لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۸

پنهانكاري در فعاليت هاي هسته اي ايران و نرمش محافل بين المللي از ديد دو روزنامه انگليسي زبان


(rm) صدا |
شهران طبري (راديو فردا): روزنامه وال استريت جورنال در مقاله اي تحت عنوان تقلب به فارسي چگونه است، مي نويسد ايران پس از ماهها كه تحت فشار IAEA قرار گرفت، بالاخره اقرار كرد كه قريب به دو دهه اطلاعاتي را كه بايد در اختيار اين سازمان مي گذاشت، پنهان كرده بود. وال استريت جورنال با تعجب مي گويد اگرچه فعاليتهاي هسته اي ايران به مدت 18 سال تعهدات اين كشور را به قرارداد منع ازدياد سلاحهاي اتمي نقض كرده، اما IAEA همچنان در گزارش خود مي نويسد: ايران ممكن است بي تقصير باشد. اين روزنامه در مقاله اي ديگر مي گويد: در هر جاي دنيا وقتي كه كسي قراردادي را نقض كند، كارش به دادگاه مي كشد و دستگاه اجراي عدالت ناقض قرارداد را مجازات مي كند. اما از آنجا كه قراردادهاي بين المللي شير بي يال و دم و اشكم است، معمولا در عوض مجازات، معمولا به طرف خاطي يك امكان ديگر داده مي شود. وال استريت جورنال يادآور مي شود كه در بمب اتمي كه در ناكازاكي منفجر شد، فقط 7 كيلوگرم پلوتونيوم به كار برده شده بود و مي افزايد ايران براي تاسيسات غير نظامي خود هيچ نيازي به پلوتونيوم ندارد و اورانيوم غني شده كه بر اساس قراردادي با روسيه از اين كشور مي خرد، براي اهداف غيرنظاميش كافي است. حال ايران براي توليد پلوتونيوم بايد اين قرارداد با روسيه را بر هم بزند و با هزينه سنگين پلوتونيوم توليد كند. وال استريت جورنال مي گويد: هيچ كس باور نمي كند كه اين فعاليتهاي ايران براي اهداف غير نظامي باشد. وقتي كشوري مخفيانه و به طور غير قانوني مواد هسته اي توليد مي كند كه در تاسيسات غير نظامي به آن نيازي نيست، همين خود شاهدي محكم بر نيات نظامي آن كشور است. اما آنطور كه از مقاله روزنامه تايمز لندن و مصاحبه اي كه اين روزنامه با دكتر البرادعي انجام داده برمي آيد، به نظر مي رسد پاي سازمان ملل به ميان كشيده نشود. دكتر البرادعي به روزنامه تايمز گفته است اينكه ايران اكنون فعاليتهاي خود را علني كرده و قول داده پلوتونيوم توليد نكند، خود قدم بسيار مثبتي است. او افزود تحليلگران IAEA براي ارزيابي حركت اخير ايران نياز به وقت دارند و خود او در ماه مارس بار ديگر در اين باره گزارش خواهد داد. دكتر البرادعي به روزنامه تايمز گفت: قرارداد منع ازدياد سلاحهاي هسته اي پوشش ضعيفي در جلوگيري از توسعه سلاحهاي هسته اي است و افزود: وقتي كشوري توانست اورانيوم غني شده توليد كند، ديگر با توليد بمب اتمي فاصله چنداني ندارد. عليرغم اين اظهارات و اينكه او باز هم به روزنامه تايمز گفت: با نقض قرارداد منع ازدياد سلاحهاي اتمي را هرچند هم كه جزئي باشد، تحمل نخواهيم كرد و در گزارش خود نيز به موارد بسياري از نقض تعهدات ايران نسبت به IAEA اشاره كرده، اما در جايي ديگر به اين روزنامه مي گويد: ما توجه خود را به فصل جديدي در رابطه مان با ايران متمركز مي كنيم و نبايد پيچيدگيهاي اين مساله را از نظر دور بداريم. روزنامه تايمز از گفته هاي دكتر البرادعي چنين نتيجه مي گيرد كه احتمالا لحن متعادل از اهميت تصميماتي كه ممكن بود هيات مديره IAEAهفته ديگر در وين در پيش گيرد، خواهد كاست و پاي سازمان ملل به ميان كشيده نخواهد شد. تايمز مي گويد لحن متعادلي كه دكتر البرادعي عامدانه در پيش گرفته است، احتمالا ايالات متحده آمريكا را كه انتظار اقدامات شديدي را در هفته آينده در وين داشت، ناخشنود مي كند. روزنامه وال استريت جورنال در مقاله اي مي نويسد ايران پس از ماهها بالاخره اقرار كرد كه قريب به دو دهه اطلاعاتي را كه بايد در اختيار اين سازمان مي گذاشت، پنهان كرده بود. وال استريت جورنال با تعجب مي گويد اگرچه فعاليتهاي هسته اي ايران به مدت 18 سال تعهدات اين كشور را به قرارداد منع ازدياد سلاحهاي اتمي نقض كرده، اما IAEA همچنان در گزارش خود مي نويسد: ايران ممكن است بي تقصير باشد. اما آنطور كه از مقاله روزنامه تايمز لندن و مصاحبه اي كه اين روزنامه با دكتر البرادعي انجام داده برمي آيد، به نظر مي رسد پاي سازمان ملل به ميان كشيده نشود. دكتر البرادعي به روزنامه تايمز گفته است اينكه ايران اكنون فعاليتهاي خود را علني كرده و قول داده پلوتونيوم توليد نكند، خود قدم بسيار مثبتي است. تايمز مي گويد لحن متعادلي كه دكتر البرادعي عامدانه در پيش گرفته است، احتمالا ايالات متحده آمريكا را كه انتظار اقدامات شديدي را در هفته آينده در وين داشت، ناخشنود مي كند.
XS
SM
MD
LG