لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۵۳

گزارش اقتصادي: بررسي آخرين آمار در باره فرارسرمايه و تاثير آن بر اقتصاد کشور


(rm) صدا |
دکتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): فرار سرمايه از ايران که يک پديده نسبتا قديمي است، در پيوند با فراز و نشيب هاي اقتصادي و سياسي اين کشور شدت و ضعف مي يابد و تأکيد بر آن به عنوان يک عامل تأثير گذار بر فرايند توسعه، بيشتر يا کمتر ميشود. به تازگي هشدار منابع گوناگون درباره اين پديده و ابعاد آن بار ديگر بالا گرفته، آنهم در شرايطي که دستگاه هاي رسمي جمهوري اسلامي از افزايش چشمگير ورود سرمايه خارجي به کشور خبر ميدهند. روزنامه «آفتاب يزد» چاپ تهران در شماره امروز خود به نقل از حسن سبحاني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مي نويسد که «فضاي سياسي موجود اجازه بقاي سرمايه داخلي را نمي دهد و فرار سرمايه هاي کلان از کشور موجب آشفتگي اجتماعي و اقتصادي مي شود.» سبحاني مي افزايد در شرايط کنوني که فضاي سياسي به جاي نسيم طوفان توليد ميکند، هيچ سرمايه گذاري ريسک سرمايه گذاري در ايران را نمي پذيرد.» رقم فرار سرمايه از ايران چقدر است؟ مهدي صحراييان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادي با استناد به آنچه «اطلاعات غير رسمي وزارت بازرگاني و بانک مرکزي» مي نامد، رقم فرار سرمايه از ايران را سالانه دو ميليارد و پانصد ميليون دلار اعلام ميکند. روزنامه «ايران» چاپ تهران چهارشنبه گذشته جدولي را انتشار داده که خود آنرا «نخستين آمار خدشه ناپذير از انتقال سرمايه به خارج از کشور» توصيف کرده است. بر پايه اين جدول، از سال 1350 تا 1379 چهل و سه ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شده که 72 در صد آن، معادل 31 ميليارد دلار، متعلق به سال هاي پس از انقلاب است. همان روزنامه مي نويسد که معمولا با فروکش کردن بحران هاي سياسي فرار سرمايه کمتر ميشود و در عوض با اوجگيري تنش هايي چون رويداد هيجدهم تيرماه، خروج سرمايه شدت ميگيرد. به نظر ميرسد که در شرايط کنوني، با توجه به تنش هاي دروني و نيز جو منطقه اي جمهوري اسلامي، ترس از افزايش فرار سرمايه از ايران بار ديگر بالا گرفته است. به تازگي هشدار منابع گوناگون درباره فرار سرمايه از ايران و ابعاد آن بار ديگر بالا گرفته، آنهم در شرايطي که دستگاه هاي رسمي جمهوري اسلامي از افزايش چشمگير ورود سرمايه خارجي به کشور خبر ميدهند. روزنامه «آفتاب يزد» چاپ تهران به نقل از حسن سبحاني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مي نويسد که در شرايط کنوني که فضاي سياسي به جاي نسيم طوفان توليد ميکند، هيچ سرمايه گذاري ريسک سرمايه گذاري در ايران را نمي پذيرد. رقم فرار سرمايه از ايران چقدر است؟ به نظر ميرسد که در شرايط کنوني، با توجه به تنش هاي دروني و نيز جو منطقه اي جمهوري اسلامي، ترس از افزايش فرار سرمايه از ايران بار ديگر بالا گرفته است.
XS
SM
MD
LG