لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۰۹

تحليل سازمان اطلاعات انرژي آمريكا از توليد و مصرف برق در ايران


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): سازمان اطلاعات انرژي آمريکا آخرين تحليل و بررسي خود را از انرژي و مصرف برق در ايران منتشر کرده است. به خلاصه اي از اين گزارش توجه کنيد که بهروز نيکذات تهيه کرده است. بهروز نيکذات (راديو فردا): در گزارش سازمان اطلاعات انرژي آمريکا به چند نکته اشاره شده است. يک: نيروي برق تا سال 2001 ميلادي ايران ژنراتورهايي براي توليد برق به ظرفيت حدود 31 گيكاوات نصب کرده بود که سه چهارم آن با سوخت گاز و بقيه آن با نيروي آب و يا سوخت نفت و بنزين کار مي کرد. در نتيجه سرمايه گذاري هاي دولتي تعدادي نيروگاه در نقاط مختلف کشور ايران راه اندازي شد که از آن جمله مي توان از نيروگاه هاي بخاري مگاوات 200 شهيد راعي در قزوين و نيروگاه دو سوختي 1290 مگاوات در رشت نام برد. ضمنا ظرفيت نيروگاه تبريز به دو برابر افزايش يافت. در سپتامبر سال 2003 (يک سال قبل) آقاي خاتمي، رئيس جمهوري، يک کارخانه برق دو سوختي را به طرفيت 1053 مگاوات در فارس افتتاح کرد و بدين وسيله ظرفيت کل توليد نيروي برق در ايران به 33.4 گ?کاوات رسيد. با در نظر گرفتن افزايش تقاضاي نيرو که سالانه معادل 7 تا 8 درصد است، ايران در نظر دارد تا ده سال آينده 30 گيگا وات ديگر به ظرفيت نيروي الکتريسيته خود با ياري گرفتن از سوخت حرارتي و قدرت آب بيافزايد. به گزارش وزارت انرژي ايران (وزارت نيرو) تا پايان سال جاري شمسي انتظار مي رود که 3 گ?گاوات ديگر به ظرفيت کنوني کشور افزوده شود. در گزارش سازمان اطلاعات انرژي آمريکا همچنين به طرح هاي تکميل شده و طرح هاي جديد در سد کرخه، اراک، بندرعباس، کرمان، و اردبيل نيز اشاره شده است و گفته شده است که در اوايل آوريل سال 2002، نيروگاه گازي شهيد رجائي در قزوين مورد بهره برداري قرار گرفت. و اما درباره نيروگاه هاي اتمي در گزارش گفته مي شود که ايران در حال حاضر علاوه بر نيروگاه عظيم هسته اي بوشهر که تحت ساختمان است، داراي چند رآکتور تحقيقاتي اتمي کوچک است. ايران مدعي است که نيروي اتمي آن تنها مصارف مسالمت آميز دارد و مي تواند با بهره برداري از نيروي هسته اي، منابع بيشتري از نفت و گاز خود را به صادرات اختصاص دهد و ارز بيشتري را براي کشور کسب کند. ايران گفته است که تا سال 2020 (يعني 17 سال ديگر) در نظر دارد 7000 مگاوات برق را که از نيروي هسته اي ايجاد مي شود، در دسترس مصرف کنندگان قرار دهد که تا آن زمان اين مقدار نيرو تنها از ده درصد ظرفيت مصرفي برق توليد شده در ايران، بيشتر نخواهد بود. سازمان اطلاعات انرژي آمريكا در گزارشي در باره مصرف انرژي در ايران نوشت ايران تا سال 2001 ميلادي ايران ژنراتورهائي براي توليد برق به ظرفيت حدود 31 گيگاوات نصب كرده بود كه سه چهارم آن با سوخت گاز و بقيه با نيروي آب يا سوخت نفت و بنزين كار مي كرد. در نتيجه سرمايه گذاري هاي دولتي تعدادي نيروگاه در نقاط مختلف ايران راه اندازي شد كه از آنجمله مي توان از نيروگاه هاي بخاري 2000 مگاواتي در قزوين و نيروگاه دوسوختي 1290 مگاواتي در رشت نام برد. ايران تا ده سال آينده در نظر دارد 30 گيگاوات ديگر به توليد برق خود بيافزايد.
XS
SM
MD
LG