لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۴۲

وزارت كشور مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را اعلام كرد


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): ستاد انتخاباتي وزارت كشور آغاز ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را روز شنبه آينده 22 آذرماه اعلام كرد و اعلام كرد كه شمارش آرا ماشيني خواهدبود. اما شوراي نگهبان مي گويد هنوز متن نرم افزاري و سخت افزاري شمارش آرا را دريافت نكرده است و حداقل سه ماه قبل از اخذ راي بايد آن را در اختيار داشته باشد. محمدعلي مشفق، مديركل انتخاباتي وزارت كشور جمهوري اسلامي زمان آغاز نام نويسي داوطلبان نمايندگي در هفتمين دوره مجلس را شنبه 22 آذرماه و آخرين مهلت نام نويسي را 28 آذرماه اعلام كرد و گفت اين مدت قابل تمديد نيست. آقاي مشفق برآورد كرد كه بيش از 40 هزار شبعه اخذ راي در سراسر كشور در انتخابات اين دوره فعال باشند اما با اينكه چند روز بيشتر به آغاز نامنويسي داوطلبان نمايندگي مجلس نمانده، هنوز بين وزارت كشور و شوراي نگهبان در باره چگونگي شمارش ماشيني يا كامپيوتري آرا اختلاف نظر هست. مرتضي مبلغ، رئيس ستاد انتخابات كشور، نحوه نوشتن آرا را همانند شيوه سابق يعني نوشتن نام و كد نامزد انتخاباتي در برگه راي اعلام كرد و افزود كه بعد از راي گيري در پايان انتخابات جمع زدن آراي شمارش شده توسط كاميپوتر انجام خواهد شد. مرتضي مبلغ در عين حال گفت تا آخر آذرماه متن نرم افزاري شمارش ماشيني انتخابات مجلس را به شوراي نگهبان خواهد داد. مبلغ گفت: مرتضي مبلغ: ما مقدمات انتخابات تهران را آماده كرده ايم و داريم نهائي مي كنيم. شمارش ماشيني آراي را انشاالله و مطلبي است كه مراحل نظارت را طي مي كند يعني جاهائي كه ناظر بايد نظر بدهد راجع به سخت افزار و نرم افزار و روند كار اين راهم مطابق قانون عمل خواهيم كرد و انشاالله مشكلي نباشد اما راجع به اينكه زماني و مهلت تعين شده اين را ما اصلا موضع فني نمي دانيم و موضع درستي نمي دانيم. براي اينكه تا وقتي كه يك سيستم شمارش ماشيني مشخص نشود كه از چه فرآيندي برخوردار است كه نمي شود قضاوت كرد چقدر زمان مي برد براي بررسي آن. در جلساتي كه نمايندگان تام الاختيار آنها هم در فرمانداري داشتند، توافق كردند تا 15 ديماه باشد ما تلاش مي كنيم تا پايان اين برج باشد. ش.ف.: شوراي نگهبان كه طرح پيشنهادي وزارت كشور براي شمارش ماشيني آرا هنوز براي او ارسال نشده است مي گويد كه حداقل سه ماه قبل از روز اخذ راي بايد طرح را در اختيار داشته باشد و تاكنون يك بار اين فرصت را تمديد كرده و آن را 30 آذرماه اعلام كرده است. علاوه بر زمان تحويل متن نرم افزاري شمارش آرا، در مورد چگونگي جمع آوري و شمارش آرا در مناطق هم بين دو نهاد وزارت كشور و شوراي نگبهان اختلاف نظرهائي وجود دارد. رضا زواره اي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در اين زمينه گفت: رضا زواره اي: آقايان مدعي بودند بعد كه پرسيديم كه چگونه است، گفتند كه هرچند حوزه را جمع كنند يكجا كامپيوتري بشمارند. پيشنهاد اين است كه از صندوق ها جمع كنند آرا را بياورند. من خيلي در ريز قضاياش نيستم. ولي جمع كنند در چند نقطه از طريق كامپيوتر بشمرند. بحث هائي كه بين شان بوده و قرار با بخش قسمت اداري مسئول اين كار اين بود كه هرچه زودتر نرم افزار را ببينند و قرار است تا آخر اين ماه بدهند به آنها. ش.ف.: شوراي نگهبان در نامه اي به وزارت كشور تاكيد كرد كه هيات مركزي نظارت به عنوان ناظر بر حسن جريان انتخابات نمي تواند مسئوليت دقيق و سلامت انتخابات با نرم افزاري كه هنوز طرح آن را بررسي نكرده است تضمين كند. ستاد انتخاباتي وزارت كشور آغاز ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را روز شنبه آينده 22 آذرماه اعلام كرد و اعلام كرد كه شمارش آرا ماشيني خواهد بود. اما شوراي نگهبان مي گويد هنوز متن نرم افزاري و سخت افزاري شمارش آرا را دريافت نكرده است. محمدعلي مشفق، مديركل انتخاباتي وزارت كشور جمهوري اسلامي زمان آغاز نام نويسي داوطلبان نمايندگي در هفتمين دوره مجلس را شنبه 22 آذرماه و آخرين مهلت نام نويسي را 28 آذرماه اعلام كرد و گفت اين مدت قابل تمديد نيست. مرتضي مبلغ، رئيس ستاد انتخابات كشور، نحوه نوشتن آرا را همانند شيوه سابق يعني نوشتن نام و كد نامزد انتخاباتي در برگه راي اعلام كرد و افزود كه بعد از راي گيري در پايان انتخابات جمع زدن آراي شمارش شده توسط كاميپوتر انجام خواهد شد. شوراي نگهبان در نامه اي به وزارت كشور تاكيد كرد كه هيات مركزي نظارت به عنوان ناظر بر حسن جريان انتخابات نمي تواند مسئوليت دقيق و سلامت انتخابات با نرم افزاري كه هنوز طرح آن را بررسي نكرده است تضمين كند.
XS
SM
MD
LG