لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۰۲

آخرين تحولات عراق: شمار كشته شدگان نيروهاي آمريكايي در عراق از آغاز جنگ به 314 تن رسيد


(rm) صدا |
ارتش آمريکا روزپنجشنبه اعلام کرد درکمين عوامل شورشي عليه نيروهاي آمريکا درعراق، يک سربازآمريکائي کشته شد. درهمين حال وزيردفاع ژاپن روزپنجشنبه اعلام کرد جونيچيرو کويزومي نخست وزير ژاپن با اعزام يکهزارتن ازنيروهاي ژاپني به جنوب عراق در ماموريتي براي خدمات انسان دوستانه موافقت کرده است. تاريخ اعزام اين نيروها هنوزفاش نشده است. اين نخستين بارپس ازجنگ جهاني دوم است که ژاپن نيروهايش را به خارج اعزام مي دارد. سربازآمريکائي چهارشنبه شب هنگامي که لشکريکم زرهي آمريکا درناحيه الکارمه درشمال باختري بغداد مورد حمله عوامل چريکي قرارگرفت، کشته شد. يک آمريکائي ديگر ويک مترجم عراقي نيز دراين حمله مجروح شدند. بنا به اعلام وزارت دفاع آمريکا، با کشته شدن اين سرباز تعداد سربازان آمريکائي که از زمان آغازجنگ درعراق در20 ماه مارس کشته شده اند به 314 نفر رسيد. 199 نفراين عده ازاول ماه مه تاکنون کشته شده اند که پرزيدنت بوش پايان عمليات عمده نظامي را درعراق اعلام کرد. عده اي درحدود 144 سرباز آمريکائي درسوانح مختلفي که ارتباطي به عمليات جنگي نداشته جان خود را ازدست داده اند. درهمين حال نيروهاي آمريکا شهرسامره درشمال بغداد را به عنوان منطقه عمده اي براي درهم شکستن نيروهاي شورشي محاصره کردند. گروهبان رابرت کارگي سخنگوي لشکر چهارم پياده نظام آمريکا گفت درجريان محاصره منطقه، 86 نفربازداشت شدند که 12 نفرآن ها جزو فهرست افراد مورد تعقيب آمريکا بودند. 200 قبضه تفنگ تهاجمي اي کي 47 وبرخي موادي که با آن بمب تهيه مي شود، نيزضبط گرديد. گروهبان کارگي افزود دونفرعراقي که درجريان عمليات کوشش کردند به سربازان آمريکائي حمله کنند، کشته شدند. مقامات آمريکا مي گويند عده اي درحدود 1500 شورشي درسامره که مرکزحملات منطقه معروف به مثلث سني نشين است، عليه نيروهاي آمريکا دست به عمليات مي زنند. درچندين حمله اخير به نيروهاي آمريکا وپليس عراق در روزهاي اخيرکه عمدتا درمناطق سني نشين غرب وشمال بغداد صورت گرفته، چندين نفرکشته شده اند. درهمين حال روزنامه الموتمرچاپ بغداد که ازسوي احمد چلبي عضوشوراي حکومتي عراق منتشرمي شود، درشماره روزپنجشنبه خود عکسي را ازصدام حسين با ريش تراشيده درقيد اسارت ودرحالي که روي زمين درکناراحمد چلبي نشسته چاپ کرده بود. اين عکس روزيکشنبه وهنگامي برداشته شده است که آقاي چلبي وسه نفرديگرازاعضاي شوراي حکومتي عراق را براي ديداربا ديکتاتورپيشين عراق به محل بازداشت اوهدايت کردند. کليه شماره هاي روزنامه الموتمرتا ظهر پنجشنبه به فروش رفت و ناياب گرديد. برخي از روزنامه فروشان نسخه هاي اين روزنامه را به بيش ازدوبرابرقيمت فروختند. انتفاضه قنبرسخنگوي آقاي چلبي مي گويد که اوحتي موفق نشد نسخه اي ازاين روزنامه را براي خود خريداري کند. ابوحمزه يکي از روزنامه فروشان گفت مردم همچنان به دنبال اين روزنامه هستند، زيرا موفق نشده بودند صدام حسين را در تلويزيون ببينند. با دستگيري صدام حسين، کسي که اکنون بيش ازهرکس ديگري تحت تعقيب است، عزت ابراهيم الدوري عضوارشد پيشين شوراي انقلاب عراق است که بسياري ازحملات به نيروهاي آمريکا را سازمان داده است. ارتش آمريکا روزپنجشنبه اعلام کرد درکمين عوامل شورشي عليه نيروهاي آمريکا درعراق، يک سربازآمريکائي کشته شد. درهمين حال وزيردفاع ژاپن روزپنجشنبه اعلام کرد جونيچيرو کويزومي نخست وزير ژاپن با اعزام يکهزارتن ازنيروهاي ژاپني به جنوب عراق در ماموريتي براي خدمات انسان دوستانه موافقت کرده است. تاريخ اعزام اين نيروها هنوزفاش نشده است. اين نخستين بارپس ازجنگ جهاني دوم است که ژاپن نيروهايش را به خارج اعزام مي دارد. وزارت دفاع آمريكا اعلام كرد شمار سربازان آمريكايي كه از زمان آغآز جنگ در عراق كشته شده اند به 314 تن رسيده است. مقامات آمريكا مي گويند عده اي در حدود 1500 شورشي در سامره عليه نيروهاي آمريكا دست به عمليات ميزنند. درهمين حال روزنامه الموتمرچاپ بغداد که ازسوي احمد چلبي عضوشوراي حکومتي عراق منتشرمي شود، درشماره روزپنجشنبه خود عکسي را ازصدام حسين با ريش تراشيده درقيد اسارت ودرحالي که روي زمين درکناراحمد چلبي نشسته چاپ کرده بود. اين عکس روزيکشنبه وهنگامي برداشته شده است که آقاي چلبي وسه نفرديگرازاعضاي شوراي حکومتي عراق را براي ديداربا ديکتاتورپيشين عراق به محل بازداشت اوهدايت کردند. کليه شماره هاي روزنامه الموتمرتا ظهر پنجشنبه به فروش رفت و ناياب گرديد.
XS
SM
MD
LG