لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۰

بررسي ترجمه‌هاي متعدد گاتاهاي زرتشت، از ديد يک کارشناس


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديوفردا): در دومين روز از همايش ايران شناسان در استراليا که به مناسبت نامگذاري سومين هزاره آموزش هاي زرتشت از سوي يونسکو ترتيب يافته است، از سخنرانان ايراني، دکتر ترابي، دکتر شهرياري، استاد ابوالقاسم پرتو اعظم و استاد حسين وحيدي سخن گفتند. استاد پرتو اعظم در سخنراني خود به بررسي ترجمه هاي متعدد گات ها پرداخت. وي گفت: براي دريافت ناب انديشه هاي زرتشت، روي آوردن به گات ها بايسته است، زيرا گات ها استوارترين خاستگاه آن انديشه ها است. ابوالقاسم پرتو اعظم: شوربختانه، اين برگردان ها با هم ناجور است، هماهنگي ندارد، چون اين کار را درباره همه گات ها نمي توانستم انجام بدهم، اين است که تنها يک يسنا را برگزيدم و آن هم تنها يسنايي بوده است که اين را چند سال پيش، دکتر ساسان فر، که استاد پيشين دانشگاه تهران بود و اينک در فرانسه زندگي مي کند، آن را از اوستايي به فارسي برگرداند. اين را من بنياد کار کردم و با همه برگردان هايي که تا کنون شده، انجام شده، که نخستين آن در زبان فارسي از آن استاد پورداوود است، زنده ياد پورداوود است، با برگردان او، با برگردان دکتر دوستخواه در اوستايي که بر بنياد کار او، پور داوود فراهم آورده، با گاتاهايي که دکتر جعفري به زبان فارسي برگردانده به نام ستوت يسن با گاتاهايي که سنها به فارسي برگردانده، با گاتاهايي که موبد شهرزادي برگردانده، گاتاهايي که موبد آذرگشسب برگردانده، و دکتر وحيدي برگردانده، همه اين ها را من، و تا اندازه اي هم، هاشم رضي، اينها را سنجيدم و نشان دادم که اگر کسي امروز بخواهد پي ببرد به آنچه که در گاتاهاي زرتشت آمده و روي مي آورد به اين برگردان ها، به گمان من نمي رسد به ناب سخن زرتشت. در دومين روز از همايش ايران شناسان در استراليا که به مناسبت نامگذاري سومين هزاره آموزش هاي زرتشت از سوي يونسکو ترتيب يافت ، از سخنرانان ايراني، دکتر ترابي، دکتر شهرياري، استاد ابوالقاسم پرتو اعظم و استاد حسين وحيدي سخن گفتند. استاد پرتو اعظم در سخنراني خود به بررسي ترجمه هاي متعدد گات ها پرداخت. وي گفت که براي دريافت ناب انديشه هاي زرتشت، روي آوردن به گات ها بايسته است، زيرا گات ها استوارترين خاستگاه آن انديشه ها است. استاد پرتو اعظم در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که شوربختانه، اين برگردان ها با هم ناجور است و هماهنگي ندارد. وي مي گويد: با بررسي يک يسناي برگردانده شده توسط چندين مترجم، نشان دادم که اگر کسي امروز بخواهد پي ببرد به آنچه که در گاتاهاي زرتشت آمده و روي مي آورد به اين برگردان ها، به سخن زرتشت نمي رسد.
XS
SM
MD
LG