لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۴۸
« باربارا اسلاوين» کارشناس روابط ايران و آمريکا و نويسنده کتابی در مورد مناسبات دو کشور در تحليل تازه ای که وب سايت « پليتيکو» آنرا منتشر کرده است به نقش دو گانه چين در برخورد با برنامه های هسته ای و تحريم های بين المللی عليه ايران پرداخته و می گويد بدون حمايت همه جانبه چين بعيد است که اين نوع فشارها عليه حکومت ايران به نتيجه مطلوب برسند.

پس از عقيم ماندن تلاش دولت باراک اوباما برای گفتگو با ايران، آمريکا و متحدانش با اعمال فشارهای اقتصادی از طريق وضع تحريم های گسترده و شديدتر تصميم گرفتند تا حکومت ايران را برای متوقف ساختن برنامه های هسته ای آن کشور تحت فشار قرار دهند.

هفته گذشته دولت آمريکا هفت شرکت ديگر را به خاطر فروش بنزين به ايران در فهرست تحريم قرارداد. طبق مصوبه کنگره و صدور دستوری توسط رياست جمهوری آمريکا در تابستان سال ۲۰۱۰ فروشندگان بنزين به ايران از سوی آمريکا تحريم و مجازات خواهند شد. اين سخت گيرانه ترين لايحه ای است که در راستای مجازات ايران از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی توسط حکومت آمريکا به اجرا گذاشته شده است.

باربارا اسلاوين خاطر نشان می کند که در فهرست تحريم شدگان توسط آمريکا نام هيچ شرکت چينی به چشم نمی خورد در صورتيکه طبق تحقيقات مرکز پژوهشی « بنياد دفاع از دمکراسی» در واشنگتن، چين حدود يک سوم از بنزين وارداتی ايران را تامين می کند. در عين حال چين بزرگترين طرف معامله تجاری و بزرگترين سرمايه گذار در صنايع نفت و گاز ايران است.

تحقيقات ديگری که توسط مرکز پژوهشی « آتلانتيک» انجام شده نشان می دهد تا زمانيکه بهای نفت خام در حد کنونی باقی مانده و چين به حضور پر رنگ خود در اقتصاد ايران و به ويژه عرصه نفت و گاز ادامه می دهد تحريم های بين المللی عليه ايران به نتيجه چندانی نخواهند رسيد.

اين تحليلگر آمريکايی يادآوری می کند که دولت چين به تمام قطعنامه های سازمان ملل متحد در مورد تحريم ايران طی سال های اخير رای مثبت داده است ولی اين کشور برخلاف آمريکا و متحدانش تحريم های افزوده ای را که می تواند به ايران فشار بياورد به اجرا نگذاشته است.

چين از سال گذشته تا حدی از ميزان سرمايه گذار يو حضور خود در عرصه نفت و گاز ايران کاسته و دليل آن نيز اين بود که دولت آمريکا را متقاعد سازد تا شرکت های چينی را تحريم نکند.

پيام های ديپلماتيک محرمانه ای که توسط وب سايت« ويکی ليکس» برملا شده اند نشان می دهد که مقامات چينی با صراحت در گفتگوهای خود به مقامات آمريکايی گفته اند که منابع تامين انرژی ان کشور را تهديد نکند چون در غير آنصورت آمريکا با واکنش و پيامدهای جدی روبرو خواهد شد.

در عين حال موضع دولت چين در قبال برنامه های هسته ای ايران بسيار مبهم و دو پهلو است . به نظر می رسد که دولت چين روابط حسنه خود با يک قدرت منطقه ای مثل ايران را به نگرانی های جهانی در مورد خلع سلاح هسته ای ترجيح می دهد.

کارشناسان سياست خارجی چين معتقدند که اين کشور در قبال ايران يک سياست دو گانه را تعقيب می کند. از يک سو به خاطر نياز به انرژی سعی دارد به هر شکل و به هر اندازه ای که می تواند در ذخاير عظيم و دست نخورده نفت و گاز ايران سهيم شود و از سوی ديگر تلاش می کند تا مناسبات با آمريکا در خصوص بحران هسته ای ايران را حسنه نگاه دارد تا فضای فعاليت های اين کشور در عرصه انرژی ايران تهديد نشود.

«بارابارا اسلاوين» کارشناس روابط ايران و آمريکا در ادامه تحليل خود در وب سايت « پليتيکو» می افزايد که برخی از کارشناسان معتقدند که گرايش هايی در درون حکومت چين ترجيح می دهند که ايران به قدرت هسته ای دست يابد. چون در آن حالت آمريکا ناگزير می شود بخش مهمی از توانايی نظامی خود را به خاورميانه اختصاص داده و در نتيجه وزن نظامی آن د رمنطقه آسيای شرقی که حوزه نفوذ چين است کاهش خواهد يافت.

برای دست يابی به يک راه حل ديپلماتيک در مورد بحران هسته ايران دولت آمريکا ناگزير است حمايت و همراهی عناصر گوناگون در جامعه بين المللی را جلب کند.

ولی در عين حال برای تضمين کارايی تحريم های بين المللی آمريکا بايد از دولت چين بخواهد که با استفاده از نفوذ و همکاريهای اقتصادی خود حکومت ايران را برای پذيرش يک راه حل ديپلماتيک تحت فشار قرار دهد.


باربارا اسلاوين در پايان تحليل خود يادآوری می کند که دولت چين نيز به عنوان يک قدرت رو به رشد بايد نشان دهد که نسبت به امنيت بين المللی و مسئله خلع سلاح هسته ای حساسيت و توجه لازم را دارد.

در عين حال ايفای نقض ميانجی بين غرب و ايران برای حل اين بحران می تواند به نفع آن کشور نيز تمام شود.

در غير اينصورت پيشرفت ايران در زمينه برنامه های هسته ای ادامه خواهد يافت و دشواريها در مناسبات چين و آمريکا به عنوان دو قدرت و دو اقتصاد بزرگ جهان افزايش خواهد يافت.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG