لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۴۲

اختلاف نظر اروپا و آمريكا درباره فعاليت هاي هسته اي ايران، از ديد دو كارشناس


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): آمريكا با تاكيد بر اينكه شواهد در گزارش خود آژانس كافي است كه ثابت كند جمهوري اسلامي در 18 سال گذشته درباره فعاليتهاي هسته ايش راستگويي و فاشگويي نكرده و بنابراين گزارش در تلاش دستيابي به تسليحات هسته اي از طريق غني سازي اورانيوم با درصد بالا و وارد كردن امكانات فني پرداخت به ميله هاي سوخت اتمي بوده است، مايل است كه آژانس مساله فعاليتهاي هسته ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل واگذارد كه احتمالا تحريمهاي بين المللي ايران را به دنبال خواهد داشت. در اروپا دست كم سه كشور قدرتمند اتحاديه اروپا، آلمان، انگليس و فرانسه كه ماه گذشته بيانيه مشتركي در تهران با حكومت ايران امضا كردند، به كشاندن موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل تمايلي ندارند و به نظر مي رسد كه اساسا همين اختلاف نظر باعث به تاخير افتادن صدور قطعنامه آژانس درباره ايران از امروز به هفته آينده شده است. همكارم در لندن، شهران طبري، درباره اين موضوع با دانالداندرسن، رئيس كميته روابط خارجي مجلس بريتانيا صحبت كرده و نظر دكتر گري سيمور از مديران مركز مطالعات استراتژيك بين المللي در لندن را پرسيده است. شهران طبري (راديو فردا): گفته مي شود مشكل عمده در تنظيم قطعنامه سازمان ملل آن است كه اروپا مي خواهد ايران محكوم به نقض پيمان منع ازدياد هسته اي نشود و در نتيجه آن موردش به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نگردد كه در آن صورت مي توانست با تحليلهاي اقتصادي روبرو شود. دكتر گري سيمور از مركز بين المللي مطالعات استراتژيك مي گويد: اما امروز آمريكا ديگر بر اين موضوع پافشاري نمي كند. گري سيمور: استنباط من اين است كه آمريكا اكنون رسما قبول كرده كه مورد ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده نشود، اما آمريكا هنوز مصر است كه ايران به نقض پيمان محكوم شود و مشكلي كه اكنون در وين با آن روبرو هستند، اين است كه چطور اين عبارت را در قطعنامه بگنجانند كه نظر هردو طرف، يعني آمريكا و اروپا منظور گردد. با اين حال دانلد اندرسن، رئيس كميته روابط بين المللي مجلس بريتانيا مي گويد: دانلد اندرسن: مشكل اساسي در واقع اين است كه آمريكا، البته كولين پاول، وزير امور خارجه كمتر، ولي تندروهاي آمريكا بيشتر، مي خواهند اقداماتي در مورد ايران در پيش گرفته شود كه جنبه تحريمهاي تنبيهي داشته باشد. اما موضع اروپا اين است كه اگر ايران تا به حال تعهدات خود را نقض كرده، ما بايد نسبت به اين موضوع تا اثبات كامل آن قضاوت نكنيم. ما معتقديم تعامل سازنده با ايران موثرتر از يك قطعنامه تند و تيز است. اين موضع ما البته باعث مي شود آمريكا بگويد اروپا ضعيف است و به اين ترتيب به ايران امكان مي دهد وقت بيشتري براي انجام اهداف خود بخرد. ش. ط: از دكتر سيمور، يكي از مديران مركز مطالعات استراتژيك مي پرسم اما گفته مي شود آمريكا هنوز خواهان آن است كه در قطعنامه نكته اي گنجانده شود كه به آن مكانيسم بازگشت مي گويند. حدود اين مكانيسم چيست؟ گري سيمور: من اينطور مي فهمم كه آمريكا مي خواهد يك مكانيسمي وجود داشته باشد كه اگر هرجا از اين پس ايران به تعهدات خود گردن ننهاد، بتوان به اين موضوع بازگشت و جلوي آن را گرفت. در مورد اينكه اين مكانيسم چگونه جمله بندي و ابراز شود، اختلاف نظر وجود دارد. ش. ط: از دانالد اندرسن مي پرسم به اين ترتيب اگر ايران نخواهد از تعهدات خود سرپيچي كند، مكانيسم بازگشت صدمه اي به آن نخواهد زد. بريتانيا چه اشكالي در گنجاندن اين عبارت مي بيند؟ دانلد اندرسن: اول اينكه ما مي خواهيم به نظر متحدان اروپايي خود نزديكتر باشيم. در اين مرحله همانطور كه گفتم، فكر مي كنيم تعامل و گفتگو با ايران سازنده تر از آن است كه ايران را بخشي از محور شرارت بخوانيم. وقتي كه چنين برچسبهايي به ديگران مي زنيم، آنها هم شروع مي كنند به همين ترتيب عمل كردن. دوم اينكه ما مي خواهيم به ايران براي انجام تعهداتي كه قول آن را به سه وزير خارجه اروپايي داده، وقت بيشتري بدهيم. حال اگر بخواهيم اين مكانيسم بازگشت يا موارد تند ديگري را در قطعنامه بگنجانيم، احتمالا ايران آنرا مغاير پيام حسن نيت دوجانبه بين ايران و سه كشور اروپايي خواهد شمرد. ش. ط: از دانالد اندرسن مي پرسم فكر مي كنيد اين موضوع ممكن است به اختلاف نظر ديگري بين بريتانيا و آمريكا بدل شود و دو كشور را در برابر هم قرار دهد؟ دانلد اندرسن: واضح است كه موارد اشتراك بسياري بين آمريكا و اروپا وجود دارد، حمله انتحاري وحشتناك ديروز در استانبول، يكي از مواردي است كه اروپا و آمريكا و بخصوص بريتانيا و آمريكا را به هم نزديكتر مي كنند، چه آنها مصمم هستند به اتفاق با تروريسم بين المللي بجنگند، اما ما با آمريكا بر سر بسياري مسائل اتفاق نظر نداريم، مسائلي مانند تعرفه فولاد، مساله محيط زيست و كيوتو، موضوع دادگاههاي بين المللي جنايات جنگي و بسياري مسائل ديگر. اين هم مي تواند يكي از آنها باشد. هميشه لازم نيست بين متحدان در همه موارد اتفاق نظر وجود داشته باشد. ش.ط: مي پرسم امروز آقاي بوش به همراه توني بلر به سچويل، حوزه انتخاباتي رئيس جمهور رفت. فكر مي كنيد در اين مورد صحبتي كنند و به توافقي برسند؟ دانلد اندرسن: نه فكر مي كنم سفر به سچويل درواقع بيشتر جنبه نمادين دارد. من ترديد دارم كه آنها اصلا درباره اين موضوع ايران بحث كنند، اين يك موضوع اختلاف نظر است و بيشتر كار ديپلماتها است تا كار روساي دولتها. آمريكا با تاكيد بر موارد نقض پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي توسط ايران در برابر موضع ملايمتر اروپا ايستاده است. به نظر مي رسد كه اساسا همين اختلاف نظر باعث به تاخير افتادن صدور قطعنامه آژانس درباره ايران از امروز به هفته آينده شده است. گري سيمور، از مديران مركز مطالعات استراتژيك بين المللي در لندن در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: استنباط من اين است كه آمريكا اكنون رسما قبول كرده كه مورد ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده نشود، اما آمريكا هنوز مصر است كه ايران به نقض پيمان محكوم شود و مشكلي كه اكنون در وين با آن روبرو هستند، اين است كه چطور اين عبارت را در قطعنامه بگنجانند كه نظر هردو طرف، يعني آمريكا و اروپا منظور گردد. دانالداندرسن، رئيس كميته روابط خارجي مجلس بريتانيا، رئيس كميته روابط بين المللي مجلس بريتانيا مي گويد: مشكل اساسي اين است كه تندروهاي آمريكا مي خواهند اقداماتي در مورد ايران در پيش گرفته شود كه جنبه تحريمهاي تنبيهي داشته باشد. اما موضع اروپا اين است كه اگر ايران تا به حال تعهدات خود را نقض كرده، ما بايد نسبت به اين موضوع تا اثبات كامل آن قضاوت نكنيم.
XS
SM
MD
LG