لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ تهران ۰۴:۵۳

ایرلند شمالی با بحران سیاسی رو به رو شده است


تلاش کاتولیک های ایرلند شمالی برای استقلال، چندین دهه ادامه داشته است. (دیوار یادبود ملی گرایان در سال 1986 میلادی)
پس از آن که گروه های پروتستان و کاتوليک در انتخابات مجلس قانوگذاری ايرلند شمالی تقريبا به طور مساوی کرسی های نمايندگی را از آن خود کردند، وضعيت سياسی اين بخش از بريتانيا بار ديگر متشنج شده است.

دو گروه مذهبی پروتستان و کاتوليک از مخالفان سياسی سرسخت و ديرينه يکديگر هستند که پيشتر بارها ميانشان درگيری های خونبار مسلحانه رخ داده است.

هواداران يان پيسلی، روحانی پروتستان طرفدار حکومت مرکزی بريتانيا در انتخابات روز جمعه مجلس قانونگذاری منطقه ايرلند شمالی، با اختلافی ناچيز از مخالفان سياسی کاتوليک خود که از طرفداران شين فين به حساب می آيند، پيشی گرفته اند.

با اين همه نتيجه انتخابات، آينده سياسی اين منطقه را مبهم کرده است. هر دو گروه رقيب با فاصله کمی از هم اکثريت مجلس را به خوذ اختصاص داده اند.

حزب اتحاد دموکراتيک که از پروتستان ها تشکيل می شود و هوادار باقی ماندن در بريتانيای کبير است، سی و شش کرسی از ۱۰۸ کرسی مجلس فانونگذاری را به دست آورده است.

اعضای کاتوليک شاخه سياسی ارتش جمهوری خواه ايرلند شمالی، شين فين، بيست و هشت کرسی را از آن خود کرده اند. ميانه روهای پروتستان و کاتوليک به ترتيب ۱۸ و ۱۶ کرسی را در اختيار دارند.

برای تشکيل دولت محلی ايرلند شمالی، هر دو گروه مخالف بايد با يکديگر به توافق برسند، چراکه پروتستان ها از اکثريت لازم برای تشکيل دولت يکپارچه برخوردار نيستند. با اين همه هنوز هيچ گفت و گويی بين اين آن ها صورت نگرفته است.

پيشاپيش نخست وزيران بريتانيا و ايرلند جنوبی هشدار داده اند که اگر دو حزب تا بيست وششم مارس، به توافق نرسند، بريتانيا با همکاری ايرلند جنوبی، راساً اداره ايرلند شمالی را به دست خواهد گرفت.

پروتستان ها و کاتوليک های تند رو تا سال ۱۹۹۸ ميلادی نزديک به سه دهه با يکديگر درگيرهای مسلحانه خونينی داشته اند. سه هزار و ۶۰۰ تن در جريان اين درگيری ها جان خود را از دست دادند.

نتيجه گفت و گو های دو رقيب ايرلندی هرچه که باشد، يان پيسلی هشتاد شاله رهبر اتحاد دموکراتيک اولين پست وزارت را به خود اختصاص خواهد داد.

رهبر شين فين، جری آدامز هم در ان سوی صحنه سياسی می گويد بايد با هواداران يان پيسلی با مدارا و صبر برخورد کرد.

به گفته ناظران به نظر نمی رسد دو گروه رقيب تا آخرين فرصتی که بريتانيا و ايرلند جنوبی برايشان تعيين کرده اند يعنی بيست و ششم مارس، به توافق برسند.

هوادارن کاتوليک تندروی ارتش جمهوری خواه ايرلند شمالی، شاخه سياسی اين گروه يعنی شين فين را متهم می کنند که به سه دهه مبارزه اين ارتش خيانت کرده اند.

پروتستان ها عمدتا از مخالفان استقلال ايرلند شمالی و طرفدار حفض يکپارچگی با بريتانيای کبير هستند.

XS
SM
MD
LG