لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۲۱

پيام راديوئي هفتگي رئيس جمهوري آمريكا: تصويب قانون بيمه بهداشتي سالمندن و تاثيركاهش از ماليات ها بر اقتصاد


(rm) صدا |
پيام راديوئي رئيس جمهوري آمريكا: صبح به خير. اين هفته اين افتخار را پيدا کردم که قانون سال 2003 بيمه پزشکي سالمندان را امضا کنم. اين بزرگترين پيشرفت درزمينه خدمات درماني از زمان برقراري بيمه پزشکي سالمندان درحدود چهاردهه پيش به شمارمي رود. قانون جديد، حق انتخاب هاي بهتر وکنترل بيشتري درامور درماني را به سالمندان مي دهد ومزايائي درمورد نسخه هاي دارو ارائه مي کند. ازآغازسال 2006 ، بيشترسالمنداني که اکنون فاقد پوشش نسخه هستند، مي توانند انتظارداشته باشند دربرابرحق بيمه اي معادل حدود 35 دلار درماه، صورت حساب هاي داروئي کنوني آن ها تقريبا به نصف کاهش يابد. براي نخستين بار سالمندان مي توانند آسايش خاطرداشته باشند که با هزينه سنگين درماني روبرو نخواهند بود. اين بهبودي و بهبودي هاي عمده ديگر درامور بيمه پزشکي سالمندان به اين علت حاصل شده است که جمهوري خواهان ودمکرات هاي کنگره خواستارهمکاري با يکديگر درجهت منافع شهروندان سالخورده ما هستند. ما به اين علت موفق به تصويب اين قانون شديم که به سخنان مردم گوش فرا داديم، اولويت ها را تعيين کرديم وبه سختي کارکرديم تا ماموريت خود را به انجام برسانيم. ايجاد اصلاحات ومدرن کردن بيمه پزشکي سالمندان، دستاوردي درسال موفقيت ها به شمارمي رود. ما با کنگره همکاري کرديم تا ازسوي مردم آمريکا نسبت به شماري ازمسائل اقدام کنيم. مجلس نمايندگان ومجلس سنا درماه مه گذشته طرح هاي من درمورد مشاغل وعمران را به صورت قانون درآوردند وکاهشي عمده درماليات هاي 91 ميليون آمريکائي به وجود آوردند. ما ماليات هرکسي را که ماليات بردرآمد مي پردازد کاهش داديم، اعتبارمالياتي کودکان را افزايش داديم، ماليات سود سهام وسرمايه را کاهش داديم وبراي صاحبان 23 ميليون مشاغل کوچک تجاري انگيزه هائي براي سرمايه گذاري جهت آينده به وجود آورديم. ما اکنون در حال مشاهده نتايج اين اقدامات هستيم. اقتصاد درسه ماهه سوم سال جاري، با سريع ترين گام ها درتقريبا 20 سال گذشته پيشرفت کرده است. توليد، ساخت کالا وخانه سازي گسترش يافته است. ازماه اوت گذشته تاکنون، بيش از 300 هزارشغل ايجاد کرده ايم. لايحه کاهش ماليات ها که ما آن رامورد تصويب قرارداديم، درحال نشان دادن نتايج خود است واقتصاد ما ازاستحکام بيشتري برخوردارشده است. قوانيني که درسال جاري تصويب شده است، درعين حال بيانگر روحيه همدردي وخوش نيتي درآمريکا است. ما صندوق آرزوي آمريکائيان براي پرداخت کم را تاسيس کرديم تا شهروندان کم درآمد ازعهده پرداخت هزينه خانه هاي خود برآيند. ما ازکودکان دربرابرخشونت ناشي ازسقط جنين حمايت کرديم وقوانين جديدي را درمورد افزايش فرزند خواندگي تصويب کرديم. ما با به کارانداختن کوشش هاي اضطراري همه جانبه براي جلوگيري ازاشاعه ميليون ها موارد ابتلاي جديد به بيماري ايدز درآفريقا و منطقه کارائيب وفراهم آوردن دارو و کمک هاي انساني براي ميليون ها نفر ديگر که به اين بيماري دچارشده اند، به مبارزه با گسترش ايدز درسطح جهان برخاستيم. درسال جاري ما اقدام مهمي در زمينه حفاظت ازمحيط زيست به عمل آورديم. تمامي ملت ما شاهد ويراني بود که براثرآتش سوزي گسترده درغرب آمريکا به بارآمد. ما قانوني درمورد حفاظت ازجنگل ها را مورد تصويب قرارداديم تا خطرهائي را که به وقوع سوانح آتش سوزي منجرمي شود، کاهش دهد. دولت ما همچنين اقدام سريعي درهر زمينه از زمينه هاي مبارزه با تروريسم به عمل آورد. کنگره پرداخت بيش از 31 ميليارد دلار به وزارت امنيت داخلي را مورد تصويب قرارداد تا حفاظت لازم را ازبنادر و تشکيلات زيربنائي ما فراهم آورد وبه دانشمندان کمک کند واکسن هائي براي مقابله با تهديدهاي خطرناک ميکربي توليد کنند. درحالي که مردان وزنان درنيروهاي مسلح ما دست اندر کار آزادي عراق بودند و به بازسازي اين کشور و همچنين افغانستان کمک مي کردند، کشورما به جانبداري ازافراد نيروهاي مسلح برخاست. درکنگره، هردو حزب با يکديگرهمکاري کردند تا منابع حياتي دراختيارنيروهاي ما که مسئوليت خود را درقبال دفاع ازملت انجام مي دهند، بگذارند. تمامي اين اقدامات ما را امن تر وموفق ترکرده وبه صورت کشوربهتري درآورده است. ما با عزم واراده و روحيه اي ازمعاضدت هردوحزب، با مشکلات مقابله کرده ايم. اما کار ما هنوز به پايان نرسيده است. ما درسال جديد با مسائل مختلفي ازايجاد کارگرفته تا اموربهداشتي ومدارس عمومي روبرو هستيم. ازهمه مهمتر، به مبارزه خود با تروريسم تا دستيابي به پيروزي ادامه خواهيم داد. ازسوي کليه آمريکائيان ازکنگره به خاطر يک سال ثمربخش سپاسگزاري مي کنم. با همکاري با يکديگر، مي توانيم موفقيت خود را درسالي که درپيش است افزايش دهيم. متشکرم که به اين پيام گوش داديد. جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا در پيام راديوئي هفتگي خود تصويب قانون مراقبت هاي پزشكي براي سالمندان را بزرگترين دستاورد دولت خود در سال 2003 دانست و گفت اين برنامه كمك بزرگي براي سالمندان و معلولان كشور مي كند و در پيشبرد خدمات بهداشتي در سراسر آمريكا نقش موثري خواهد داشت. رئيس جمهوري آمريكا برنامه دولت خود دائر بر كاهش ماليات ها را عامل رونق اقتصادي در كشور دانست و نبرد با تروريسم را هم دستاورد دولت خود خواند.
XS
SM
MD
LG