لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۲۹

بازتاب گزارش رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي جمهوري اسلامي در مطبوعات غرب


(rm) صدا |
مطبوعات امروز جهان مقالات بسياري را به تحليل گزارش روز گذشته محمد البرادعي و پيامدهاي آن اختصاص دادند. نيويورك تايمز در اشاره به گزارش 30 صفحه اي محمد البرادعي، مي نويسد كه با توجه به محتواي اين گزارش، برنامه هاي اتمي ايران به مراتب گسترده تر از آنچه بوده كه نيروهاي اطلاعاتي آمريكا تصور مي كردند. اما نيويورك تايمز مي افزايد كه ايران با توافق براي امضاي پروتكل الحاقي و تن در دادن به بازرسيهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، در عمل دست آمريكا را براي ترغيب شوراي امنيت به اعمال تحريم عليه ايران بسته است و در نتيجه ايران را با يك زيربناي پيشرفته اتمي كه در هر لحظه مي تواند مجددا فعال شود، رها كرده است. نيويورك تايمز در ادامه مي نويسد كه گزارش محمد البرادعي در مورد ايران، مملو از نمونه هايي است كه نشان مي دهد ايران، سالها آژانس بين المللي انرژي اتمي را، به گفته اين نشريه، تحميق كرده است. ولي آژانس بين المللي مصر است كه هيچگونه شاهدي دال بر اينكه ايران درصدد توليد سلاحهاي اتمي است وجود ندارد. و به گفته نيويورك تايمز، اين نتيجه گيري بسياري از ناظران را شكفت زده كرده است. روزنامه گاردين چاپ لندن هم در همين ارتباط مي نويسد كه محمد البرادعي در عمل اعلام كرده است كه ايران از مفاد معاهده خلع سلاح اتمي تخطي كرده است. ادعايي كه آژانس بين المللي را بايد قاعدتا ناگزير ارجاع مورد ايران به شوراي امنيت كند، اما بنابراين مقاله، ملاحظات سياسي و ديپلماتي كه در حواشي اين قضيه قرار دارد، چنين اقدامي را كه خطر تحريمهاي جهاني عليه ايران را در بر دارد، غير محتمل مي كند. و اما نشريه واشنگتن پست بيشتر به واكنش ايران در قبال گزارش محمد البرادعي پرداخته و از قول علي اكبر صالحي، نماينده ايران در آژانس بين المللي نوشته است كه جمهوري اسلامي ضمن اذعان به اينكه در گذشته از مفاد معاهده منع گسترش سلاحهاي اتمي تخطي كرده، اما اين موارد اندك و ناچيز بوده و پشت سر گذاشته شده است. واشنگتن پست مي نويسد كه هرچند دولت آمريكا هنوز در مورد اين گزارش كه به طور غير رسمي منتشر شده، اظهار نظر نكرده، اما يك مقام وزارت خارجه اين كشور به طور ناشناس از نگراني عميق دولت آمريكا نسبت به اين قضيه گفته است. با وجود به اين بنابراين مقاله، موافقت ايران با امضاي پروتكل الحاقي و بازبيني هاي دقيقتر آژانس بين المللي از تاسيسات ايران، تلاشهاي ايران را براي ارجاع ايران به شوراي امنيت خنثي ساخته است و اين نكته اي است كه مقاله مندرج در روزنامه فاينشال تايمز چاپ لندن در مورد آن با واشنگتن پس تر اختلاف نظر است. فاينشال تايمز به نقل از يكي از مقامات آمريكا مي نويسد: دستگاه رهبري بوش از اين كه گزارش آژانس بين المللي از اشاره به اينكه ايران در صدد توليد سلاحهاي اتمي بوده، نگران است. فاينشال تاميز همچنين از ديد يك ديپلمات ساكن وين نقل مي كند كه گفته است هرچند اشاره البرادعي به اين كه ايران از تعهداتش تخطي كرده، موضع آمريكا را براي ارجاع مورد ايران به شوراي امنيت تقويت كرده است، اما در عين حال اقدامات اخير ايران در پذيرش پروتكل و لغو توليد اورانيوم غني شده نيز موجب خواهد شد كه ساير اعضاي هيات مديره آژانس، موضع ملايمتري نسبت به ايران اتخاذ كنند. نيويورك تايمز در اشاره به گزارش 30 صفحه اي محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، نوشت كه با توجه به محتواي اين گزارش، برنامه هاي اتمي حکومت ايران به مراتب گسترده تر از آنچه بوده كه نيروهاي اطلاعاتي آمريكا تصور مي كردند. گاردين هم نوشت که محمد البرادعي در عمل اعلام كرده است كه حکومت ايران از مفاد معاهده خلع سلاح اتمي تخطي كرده است. واشنگتن پست از قول علي اكبر صالحي، نماينده حکومت ايران در آژانس بين المللي نوشت كه جمهوري اسلامي ضمن اذعان به اينكه در گذشته از مفاد معاهده منع گسترش سلاحهاي اتمي تخطي كرده، اما اين موارد اندك و ناچيز بوده و پشت سر گذاشته شده است. فاينشال تايمز به نقل از يكي از مقامات آمريكا نوشت که دستگاه رهبري بوش از اين كه گزارش آژانس بين المللي از اشاره به اينكه حکومت ايران در صدد توليد سلاحهاي اتمي بوده، نگران است.
XS
SM
MD
LG