لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۶

فعاليت‌هاي کانون مهندسان ايراني مقيم اتريش در کمک رساني به مردم زلزله زده بم، از ديد يک عضو


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديو فردا): كمك رساني به شهر زلزله زده بم از همه جهان ادامه دارد. در اتريش نيز علاوه بر سازمانهاي رسمي و كشوري، ايرانيان مقيم اين كشور هم مي كوشند به نوبه خود به مردم آسيب ديده بم و اطراف كمك كنند. كيانوش فريد، گزارشگر راديو فردا در وين، در گزارش خود گفتگويي دارد با مهندس مهرداد مجدي از اعضاي كانون مهندسين مقيم اتريش. كيانوش فريد (راديوفردا، وين): زلزله مرگبار بم حس همدردي فراواني را نه تنها در ايران، بلكه در نقاط مختلف جهان بر انگيخته است، به طوري كه كشورها و سازمانها و نهادهاي بين المللي بسياري درصدد كمك به آسيب ديدگان اين فاجعه برآمده اند. در اتريش نيز علاوه بر كمكهاي ارسال شده از سوي دولت اين كشور، شماري از سازمانهاي خيريه و امدادگر، از جمله كميته صليب سرخ و انجمن کاريتاس، با اعلام شماره حساب، مردم را به ياري رساندن به زلزله زدگان ايراني فراخوانده اند. هزمان گروههاي متعددي از ايرانيان مقيم اتريش نيز كه در پي ياري رساني به هموطنان خود هستند، برنامه هاي متعددي را براي جمع آوري كمكها آغاز كرده اند. در اين ميان، كانون مهندسين ايرانيان مقيم اتريش به دنبال آن است كه نخستين كمكهاي خود را از طريق اين سازمانها به هم ميهنان آسيب ديده خودر برسانند. مهندس مهرداد مجدي، يكي از اعضاي اين كانون در اين زمينه مي گويد: مهندس مهرداد مجدي: دفتر كانون مهندسين ايرانيان مقيم اتريش بر اين مبنا قرار گرفت كه كمكهاي فوري را از طريق صليب سرخ يا كاريتاس يا پزشكان بدون مرز انجام بدهيم كه نه تنها قدرداني خودمان را از همدردي و همفكري دوستان اتريشي و كانون خودمان نشان داده باشيم، بلكه با توجه به اين كه اين سازمانها داراي سابقه طولاني در امر كمك رساني هستند و تجربه كافي در اين زمينه دارند و امكانات خوبي دارند، اين كار را به نحو احسنت به انجام برسانيم. ك . ف : وي همچنين درباره كمكهايي كه قرار است از سوي اين كانون به زلزله زدگان صورت بگيرد، چنين مي گويد: مهندس مهرداد مجدي: كانون مهندسين ايرانيان مقيم اتريش چند برنامه را در نظر گرفته. يكي جمع آوري كمكهاي فوري است، يعني ظرف چند روز آينده كه شمال جمع آوري كمكهاي مالي و در عين حال جمع آوري كمكهاي جنسي مانند دارو و امثالهم مي شود و در مرحله دوم هدف ما اين است كه در جهت احداث مدارس، درمانگاهها، كتابخانه ها و از اين جمله فعاليتهايي را انجام دهيم و براي اين كار فكر مي كنيم كه بهترين كار اين است كه از سازمانهاي غير دولتي و غير انتفاعي ايراني كه در ايران مشغول فعاليت هستند، همياري بطلبيم. ك . ف : در عين حال گروههاي ديگري از ايرانيان مقيم اتريش نيز در پي آن هستند كه بتوانند با هماهنگي هاي بيشتر به شكل موثرتري به ياري هم ميهنان خود بپردازند. در اتريش علاوه بر كمكهاي ارسال شده از سوي دولت اين كشور، شماري از سازمانهاي خيريه و امدادگر، از جمله كميته صليب سرخ و انجمن کاريتاس، با اعلام شماره حساب، مردم را به ياري رساندن به زلزله زدگان ايراني فراخوانده اند. هزمان گروههاي متعددي از ايرانيان مقيم اتريش نيز كه در پي ياري رساني به هموطنان خود هستند، برنامه هاي متعددي را براي جمع آوري كمكها آغاز كرده اند. در اين ميان، كانون مهندسين ايرانيان مقيم اتريش به دنبال آن است كه نخستين كمكهاي خود را از طريق اين سازمانها به هم ميهنان آسيب ديده خودر برسانند. مهندس مهرداد مجدي، يكي از اعضاي اين كانون، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که کار دفتر كانون مهندسين ايرانيان مقيم اتريش بر اين مبنا قرار گرفت كه كمكهاي فوري را از طريق صليب سرخ يا كاريتاس يا پزشكان بدون مرز انجام بدهيم كه نه تنها قدرداني خودمان را از همدردي و همفكري دوستان اتريشي و كانون خودمان نشان داده باشيم، بلكه با توجه به اين كه اين سازمانها داراي سابقه طولاني در امر كمك رساني هستند و تجربه كافي در اين زمينه دارند و امكانات خوبي دارند، اين كار را به نحو احسنت به انجام برسانيم.
XS
SM
MD
LG