لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۹

طرح شکايت از سوي ايران بر عليه صدام حسين، از ديد يک استاد دانشگاه


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): دكتر فرهاد عاملي، استاد روابط بين الملل دانشگاههاي پاريس و وكيل مدافع در فرانسه، درباره طرح شكايت ايران عليه صدام حسين به راديو فردا مي گويد: دكتر فرهاد عاملي: اگر يك دادگاهي درست شود كه اين دادگاه رسيدگي كند به كارهاي صدام حسين و جنايات رژيم عراق، اشخاص يا دولتهايي كه اين دادگاه را تشكيل مي دهند، مشخص كننده موارد شكايتي كه جلوي اين دادگاه قابل مطرح شدن هست، خواهند بود. يعني اگر فرض كنيم كه اگر دولت آمريكا خيلي نفوذ داشته باشد در تشكيل اين دادگاه، مسلما دولت آمريكا هم هست كه مشخص خواهد كرد كه آيا مثلا شكايت ايران مي تواند مطرح شود جلوي يك همچين دادگاهي كه البته مسلما دادگاه هم دادگاه بين المللي خواهد بود، براي اينكه براي حتي خود آمريكا هم از لحاظ تبليغات هم در نظر بگيريم، بهتر خواهد بود كه اين دادگاه بين المللي باشد و اگر در آن صورت و يا به خاطر روابط ايران و آمريكا يا مسائل ديگر، بالاخره آن دادگاهي كه تشكيل خواهد شد به كار ايران رسيدگي نكند، خوب مراجع قانوني ديگري هم هست در دنيا و حتي ديوان لاهه كه آنها مي توانند رسيدگي كنند به اين موضوع، ولي به هر حال در آن موقع وقتي كه صحبت ايران و عراق خواهد شد، يك دعواي بين دو دولت است، نه محاكمه شخص صدام حسين باشد، يعني مثلا دولت ايران مي تواند برود ديوان لاهه و اعلام غرامت كند بر ضد دولت عراق. اين كار شدني است. ژ .خ : آقاي دكتر عاملي با توجه به اين كه دادگاه جزايي بين المللي براي رسيدگي به كشتارهاي جمعي، جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت تشكيل شده و در مورد مساله جنگ ايران استفاده او از سلاحهاي شيميايي، اين جزء جنايات جنگي به حساب نمي آيد؟ دكتر فرهاد عاملي: مسلما اين مطلب خواهد بود، ولي همانطوري كه مي دانيم الان دولت آمريكا با اين ديوان كيفري بين المللي خيلي موافقت ندارد و قدرت ديوان كيفري بين المللي در حال حاضر يك مقدار قدرت تئوري است و هنوز قدرت واقعي نيست كه عملكرد داشته باشد و در ضمن اين جناياتي كه در طي جنگ ايران و عراق واقع شده در طي اين مدت كه صدام حسين در قدرت بوده، فقط مسائل جنايات ضد بشريت و اينطور چيزها نيست، بلكه خيلي مسائل ديگري هم هست كه ديوان جزايي بين المللي نمي تواند به آنها رسيدگي كند. بنابراين مسلما خيلي مطلب مهمي است، يعني حتما ديوان جزايي بين المللي بايد رسيدگي كند به اين كيس، ولي آيا واقعا در عمل اين كار را مي كنند اولا و ثانيا به تمام جنبه هاي اين اعمال صدام حسين رسيدگي بشود يا نه در ديوان كيفري بين المللي، در حال حاضر من يك مقداري اين مطلب را بعيد مي دانم، ولي بايد ديد كه در هفته هاي آينده ديوان كيفري بين المللي چه موقعت و موضعي مي گيرد نسبت به گرفتن صدام حسين. دكتر فرهاد عاملي، استاد روابط بين الملل دانشگاههاي پاريس و وكيل مدافع در فرانسه، درباره طرح شكايت ايران عليه صدام حسين، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که اگر دادگاهي درست شود براي رسيدگي به كارهاي صدام حسين و جنايات رژيم عراق، اشخاص يا دولتهايي كه اين دادگاه را تشكيل مي دهند، مشخص كننده موارد شكايتي كه جلوي اين دادگاه قابل مطرح شدن هست، خواهند بود. يعني اگر فرض كنيم كه اگر دولت آمريكا خيلي نفوذ داشته باشد در تشكيل اين دادگاه، مسلما دولت آمريكا هم هست كه مشخص خواهد كرد كه آيا مثلا شكايت ايران مي تواند مطرح شود يا نه. وي درباره طرح شکايت در دادگاه دادگاه جزايي بين المللي نيز مي گويد که دولت آمريكا با اين ديوان كيفري بين المللي موافقتي ندارد و قدرت ديوان كيفري بين المللي در حال حاضر در حد تئوري است.
XS
SM
MD
LG