمان ملل با مسئولان حكومت و اعضاي تشكل هاي مدني


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): آمبئي ليگابو، نماينده اعزامي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در زمينه آزادي عقيده و بيان در تهران مي گويد: با طيف گسترده اي ديدار داشته است از جمله مسئولان حكومت، اعضاي تشكل هاي مدني، دانشجويان وافرادي كه او تصور مي كند براي جمع آوري گزارش در زمينه ماموريت او مفيد بوده اند. درباره خانم شيرين عبادي، آقاي ليگابو با تقدير از آنچه مبارزه برنده امسال جايزه صلح نوبل در راه آزادي عقيده و بطور كلي در زمينه حقوق بشر مي نامد، مي گويد كه در ديدار با خانم عبادي، به مساله زنان در ايران و به موقعيت مطبوعات پرداختند. ليگابو مي گويد كه از مشكلاتي كه مطبوعات در ايران با آن روبرو هستند، متاسف است. آمبئي ليگابو مي افزايد: شيرين عبادي زني است که زندگي خود را وقف جنگيدن عليه تبعيض هاي گوناگون عليه زنان كرده است. همچنين او زني است كه از حقوق پايمال شده افراد به طور كلي در دادگاهها مصرانه دفاع كرده است. دادن جايزه صلح نوبل به اين زن در ايران، نشان داد كه اينها موضوعاتي جهاني هستند و همزمان پيام روشني براي گروههاي مختلفي در داخل ايران فرستاد كه احيانا خيال مي كردند مبارزه شيرين عبادي در اين عرصه ها، يك تلاش بيهوده است. نماينده اعزامي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران گفت: من معتقدم افرادي هستند كه صرفا به دليل ابراز عقايدشان در مطبوعات، در ايران به زندان افتاده اند و من امكان ملاقات و صحبت با برخي از آنها را خواهم يافت. درباره زهرا كاظمي، خبرنگار ايراني كانادايي كه در زندان جمهوري اسلامي به قتل رسيد، آمبئي ليگابو اظهار داشت كه در ديدار با مقامات دستگاه قضايي جمهوري اسلامي، توضيحات آنان را در اين زمينه شنيده و در مقابل مواردي را كه بر پايه گزارشات و تحقيقات ديگر دريافت كرده، يادآور شده است. او همچنين گفت كه اين موضوع بايد در جريان تحقيق توسط يك گروه مستقل پيگيري شود و اين موضوع را به مسئولان جمهوري اسلامي يادآور شده است. آقاي ليگابو اظهار داشت كه مسائل مربوط به پرونده قتل زهرا كاظمي و درخواست خانواده او در كانادا براي انتقال جنازه خانم كاظمي به آن كشور، همچنان مورد گفتگوي او با مسئولان جمهوري اسلامي است. آمبئي ليگابو، نماينده اعزامي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در تهران با طيف گسترده اي از جمله مسئولان حكومت، اعضاي تشكل هاي مدني، دانشجويان وافرادي كه او تصور مي كند براي جمع آوري گزارش در زمينه ماموريت او مفيد بوده اند، ديدار كرد . ليگابو مي گويد از مشكلاتي كه مطبوعات در ايران با آن روبرو هستند، متاسف است. وي مي گويد: دادن جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي پيام روشني براي گروههاي مختلف در داخل ايران فرستاد كه احيانا خيال مي كردند مبارزه شيرين عبادي در اين عرصه ها، يك تلاش بيهوده است. آمبئي ليگابو درباره زهرا كاظمي اظهار داشت كه در ديدار با مقامات دستگاه قضايي جمهوري اسلامي، توضيحات آنان را در اين زمينه شنيده و در مقابل مواردي را كه بر پايه گزارشات و تحقيقات ديگر دريافت كرده، يادآور شده است.
XS
SM
MD
LG