لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۲۹

سرنوشت اعضاي مجاهدين خلق در پايان ضرب الاجل براي ترک عراق، از ديد يک عضو شوراي مقاومت و دو عضو پيشين


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): يک هفته مانده با پايان سال 2003 ميلادي و يک هفته تا ضرب الاجلي که شوراي حکومتي عراق براي خارج شدن افراد سازمان مجاهدين خلق ايران از آن کشور اعلام کرده، باقي است. نيروهاي آمريکا شمار افراد مجاهدين در عراق را بيش از سه هزار و 800 نفر اعلام کرده اند. اين افراد در پايگاهي به نام پايگاه اشرف يا کمپ اشرف، در شمال عراق، تحت نظر نيروهاي آمريکا هستند. گفته مي شود که از هنگام سرنگوني حکومت صدام حسين و تشکيل شوراي موقت حکومتي عراق، جمهوري اسلامي ايران به اين شورا براي تحويل گرفتن افراد سازمان مجاهدين فشار آورده است. جلال طالباني در چند سفر خود به تهران، که يکي از اين سفرها در دوره رياست او بر شوراي حکومت عراق بود، چگونگي حل اين مساله را با مسئولان جمهوري اسلامي در ميان نهاد و بعد هم اعلام کرد که از جمهوري اسلامي خواسته است افراد سازمان مجاهدين را امان دهد تا بتوانند آزادانه به ايران برگردند. خود جلال طالباني گفت که رهبران مجاهدين همدست صدام در جنايت در عراق بوده اند و بايد محاکمه شوند. جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده است اولا هيچ برنامه مشترکي براي تصميم گيري درباره مجاهدين با مسئولان شوراي حکومتي عراقي نداشته است و اين صرفا تصميم خود اين شورا بوده است که اعلام ضرب الاجل کرده است و ثانيا افراد سازمان مجاهدين، که به گفته مسئولان جمهوري اسلامي مرتکب جنايت نشده اند، مي توانند آزادانه به ايران برگردند و زندگي کنند، اما رهبران آن سازمان و آن اعضايي که جنايت کرده اند، بايد به ايران تحويل داده شوند تا جمهوري اسلامي محاکمه اشان کند. گزارش ها حاکي است که افراد مجاهدين بي اعتماد به جمهوري اسلامي و براي پرهيز از بازداشت احتمالي در صورت برگشتن به ايران، از اين اقدام خودداري مي کنند و خارج شدن از عراق و به کشوري ديگر رفتن هم بي ترديد مي بايد با نظارت اداره موقت عراق باشد. پل برمر، مسئول آمريکايي اداره امور عراق، گفته است که افراد مجاهدين نه به ايران، بلکه با همکاري کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان به سه کشور ديگر منتقل خواهند شد. آقاي برمر نامي از اين کشورها نبرده است، اما گزارش هاي تاييد نشده حاکي است که جمهوري چک، آرژانتين، و پرتوريکو براي اين منظور در نظر گرفته شده اند. از سوي ديگر عبدالعزيز حکيم، رئيس فعلي شوراي موقت حکومت عراق، به راديو صداي عراق، که دفتر آن در جده است، گفته است که افراد سازمان مجاهدين به جمهوري اسلامي ايران تحويل داده مي شوند و آن شمار از مجاهدين که در اعمال جنايت دست داشته اند، در عراق محاکمه خواهند شد. عبدالعزيز حکيم، رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق هم هست. مجلس اعلا مورد حمايت جمهوري اسلامي ايران است و افراد آن در ايران آموزش ديده اند. به نظر مي رسد که اختلاف نظر روشني بين شوراي موقت حکومت عراق و آمريکا درباره سرنوشت مجاهدين و مقصد انتقال آنان از خاک عراق، وجود دارد. دکتر کريم قسيم، از اعضاي شوراي ملي مقاومت، که از آن به عنوان تشکيلات وابسته به سازمان مجاهدين ياد مي شود، در گفتگو با همکارم شهران طبري، مي گويد: بر پايه معاهده هاي بين المللي، مسئوليت جابه جا کردن مجاهدين با آمريکا و بريتانيا به عنوان کشورهاي اشغالگر عراق، است و نه با شوراي موقت حکومتي عراق. دکتر کريم قسيم (عضو شوراي ملي مقاومت): ارگان مسئول اين مسائل که به لحاظ هم حقوقي و کنوانسيون هاي بين المللي، از جمله کنوانسيون ژنو 1949 و کنوانسيون 1951 مسئوليت حقوقي و مسئوليت تام سياسي اصولا در مقابل اين مساله حضور مجاهدين در عراق را دارد، ايالات متحده و کشور بريتانيا (يعني کساني که در واقع نيروهاي اشغالگر اين کشور هستند) مي باشند و عراق، به عنوان کشور تحت اشغال، مي بايستي بسياري از مفاد کنوانسيون هاي مربوطه را مسئولا اجرا کند، از جمله در مورد مساله نقل و انتقال مجاهدين که البته مساله اخراج مجاهدين و يا تحويل مجاهدين به آن صورتي که شوراي مربوطه به ان منتسب مي شود، خواست رژيم جمهوري اسلامي است. وانگهي آقاي برمر، به عنوان والي اصلي در عراق و صاحب قدرت، آشکارا موضع ديگري گرفته است که شما اطلاع داريد. شهران طبري (راديو فردا): شما معتقد هستيد که آن چه که آقاي برمر گفته اند، با آن چه که شوراي حکومتي عراق ... دکتر کريم قسيم: البته بسيار متفاوت است و بخش بزرگي از اين تفاوت هم مال مقاومتي است که به لحاظ حقوقي برجسته ترين وکلاي بين المللي، که وکالت مجاهدين را به عهده گرفته اند، انجام داده اند و از جمله مقاومتي که خود دستگاه اپوزيسيون انجام مي دهد و شوراي ملي مقاومت و طرفداران مجاهدين انجام مي دهند. در مقابل بسياري از سفارتخانه هاي آمريکا الان مدت ها است که تحصن است و نامه نگاري هاي بسياري وجود دارد. مراجعات بسيار گسترده اي به کوفي عنان، سازمان ملل متحد، و صليب سرخ وجود دارد. ش.ط.: در آمريکا و بريتانيا، هر دو کشوري که شما اسم برديد، نام گروه مجاهدين به عنوان يک گروه تروريستي ثبت شده است. فکر مي کنيد آن وقت ... دکتر کريم قسيم: بله، باشد! اين پرونده جداگانه است از مساله اخراج. مساله اخراج و جا به جا شدن مجاهدين از قرارگاه هايي که در عراق داشته اند و يا قرارگاه اشرف که الان در آن جا مجتمع هستند، مساله اي است بالکل متفاوت و شامل کنوانسيون هاي بين المللي است. طبق کنوانسيون 1949، تمام کساني که در يک کشور تحت اشغال از کشور ديگري حضور داشته باشند، شامل مقررات اين کنوانسيون مي شوند و تحويل آنان به يک کشور سوم و يا استرداد آن ها جز جنايات جنگي است. به اين صورت نيست که اراده ... ش.ط.: خوب، خود مجاهدين مي خواهند که به کجا فرستاده بشوند؟ دکتر کريم قسيم: خود مجاهدين هميشه اعلام کرده اند... واقعيت اين است که آن ها هميشه اعلام کرده اند که مقاومت آن ها به حضور در عراق وابسته نيست و اگر ترجيح با آن ها باشد، آن ها ترجيحشان اين است که در همان جايي که هستند، در کنار مرز ايران، به فعاليت خودشان ادامه بدهند، البته در چهارچوب مقررات و قواعدي که در کنوانسيون هاي بين المللي شاملشان مي شود. يعني طبيعتا نه در تضاد با ايالات متحده و بريتانيا، بلکه در توافق با آنان و تا الان هم در اين هشت – نه ماه اخير در توافق با ايالات متحده، قراردادهايي داشته اند و طبق اين قراردادها هم مو به مو انجام داده اند. بنابراين آن ها خارج از رابطه مستقيمي که با ايالات متحده در آن جا برقرار کردند، به هيچ وجه کاري را مرتکب نمي شوند. ما ديديم که نمونه برخوردشان در مورد سلاح هايشان، که بسيار برايشان اهميت داشت، چقدر تاييد مي کند و تصريح مي کند اين اصل را که آن ها پيشه کرده اند، يعني آن اصل اقدام در توافق با قراردادهايي که با ايالات متحده آن جا برقرار کرده اند. ب.ب.: دکتر کريم قسيم، از اعضاي شوراي ملي مقاومت، در گفتگو با راديو فردا. مسعود طيبي، از اعضاي پيشين شوراي مرکزي سازمان مجاهدين خلق ايران که دو سال است از اين سازمان جدا شده است، به راديو فردا مي گويد: اعضاي مسئول و تعيين کننده سازمان مجاهدين خلق، بر مبناي برنامه اي از پيش تنظيم شده، از خرداد ماه گذشته به اروپا آمده اند. مسعود طيبي (عضو پيشين شوراي مرکزي سازمان مجاهدين خلق ايران): با توجه به اين که اين يک طرح از پيش تعيين شده اي بود، يعني مشخصا در خرداد سال 1382 بخش اعظم ستادهاي سياسي، تبليغات، روابط عمومي، و بخش مالي سازمان؛ تمام مسئولين و فرماندهانشان به خاک اروپا گسيل شدند. من به عنوان عضو سابق شوراي مرکزي اين سازمان و به عنوان کسي که 20 سال با اين سازمان کار کردم، از نزديک مي گويم که اعضاي مسئول اين سازمان بين 100 تا 200 نفر بيشتر نيستند و اعضاي تعيين کننده بين هفت تا 10 نفر و تمامي اعضاي باقي مانده فقط مجري اوامر بوده اند. بايد حق تصميم آزاد و انتخاب آزاد براي اين افراد در نظر گرفته شود که آن ها خودشان، اگر دلشان خواست به ايران و اگر نه به هر جايي که خودشان مي خواهند، بروند. چون آن ها 20 سال است که به اندازه کافي رنج کشيده اند. ب.ب.: مسعود طيبي، از اعضاي پيشين شوراي مرکزي سازمان مجاهدين خلق ايران در گفتگو با راديو فردا. و شمس حائري، از اعضاي قديمي سازمان مجاهدين خلق که اخيرا از اين سازمان جدا شده است و خانواده او همچنان در عراق و در کمپ اشرف هستند، مي گويد مطلقا از سرونشت فرزندانش بي خبر است و امکان پيگيري آن را هم ندارد و به جمهوري اسلامي هم اعتمادي نيست که افراد بدنه مجاهدين به ايران برگردند. شمس حائري (عضو پيشين قديمي سازمان مجاهدين خلق ايران): با اين اوضاع و احوالي که پيش امده است و شوراي حکام عراق قرار است که اين ها را از عراق بيرون بکنند، نمي دانم سرنوشت اين ها چه خواهد شد. البته بايد مسائل اين ها به طور کلي حل بشود. منحصر به تنها بچه هاي من نيست. مشکل بايد توسط سازمان ملل و ژنو حل بشود و برايشان يک کشور امني پيدا بکنند و همه آن ها به آن جا منتقل شوند و پناهنده شوند. ب.ب.(راديو فردا): ببينيد آقاي حائري، دولت جمهوري اسلامي هم اعلام کرده است که به جز رهبران مجاهدين، افراد سازمان مجاهدين مي توانند به ايران بازگردند و امنيتشان تامين است. براي مثال فرزندان شما چرا به ايران باز نمي گردند؟ شمس حائري: رژيم ايران ثابت کرده است که به وعده هاي خودش عمل نمي کند. بنده در خبرها ديدم که به آقاي مهندس بهبودي، يکي از اعضاي تيم پرواز آقاي بني صدر و مسعود رجوي از ايران به پاريس، آقاي خاتمي تصمين داده است که اگر به ايران بياييد با شما هيچ کاري نداريم. ايشان بعد از 20 سال الان به ايران رفته است و الان سه ماه است که در اوين است. يعني به قول رژيم جمهوري اسلامي اصلا نمي شود اعتماد کرد و بايد سازمان هاي بين المللي، سازمان ملل، و صليب سرخ تضمين بکند امنيت اين ها را که به ايران مي روند و از رژيم تضمين هاي لازم را بگيرد که با اين ها کاري نداشته باشد و خطراتي برايشان پيش نيايد. يک هفته تا ضرب الاجلي که شوراي حکومتي عراق براي خارج شدن افراد سازمان مجاهدين خلق از آن کشور اعلام کرده، باقي است. پل برمر، مسئول آمريکايي اداره امور عراق، گفت که افراد مجاهدين نه به ايران، بلکه با همکاري کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان به سه کشور ديگر منتقل خواهند شد. از سوي ديگر عبدالعزيز حکيم، رئيس فعلي شوراي موقت حکومت عراق، گفت که افراد سازمان مجاهدين به جمهوري اسلامي تحويل داده مي شوند و آن شمار از مجاهدين که در اعمال جنايت دست داشته اند، در عراق محاکمه خواهند شد. دکتر کريم قسيم، از اعضاي شوراي ملي مقاومت، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که بر پايه معاهده هاي بين المللي، مسئوليت جابه جا کردن مجاهدين با آمريکا و بريتانيا به عنوان کشورهاي اشغالگر عراق، است و نه با شوراي موقت حکومتي عراق. مسعود طيبي، از اعضاي پيشين شوراي مرکزي سازمان مجاهدين خلق نيز مي گويد که اعضاي مسئول و تعيين کننده سازمان مجاهدين خلق، بر مبناي برنامه اي از پيش تنظيم شده، از خرداد ماه گذشته به اروپا آمده اند. شمس حائري، از اعضاي قديمي سازمان مجاهدين خلق که خانواده او همچنان در عراق و در کمپ اشرف هستند، مي گويد که به جمهوري اسلامي هم اعتمادي نيست که افراد بدنه مجاهدين به ايران برگردند.
XS
SM
MD
LG