لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۵۳

واگذاري سهام كارخانجات دولتي به واحدهاي شبه دولتي و عمومي تحت عنوان خصوصي سازي


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): پس از انجام بزرگترين مزايده خصوصي سازي ايران كه جهارشنبه هفته گذشته انجام شد، بارديگر گفتگو بر سر سياست خصوصي سازي واهداف خصوصي سازي واحد هاي توليدي و اقتصادي موسسات دولتي بالاگرفته است. چهارشنبه گذشته 206 ميليارد تومان از سهام شركت سيمان خوزستان به سازمان تامين اجتماعي واگذار شد. پيش از اين نيز 35 درصد شركت آذرآب و سهام سيمان خاش به يك كنسرسيوم شبه دولتي فروخته شد. بسياري از كارشناسان اقتصاد ايران مي گويند به دليل اينكه بخش قابل توجهي از سيمان آب يك، سيمان فارس و سيمان فيروز كوه به نهاد هاي عمومي تعلق دارد، فروش سهام سيمان خوزستان را نمي توان خصوصي سازي ناميد. زيرا فروش سهام سيمان خوزستان به شكل كنوني به معناي آن است كه دولت و نهادهاي عمومي از يك جيب پولي را برداشته و به جيب ديگر سرازير كرده اند. كارشناسان اقتصاد در ايران سالهاست كه به دست به دست شدن كارخانه ها و موسسات دولتي بين نهادهاي دولتي زير عنوان خصوصي سازي انتقاد دارند. دكتر مهدي تقوي، استاددانشگاه و كارشناس اقتصاد مي گويد خريد سهام توسط بانكها و شركتهاي سرمايه گذاري و تامين اجتماعي، نه تنها خصوصي سازي نيست بلكه انحصار طلبي برخي از شركتهاي شبه دولتي را فراهم مي كند. ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به سياست واگذاري سهام دولت به بعضي موسسات در ازاي بدهي دولت به اين موسسات مي گويد: اگر دولت به موسساتي مانند سازمان بازنشستگي آستان قدس رضوي يا سازمان تامين اجتماعي بدهكار است و در ازاي بدهكاري شركتي را به آنها واگذار كند, خصوصي سازي نيست. اين درحالي است كه متوليان خصوصي سازي مي گويند با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از سهام شركتهائي مثل سيمان آب يك در بورس عرضه شده و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي است اقدام يادشده تناقضي با خصوصي سازي ندارد. از سوي ديگر مسئولان اقتصادي جمهوري اسلامي به خصوصي سازي از طريق فروش سهام كارخانجات دولتي بيشتر از جنبه كسب درآمد براي دولت مي نگرند. مهدي كرباسچيان، معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي مي گويد با انجام مزايده بزرگ خصوصي سازي سيمان خوزستان رقم درآمد دولت از واگذاري سهام شركتها به بيش از 400 ميليارد تومان رسيده است. بسياري از كارشناسان مي گويند تا به حال و با وجود پيشرفت هائي كه در اين زمينه شده است سياست هاي خصوصي سازي دولت جمهوري اسلامي كه بحث بر سر آن از زمان آغاز رياست جمهوري علي اكبر هاشمي رفسنجاني شروع شد، موفق نشده اند زمينه هاي اجرائي لازم را به طور شفاف و روشن فراهم و به اهداف اقتصادي خصوصي سازي دست يابند. چهارشنبه گذشته 206 ميليارد تومان از سهام شركت سيمان خوزستان به سازمان تامين اجتماعي واگذار شد. پيش از اين نيز 35 درصد شركت آذرآب و سهام سيمان خاش به يك كنسرسيوم شبه دولتي فروخته شد. بسياري از كارشناسان اقتصاد ايران مي گويند به دليل اينكه بخش قابل توجهي از سيمان آب يك، سيمان فارس و سيمان فيروز كوه به نهاد هاي عمومي تعلق دارد، فروش سهام سيمان خوزستان را نمي توان خصوصي سازي ناميد. زيرا فروش سهام سيمان خوزستان به شكل كنوني به معناي آن است كه دولت و نهادهاي عمومي از يك جيب پولي را برداشته و به جيب ديگر سرازير كرده اند.
XS
SM
MD
LG