لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۲۴

اعلام آمادگي وزارت دادگستري ايرلند براي کمک به مهاجران غير قانوني در صورت بازگشت داوطلبانه


(rm) صدا |
وزارت دادگستري ايرلند روزدوشنبه اعلام کرد به هزاران متقاضي پناهندگي ومهاجرغيرقانوني در اين کشوردرصورت بازگشت داوطلبانه آن ها به کشورهايشان کمک مي شود. مريم احمدي (راديوفردا): برنامه کمکي دولت ايرلند براي متقاضيان اقامت دراين کشور و مهاجران غيرقانوني که ازطريق سازمان بين المللي مهاجرت به مورد اجرا گذارده مي شود، 11 هزارمهاجر به ايرلند را دربر مي گيرد. پدران ومادران کودکاني که درايرلند متولد شده اند، مهاجران غيرقانوني که پولي براي بازگشت به کشورهايشان را ندارند و متقاضيان پناهندگي که کودکي به همراه ندارند مشمول اين قانون نيستند. سازمان بين المللي مهاجرت که يک سازمان مستقل درون دولتي است درسال 1951 براي يافتن پاسخي انساني به مشکلات مهاجرت تاسيس شد و تا کنون به اتفاق وزارت دادگستري ايرلند روي طرحهاي آزمايشي براي کمک به بازگشت مهاجران به کشورهايشان کارمي کرده است. اين سازمان ازماه نوامبرسال 2001 تاکنون به حدود 500 مهاجر از بيش از 50 کشور جهان براي بازگشت به کشورهايشان کمک کرده است. مايکل مک دو ول وزيردادگستري ايرلند گفت اميد آن مي رود بازگشت داوطلبانه مهاجران، گزينه مناسبي براي کساني باشد که بيش ازاين نمي خواهند درسيستم پناهندگي باقي بمانند و يا کساني که درخواست پناهندگي آن ها رد شده است. به مهاجراني که داراي کودک متولد ايرلند هستند، پيشنهاد کمک هائي درجهت تجديد اتحاد خانواده ازجمله آموزش داده شده است تا امکان استقرارمجدد خانواده ها درکشورهايشان فراهم آيد. موضوع آموزش وتامين نيازمندي هاي بهداشتي مهاجراني که فرزندي به همراه ندارند، درطرح بازگشت آن ها پيش بيني شده است. درخواست براي استفاده از اين طرح تا پايان ماه ژانويه سال 2004 پذيرفته مي شود. بيش از 40 درصد ازدرخواست هاي پناهندگي درايرلند، ازسوي شهروندان نيجريه و12 درصد ازسوي شهروندان روماني ارائه شده است. وزارت دادگستري ايرلند روز دوشنبه اعلام کرد که به هزاران متقاضي پناهندگي و مهاجران غير قانوني در اين کشور، در صورت بازگشت داوطلبانه آن ها به کشورهايشان، کمک مي شود. پدران و مادران کودکاني که در ايرلند متولد شده اند، مهاجران غيرقانوني که پولي براي بازگشت به کشورهايشان ندارند، و متقاضيان پناهندگي که کودکي به همراه ندارند مشمول اين قانون مي شوند.
XS
SM
MD
LG