لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۵۹

ابراز اميدواري رئيس جمهوري آذربايجان در مورد حفظ ثبات گرجستان


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): الهام علي اف، رئيس جمهوري آذربايجان، روزدوشنبه ابرازاميدواري کرد: ثبات گرجستان به دنبال برکناري بدون خون ريزي ادوارد شواردنادزه، رئيس جمهوري پيشين اين کشور، حفظ شود. علي سجادي (راديوفردا): الهام علي اف، رئيس جمهوري آذربايجان، درنخستين اظهار نظرخود به دنبال وقايع گرجستان گفت که تصورنمي کند تهديدي متوجه خط لوله نفتي باکو- تفليس- جيهان باشد. اين خط لوله که هم اکنون دردست احداث است، نفت خام آذربايجان را ازطريق گرجستان وترکيه به بازارهاي جهاني حمل مي کند. آقاي علي اف که درباکو پايتخت آذربايجان با خبرنگاران صحبت مي کرد، گفت من اميدوارم بحران گرجستان درآينده نزديکي برطرف شود واوضاع کشورهمسايه مان تثبيت شود. آقاي علي اف گفت: منافع ما اقتضاء مي کند که ثبات گرجستان حفظ شود وافزود: تاکنون هيچ گونه تماسي با نينو بورجانادازه، کفيل رياست جمهوري جديد گرجستان، نداشته است. رئيس جمهوري آذربايجان گفت به ويژه به دنبال حمايت موسسات مالي بين المللي ازطرح عمده خط لوله نفتي باکو- تفليس- جيهان واعطاي ميليون ها دلاراعتباربه اين طرح، من هيچ گونه خطري را درآينده متوجه اين طرح نمي دانم. با اين حال آقاي علي اف افزود: بديهي است بي ثباتي اوضاع منطقه مي تواند روي چنين طرح هائي اثربگذارد. رئيس جمهوري آذربايجان همچنين گفت: ثبات گرجستان براي باکو اهميت دارد زيرا او نمي تواند درمورد سرنوشت عده اي درحدود نيم ميليون آذربايجاني که درجنوب گرجستان زندگي مي کنند، بي تفاوت باشد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، آذربايجان به دنبال سقوط شواردنادزه، به طوربالقوه خود را درموقعيت نامطلوبي مي بيند. حيدرعلي اف رئيس جمهوري پيشين آذربايجان و پدر رئيس جمهوري کنوني اين کشور، مناسبات دوستانه اي با ادوارد شواردنادزه داشت. رئيس جمهوري آذربايجان هفته گذشته درجريان مبارزات آقاي شواردنادزه براي حفظ قدرت، وعده داد ازوي حمايت کند. الهام علي اف، رئيس جمهوري آذربايجان، روزدوشنبه ابرازاميدواري کرد که ثبات گرجستان به دنبال برکناري بدون خون ريزي ادوارد شواردنادزه، رئيس جمهوري پيشين اين کشور، حفظ شود. وي گفت که تصورنمي کند تهديدي متوجه خط لوله نفتي باکو- تفليس- جيهان باشد. اين خط لوله که هم اکنون دردست احداث است، نفت خام آذربايجان را ازطريق گرجستان وترکيه به بازارهاي جهاني حمل مي کند. رئيس جمهوري آذربايجان گفت به ويژه به دنبال حمايت موسسات مالي بين المللي ازطرح عمده خط لوله نفتي باکو- تفليس- جيهان واعطاي ميليون ها دلاراعتباربه اين طرح، هيچ گونه خطري را درآينده متوجه اين طرح نمي داند.
XS
SM
MD
LG