لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۲۶

انتخابات رياست جمهوری امروزدرصربستان برگذارمی شود


شهروندان صِربستان امروز برای انتخاب رييس جمهوری آن کشور به پای صندوق های رای ميروند.
انتخابات رياست جمهوری در صربستان در حالی انجام ميشود که استان جدايی خواه کوزوو اعلام کرده است که بزودی بطور يکجانبه اعلام استقلال می کند.
در مجموع ۹ نفر خود را برای پست رياست جمهوری نامزد کرده اند، اما گفته می شود رقابت اصلی ميان ِ بوريس تاديچ Boris Tadic رييس جمهور فعلی وکانديدای طرفدار غرب، و، توميسلاو نيکوليچ Tomislav Nikolic ناسيوناليست افراطی، جريان خواهد داشت.
در صربستان ۶ ميليون ۷۰۰ هزار نفر حق رای دارند و رييس جمهور برای يک دوره ۵ ساله انتخاب می شود.

دولت صربستان اعلام کرده است در صورت اعلام استقلال يکجانبه از سوی کوزوو و حمايت غرب از اين اقدام روابط خود را با غرب و با اتحاديه اروپا، قطع می کند.

XS
SM
MD
LG