لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۸

ماده هشت و ۲۰ قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران


‌ماده ۸_ نظارت بر انتخابات رياست جمهوری به عهده شوراي نگهبان می‌باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاری است.
‌ماده ۲۰_ اخذ رأی در داخل و خارج كشور در يك روز انجام می‌شود و مدت آن ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد می‌باشد.
‌تبصره ۱_ تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأی در سراسر كشور به عهده وزير كشور است.
‌تبصره ۲_ اخذ رأی بايد در روز جمعه انجام گيرد.

XS
SM
MD
LG