لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۴۱

فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران بي تفاوتي دولت‌ها نسبت به سرنوشت روزنامه نگاران را محکوم کرد


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران، روزدوشنبه اعلام کرد درسال 2003 دست کم 83 خبرنگار وکارمند رسانه هاي همگاني، درجنگ وخشونت ها درسراسرجهان کشته شدند. اين تعداد 13 نفر بيشتراز روزنامه نگاراني است که درسال 2002 کشته شدند. علي سجادي (راديوفردا): فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران که حمايت ازاتحاديه هاي مطبوعاتي درسراسرجهان را برعهده دارد، ضمن اعلام تعداد تلفات روزنامه نگاران درسال 2003 ، آنچه را بي تفاوتي دولت ها درسراسرجهان نسبت به سرنوشت روزنامه نگاران درموقعيت هاي بحراني ناميد، نيزمحکوم کرد. ايدان وايت، دبيرکل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران، دريک کنفرانس مطبوعاتي دربروکسل پايتخت بلژيک گفت: ما شاهد آن هستيم که روزنامه نگاران در راه انجام وظيفه، در بسياري ازنقاط جهان هدف واقع مي شوند، اما بسياري از دولت ها اهميتي براي آنچه اين قبيل سوانح براي دمکراسي وآزادي بيان به بارمي آورد، قائل نيستند. وي افزود اين بي تفاوتي ازپيدا نکردن قاتلان هفت روزنامه نگار درکلمبيا و فيليپين که دست به افشا گري درباره فساد يا جرايم سازمان يافته زده بودند، آغازمي شود ومي رسد به عدم اقدام مقامهاي آمريکائي درپيگيري شکايت هاي مربوط به مرگ 16 خبرنگارازمليت هاي مختلف که درسال جاري جان خود را درعراق ازدست دادند. دبيرکل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران به مقايسه برخورد خشمگين آمريکا درمورد دانيل پرل گزارشگر 38 ساله روزنامه وال استريت جورنال که در 22 ماه ژانويه 2002 درکراچي ربوده وسپس کشته شد با موارد ديگر پرداخته ومي گويد: ما شاهد چنين احساسي ازخشم وابرازنگراني درمورد خبرنگاراني که درعراق جان خود را ازدست دادند، نبوديم. پاسخ مقامهاي آمريکا دراين مورد مثبت نبوده است. فرهنگ بي اعتنائي درقبال اشتباهاتي که روي داده، ازسوي ارتش آمريکا اعمال شده است. فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران روز8 آوريل سال آينده را روزبين المللي اعتراض وسوگواري اعلام کرده و اين روزمصادف با نخستين سالگرد هدف قرارگرفتن هتل فلسطين دربغداد ازسوي تانک هاي آمريکا است که درجريان آن دوخبرنگارعکاس تلويزيون کشته شدند. اين گروه همچنين خواستارآن است که دولت ها حقوق بين الملل عمومي را تقويت کرده و هدف قراردادن روزنامه نگاران ويا فراهم نياوردن حمايت کافي ازآن ها درمناطق زد وخورد را جنايت جنگي به شمارآورند. بنا به اعلام فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران، درسال 2003، نه روزنامه نگاردرخشونت هاي روسيه، هفت روزنامه نگار درکلمبيا، چهار روزنامه نگاردرهند وسه روزنامه نگار درهريک ازکشورهاي برزيل، نپال وفيليپين کشته شدند. فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران مي گويد حوادثي که درسال 2003 براي روزنامه نگاران روي داد، نشان مي دهد نيازبه آن هست که به دولت ها فشارآورده شود که پاسخ هاي معتبر وقابل قبولي درمورد اين که روزنامه نگارها چگونه وچرا کشته شدند، ارائه کنند. فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران مي گويد هنگامي که دولت ها با تظاهرات سازمان يافته روبرو مي شوند، روندي ازتحقيقات کامل بايد به مورد اجرا گذارده شود. اين اتفاقي است که درمورد زهرا کاظمي خبرنگارعکاس ايراني- کانادائي روي داد که درماه ژوئيه گذشته هنگامي که در بازداشت پليس ايران بود، شکنجه و سپس کشته شد. فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران، روزدوشنبه اعلام کرد که درسال 2003 دست کم 83 خبرنگار وکارمند رسانه هاي همگاني، درجنگ وخشونت ها درسراسرجهان کشته شدند. اين تعداد 13 نفر بيشتراز روزنامه نگاراني است که درسال 2002 کشته شدند. اين اتحاديه آنچه را بي تفاوتي دولت ها درسراسرجهان نسبت به سرنوشت روزنامه نگاران درموقعيت هاي بحراني ناميد، محکوم کرد. ايدان وايت، دبيرکل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران، در بروکسل، پايتخت بلژيک، گفت: ما شاهد آن هستيم که روزنامه نگاران در راه انجام وظيفه، در بسياري ازنقاط جهان هدف واقع مي شوند، اما بسياري از دولت ها اهميتي براي آنچه اين قبيل سوانح براي دمکراسي وآزادي بيان به بارمي آورد، قائل نيستند.
XS
SM
MD
LG