لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۴

اهداي جايزه شهامت اخلاقي بنياد کراسکي به عباس اميرانتظام و هاشم آغاجري


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): جايزه شهامت اخلاقي سال 2003 از سوي بنياد کراسکي، به دو زنداني عقيدتي ايراني اهداء مي شود: هاشم آغاجري و عباس امير انتظام. هاشم آغاجري به دليل تقاضاي قرائت مترقيانه از اسلام که به حقوق مدني احترام بگذارد و جدايي دين از دولت را بپذيرد، توسط مقام هاي جمهوري اسلامي، زنداني و به مرگ محکوم شد و اعتراض هاي گسترده دانشجويان باعث شد تا حکم مرگ وي معلق شود، ولي وي همچنان در زندان به سر مي برد. عباس اميرانتظام نيز قديمي ترين زنداني عقيدتي جمهوري اسلامي است و متجاوز از بيست سال، به خاطر اصرار بر حكومتي عرفي در زندان به سر برده است. اهداي جايزه کراسکي به هاشم آغاجري و عباس اميرانتظام به اين معني است كه اين دونفر از خصوصياتي برخوردارند كه بنياد کراسکي، آنرا نشاني از شهامت اخلاقي مي داند. دكتر رامين احمدي درباره شهامت اخلاقي عباس امير انتظام در دوراني مي گويد كه همه مسخ ولايت فقيه بودند. دكتر رامين احمدي (نيو هيون New Haven): عباس اميرانتظام در دوراني كه همه مسخ و مطيع روحانيت هستند، يعني در آن روزهاي بعد از انقلاب، در مقام سخنگوي دولت آقاي بازرگان، در برابر هجوم روحانيت به سكوهاي قدرت ايستادگي مي كند و سعي مي كند كه مجلس خبرگان را منحل كند. در روزگاري كه بسياري از روشنفكران ايران مغلوب و يا مي شود گفت مفتون ولايت فقيه شده بودند، سعي مي كند از قانوني شدن ولايت فقيه جلوگيري كند و براي اين كار بهاي سنگيني را مي پردازد، به جاسوسي متهم مي شود، خانواده و زندگيش را تباه مي كنند، به زندان و شكنجه مي كشندش و بيش از 23 سال در زندان نگهش مي دارند و باز در سالهايي كه كسي جرات اعتراض به لاجوردي را ندارد، از زندان اعتراض مي كند، از حقوق زندانيان دفاع مي كند و به دنيا از زندان نامه و عكس به تخت زنجير كشيده شده خودش را مي دهد، خبر شكنجه و اعدام دسته جمعي زندانيان را اعلام مي كند تا وجدان بشريت را در برابر اين جنايات بيدار كند. در روزگاري كه همه ساكتند از رفراندم صحبت مي كند و باز بهاي صحبت كردن از رفراندم را هم مي پردازد. ع . س : اما هاشم آغاجري، از لوني ديگر است. او از جواناني است كه همه زندگي خود را در تبق اخلاص براي پيشرفت جمهوري اسلامي گذاشته، ولي وقتي متوجه مي شود كه جان فشانيهاي او و نظاير او به جاي آزادي و استقلال، حق ويژه اي براي گروه اندك و خاصي ايجاد كرده كه بر اساس آن، پايه هاي حكومت استبدادي خويش را محكم كنند، با شهامتي يادكردني، حكومت استبدادي روحانيان را زير سئوال مي برد. دكتر رامين احمدي: هاشم آغاجري هم به سهم خودش، در حاليكه جوان بركشيده اين انقلاب اسلامي است و زندگي اش را در طبق اخلاص براي اين انقلاب گذاشته و پايش را در جنگ براي دفاع از انقلاب از دست داده، وقتي مي بيند يك جمعي ميراث خوار انقلاب بر قدرت نشستند و به چپاول مال ملت مشغولند و فساد و جنايت، به جاي اينكه با رعايت مصلحت شخصي سكوت كند، به اعتراض دست مي زند و به گفتن حقيقت مي پردازد. يعني اينكه بهايي كه اين دو براي اعتراضشان پرداختند، زندان و زندگي شخصي و سابقه مبارزاتيشان با هم فرق مي كند، اما در يك چيز وجه مشترك دارند از نظر بنياد و آن شهامت اخلاقيشان است در بازگو كردن حقيقت و تلاش قهرمانانه اي كه براي بيدار كردن وجدان جهانيان مي كنند و بهايي كه براي آن مي پردازند. ع . س : از دكتر احمدي پرسيدم تاثير اهداي اين جايزه به هاشم آغاجري و عباس اميرانتظام بر روند گسترش و احترام به حقوق بشر در ايران چه خواهد بود؟ دكتر رامين احمدي : به نظر من اين جايزه سهم مهمي مي تواند داشته باشد در پيشبرد حقوق بشر در ايران، چون به طور مشخص از طرف اروپاييان اين جايزه داده مي شود و به دو تن از مشهورترين زندانيان سياسي ايران داده مي شود و كساني كه مساله شان مساله دفاع از حقوق مردم است، حقوق بشر است و دموكراسي، فكر مي كنم توجه دنيا به اين دو و در يك فاصله خيلي كوتاهي از دادن جايزه نوبل به خانم شيرين عبادي، نشان دهنده اهميتي است كه رهبران جنبش دموكراسي و حقوق بشر ايران در دنيا خرج كردند. چشم دنيا به ما دوخته شده، وجدانها بيدار شده و يكي فشار سياسي و اخلاقي است در واقع كه اين حركت به سوي دموكراسي را، به سوي يك رفراندم را كه آقاي امير انتظام براي اولين بار از آن صحبت كرده بود بيش از هفت سال پيش، اين را تسريع كند. و من فكر مي كنم كه اين نمي تواند بي تاثير باشد در پيشبرد حركت به سوي دموكراسي در ايران. ع . س : قرار است اين جايزه ها طي مراسمي در روز 25 نوامبر در سفارت لهستان در شهر واشنگتن به برندگان اهدا شود، اما هاشم آغاجري در زندان جمهوري اسلامي است و آقاي عباس اميرانتظام دوران نقاهت پس از يك عمل جراحي را مي پردازد و مجددا به زندان بازگردانده خواهد شد و هيچكدام قادر به حضور در مراسم اهداي جايزه نيستند، ولي قرار است خانم الهام اميرانتظام، فرزند آقاي عباس امير انتظام به نمايندگي از پدرش و آقاي عبدالكريم سروش به نمايندگي از هاشم آغاجري در مراسم حضور يابند و جوايز را دريافت كنند. الهام امير انتظام در باره اهداي اين جايزه به پدرش مي گويد: الهام اميرانتظام: از طرف پدرم از تمام كساني كه براي حقوق بشر فعاليت مي كنند، تشكر مي كنم. اين جايزه مال ايران است و اميدوارم كه براي دموكراسي در ايران كمك بزرگي باشد. جايزه شهامت اخلاقي سال 2003 از سوي بنياد کراسکي، به دو زنداني عقيدتي ايراني اهداء مي شود: هاشم آغاجري و عباس امير انتظام. هاشم آغاجري به دليل تقاضاي قرائت مترقيانه از اسلام که به حقوق مدني احترام بگذارد و جدايي دين از دولت را بپذيرد، توسط مقام هاي جمهوري اسلامي، زنداني و به مرگ محکوم شد و اعتراض هاي گسترده دانشجويان باعث شد تا حکم مرگ وي معلق شود، ولي وي همچنان در زندان به سر مي برد. عباس اميرانتظام نيز قديمي ترين زنداني عقيدتي جمهوري اسلامي است و متجاوز از بيست سال، به خاطر اصرار بر حكومتي عرفي در زندان به سر برده است. دكتر رامين احمدي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که عباس اميرانتظام در دوراني كه همه مسخ و مطيع روحانيت بودند، يعني در آن روزهاي بعد از انقلاب، در مقام سخنگوي دولت آقاي بازرگان، در برابر هجوم روحانيت به سكوهاي قدرت ايستادگي کرد و سعي کرد تامجلس خبرگان را منحل و از قانوني شدن ولايت فقيه جلوگيري كند. وي مي افزايد که هاشم آغاجري هم در حاليكه زندگي اش را براي اين انقلاب گذاشت، وقتي ديد که جمعي ميراث خوار انقلاب بر قدرت نشستند و به چپاول مال ملت مشغول شدند، به اعتراض دست زد و به گفتن حقيقت پرداخت.
XS
SM
MD
LG