لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۵۱

شابعه زلزله‌اي ديگر در منطقه: مردم کرمان و زاهدان دو شب گذشته را در خيابان‌ها سپري کردند


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): ترس از وقوع زلزله اي ديگر، موجب شد تا مردم کرمان و زاهدان دوشب اخير را در خيابان ها، پارک ها، و ميدان هاي شهر به سر ببرند. در منشاء اين ترس شايعه اي بي پايه بود که شب هاي ساکنان اين دو شهر را به کابوسي رنج آور بدل ساخت. مردم کرمان و زاهدان در حالي اين دو شب را در خيابان ها خوابيده اند که سرماي هوا طاقت فرسا شده بود. کيوان حسيني گزارش مي دهد: کيوان حسيني (راديو فردا): بعد از زلزله، اين روزها شايعه وقوع زلزله آرامش را از شهروندان سلب مي کند. در دو شب اخير مردم کرمان و زاهدان با انتشار اين شايعه، شب را با کابوس زلزله سپري کردند، کابوسي که موجب شد تا تعداد زيادي از مردم در اين دو شهر سرماي زمستان را به جان بخرند و طول شهر را در خيابان سپري کنند. عباس دبستاني، روزنامه نگاري که در روزنامه هاي محلي کرمان امروز و بيداري گزارش هاي خود را منتشر مي کند، در اين باره مي گويد: عباس دبستاني (روزنامه نگار، کرمان): مردم کرمان اکثرا ريخته بودند در خيابان، شايعه شده بود که چنين وقوع زلزله اي است و ممکن است واقع بشود و مردم اکثرا در پياده روها، در خيابان ها، و در ميدان ها زيلو و فرش و حصير پهن کرده بودند و نشسته بودند و همه در يک حالت اضطراب وسرگرداني خاصي به سر مي بردند. حالا به اين شايعات از چه جاهايي دامن زده بود، نمي دانم. مردم همچنان سرگردان بودند تا سپيده صبح و نزديک طلوع آفتاب مردم سرگردان در خيابان ها پرسه مي زدند و همه در يک حالت اضطراب و نگراني و تشيوشي به سر مي بردند. ک.ح.: ديشب وضعيت چطور بود؟ آيا ديشب هم اين شايعات تاثير گذاشته بود روي مردم و مردم آمدند در خيابان ها بخوابند، يا نه؟ عباس دبستاني: نه، ديشب خيلي کمتر بود. اين جا ميداني هست در کرمان به نام ميدان کوثر که تقريبا بزرگترين و پهناورترين ميدان کرمان است و پريشب جاي سوزن انداختن نبود، خيلي انبوه بود تراکم جمعيت در ميدان کوثر و ديشب به نسبت خيلي پراکنده و کمتر بود. قابل قياس با پريشب نبود. ک.ح.: شايعه وقوع دوباره زلزله در کرمان، با واکنش مقامات دولتي و تکذيب رسمي آنان با صدور اطلاعيه روبرو شد، اما در زاهدان وضعيت کاملا برعکس بود. در اين شهر مساجد از بلندگوهايشان شايعه زلزله را اعلام کردند و از مردم خواستند که در خانه هايشان نمانند. محمود برآهوئي نژاد، سردبير هفته نامه مرز پرگهر در زاهدان، مي گويد: محمود براهوئي نژاد (سردبير هفته نامه مرز پرگهر، زاهدان): پريشب، حدود ساعت هاي 12 و نيم و يک شب، عده اي اين شايعه را در سطح شهر پخش کردند، به سرعت اين شايعه در تمام شهر زاهدان پخش شد و تقريبا نيم ساعت، يک ساعت بعدش مي شود گفت که همه مردم زاهدان به خيابان ها ريخته بودند و تعدادي هم در پارک ها تجمع کردند به همراه خانواده هايشان و تا صبح را مردم زاهدان اکثرا در حيات خانه هايشان، يا خيابان ها، يا پارک هاي زاهدان گذراندند. ک.ح.: واکنش مقامات دولتي به اين شايع چه بود و شبکه زلزله نگاري زاهدان در اين رابطه؟ آيا اطلاعيه اي صادر شد از طرف آنان يا نه؟ محمود براهوئي نژاد: روز بعدش مقامات مسئول اظهارنظرهايي کردند و گفتند اين در حد يک شايعه بوده است و به هيچ عنوان تاييد نمي شود. ظاهرا منبع اين شايعه يک خبر منتشر شده اي بوده است از موسسه ژئوفيزيک چين و اين خبر را نمي دانم يک تعداي چطور توانسته اند با اين وسعت در سطح شهر زاهدان پخش بکنند که باعث وحشت مردم شده بود. آن شبش هم هيچ اقدامي براي جلوگيري از گسترش اين شايعه و يا دعوت به آرامش مردم صورت نگرفت. حتي برخي مساجد سطح شهر هم به خاطر اين که ممکن است در چند ساعت آينده زلزله در زاهدان اتفاق بيافتد، از مردم دعوت کردند از خانه هايشان بيرون بيايند و هيچ کس واکنشي در اين خصوص نشان نداد. ک.ح.: با اين همه زلزله شناسان تاکيد مي کنند که علي رغم احتمال وقوع زمين لرزه در هر نقطه و در هر زماني، امکان پيش بيني آن به شکل علمي هنوز ممکن نيست. ترس از وقوع زلزله اي ديگر، موجب شد تا مردم کرمان و زاهدان دوشب اخير را در خيابان ها، پارک ها، و ميدان هاي شهر به سر ببرند. در منشاء اين ترس شايعه اي بي پايه بود که شب هاي ساکنان اين دو شهر را به کابوسي رنج آور بدل ساخت. مردم کرمان و زاهدان در حالي اين دو شب را در خيابان ها خوابيده اند که سرماي هوا طاقت فرسا شده بود. عباس دبستاني، روزنامه نگار در کرمان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در ميدان کوثر کرمان که تقريبا بزرگترين و پهناورترين ميدان کرمان است، پريشب جاي سوزن انداختن نبود، خيلي انبوه بود تراکم جمعيت در ميدان کوثر و ديشب به نسبت خيلي پراکنده و کمتر بود. محمود براهوئي نژاد، سردبير هفته نامه مرز پرگهردر زاهدان، نيز مي گويد که در زاهدان حتي برخي مساجد سطح شهر هم به خاطر اين که ممکن است در چند ساعت آينده زلزله در زاهدان اتفاق بيافتد، از مردم دعوت کردند از خانه هايشان بيرون بيايند.
XS
SM
MD
LG