لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۰۳

بازگشائي مسجد سرخ اسلام آباد


به حکم دادگاه عالی پاکستان ، مسجد لال يا سرخ اسلام آباد امروزپس از سه ماه ، بازگشائی شد.مسجد لال، پس از درگيری خونين ارتش و اسلام گرايان افراطی که دراين مسجد سنگر گرفته بودند، بسته شد. دردرگيری ها حدود صد تن کشته شدند. دولت پاکستان مدتی پيش با تعمير خسارات وارده به مسجد، قصد داشت آن را با امامت جديد، بازگشائی کند، اما اسلام گرايان افراطی مانع از ورود امام جديد به مسجد شدند.دادگاه عالی پاکستان روز گذشته پس از رسيدگی به دادخواست قربانيان درگيری ، دستور بازگشائی مسجد را صادر کرد. حدود پنج هزارنفرامروز دراين مسجد به سخنان ضبط شده واعظ سابق آن ، که اکنون دربازداشت است، گوش دادندXS
SM
MD
LG