لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۱۹

انتقادانجمن دفاع ازآزادی مطبوعات ازمسئولان ارشد نظام


انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ايران، خواهان عذرخواهی مسئولان ارشد نظام از اهالی قلم و مطبوعات شد.


در بيانيه يی که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، روز گذشته منتشر کرد، آمده است که بيش از شش سال از توقيف فله يی و به ظاهر موقتِ ۱۲۰ نشريه، سپری می شود و فشارها عليه روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد.
اين انجمن با انتقاد از مسئولان ارشد نظام که بنا براين بيانيه، به نشريات منتقد همچون تريبون دشمن می نگرند و اتهام وجود دستهای بيگانه در رسانه ها را تکرار می کنند، نوشته است: انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به مسئولان ارشد نظام، نسبت به ادامه ی رفتار غيردمکراتيک عليه جرايد و روزنامه نگاران، زنهار می دهد و خواستار عذرخواهی از اهالی قلم و مطبوعات، اعاده ی حيثيت از ايشان، و پاسداشت آزادی بيان و مطبوعات درايران است.


XS
SM
MD
LG