لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۵۵

انتقادايران از کاهش کمکهای آژانس بين المللی انرژی اتمی


علی اصغر سلطانيه - نماينده ی جمهوری اسلامی در آژانس بين المللی انرژی اتمی ، با مقصر خواندن شورای امنيت سازمان ملل در کاهش کمکهای آژانس به ايران، گفت : چنين حرکتهايی که مانع بهره مندی کشورها از همکاريهای فنی آژانس می شود، تخريب جايگاه آژانس و ازبين بردن انگيزه ی همکاری با اين نهاد را به دنبال دارد.
آژانس بين المللی انرژی اتمی ، نزديک به نيمی از کمکهای خود به ايران را معلق کرد. در گزارشی که روزگذشته محمدالبرادعی - مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی دراينباره به ۳۵ کشورعضو آژانس فرستاده، آمده است که برپايه ی قطعنامه ی ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل، آژانس بين المللی انرژی اتمی، کمکهای خود به اجرای ۲۲ پروژه ی اتمی از مجموع ۵۵ پروژه ی تحت پوشش کمکهای آژانس درايران را، معلق می کند.


در نشست شورای حکام آژانس که اسفندماه برگذار می شود، گزارش محمدالبرادعی برای تصويب نهايی ارائه خواهد شد.


XS
SM
MD
LG