لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۲۲:۲۳

پيرانيا (piranha)، اين ماهی تيزدندان آب های شيرين آمريکای جنوبی برای نشان دادن تسلط خود به رقيب سه نوع صدا از خود توليد می کند.

يک پژوهش تازه در دانشگاه لی يژ بلژيک نشان می دهد که پيرانيا برای تصاحب غذا يا دور کردن رقيب صداهايی مانند پارس سگ از خود در می آورد. پژوهشگران متوجه شدند که هنگام افتادن به تور، ماهی شکم سرخ پيرانيا با نام علمی «پيگوسن تروس ناته ره ری» و از رده پرتو بالگان از خود صدای پارس در می آورند.

پژوهشگران پس از ضبط صدای اين ماهيان دريافتند که آنها در رويارويی با دشمن و خطر پارس می کنند.

به نوشته سايت «وايرد»، پيرانيا سه نوع صدای گوناگون در هنگام پيکار از خود در می آورد. گونه ای از اين سه نوع صدا مانند پارس است و آن را هنگامی در می آورد که به سرعت به سوی پيرانيای ديگری از رو به رو حمله می برد.

يافته های پژوهشگران که در ژورنال بيولوژی تجربی منتشر شده، نشان می دهد که پيرانيا ها در هنگام افتادن به تور پژوهشگران نيز همين صدا را از خود در آوردند.

صدای گونه دوم صدای کوتاه و کوبه ای مانند طبل است و اين زمانی است که ماهی برای به دست آوردن غذا با رقيب خود درگير شده است و می کوشد با چرخيدن به دور او غذا را از چنگ او به در آورد. صدای گونه سوم صدايی همانند صدای قورباغه و ناله مانند است که آن را هنگام زد و خورد با حريف با با آرواره های خود در می آورد.

پيش از اين پژوهشگران تصور می کردند که پيرانيای شکم سرخ با کمک عضله های بادکنک خود اين صداها را در می آورد. اما آنها نمی دانستند که چگونه اين عمل انجام می شود. تجربه های پژوهشگران نشان داد که صدا از طريق انقباض ماهيچه ها و نه خود بادکنک توليد می شود.

بد نيست بدانيم که ماهی پيرانيايی که گرسنه نباشد غالبا جانوری مسالمت خواه است و در موارد نادر به يک ديگر حمله می برند. اين ماهی از ماهی های کوچک و کرم تغذيه می کند.

هم اکنون پژوهشگران سرگرم پژوهش روی اين موضوع اند که دريابند اين ماهی ها هنگام جفت خواهی نيز صداهايی در می آورند يا نه. آنها برای اين کار ناگزير بايد به زيستگاه اين ماهی در آبهای برزيل سفر کنند زيرا اين ماهی در شرايط بسته آزمايشگاهی تمايلی به جفت گيری از خود نشان نمی دهد.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG