لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۵۵

درخواست گروه چهارگانه ی صلح خاورميانه از دولت فلسطينی


گروه چهارگانه ی صلح خاورميانه - آمريکا ، روسيه، سازمان ملل و اتحاديه ی اروپا، در بيانيه يی مشترک، خواستارآن شدند که دولت وحدت ملی فلسطينی ، خشونتها را محکوم کند، اسرائيل را به رسميت بشناسد، و به روندصلح خاورميانه احترام بگذارد.
گروه چهارگانه ی صلح خاورميانه ، اجرای اين شرطها توسط هردولتی را که با نام دولت وحدت ملی فلسطينی ، تشکيل می شود، برای ازسرگيری کمکهای مالی غرب به اين دولت ، ضروری توصيف کرده است.
درپی توافق دو نيروی اصلی رقيب فلسطينی - حماس و فتح ، با يکديگر برای تشکيل دولت وحدت ملی ، رهبران حماس از غرب خواستند کمکهای مالی به فلسطينيان را ازسر بگيرد.
از سال گذشته که حماس در انتخابات فلسطينيان پيروز شد و دولت فلسطينی را تشکيل داد، غرب ، ادامه ی کمک مالی به دولت فلسطينی را به محکوم کردن خشونتها و به رسميت شناختن اسرائيل ، مشروط کرده است.


XS
SM
MD
LG