لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تهران ۰۷:۱۱

«اسرائیل نمی تواند به آسانی به ایران حمله کند»


یک فروند جت « اف شانزده آی» نیروی هوایی اسرائیل(عکس: epa)

هفته نامه آمريکايی «نيوزويک» به نقل از کارشناسان اطلاعاتی غربی نوشت: «اسرائيل در هر برنامه احتمالی خود برای حمله به تاسيسات هسته ای ايران با دشواری های زيادی روبرو می شود، زيرا مهمترين بخش از طرح های اتمی ايران در زيرزمين هستند.»


نيوزويک درتازه ترين شماره خود که روز دوشنبه منتشرمی شود، ولی بخش هايی ازآن در اختياررسانه ها قرار گرفته، نوشته است که زيرزمينی بودن بخش های مهم اين سايت ها، امکان حمله ای برق آسا را برای وارد کردن ضربه جدی به آنها ازاسرائيلی ها سلب می کند.


يک کارشناس اطلاعاتی غربی، به «نيوزويک» گفت: «برای آنکه بتوان تاخيری جدی در پيشرفت طرح های هسته ای ايران ايجاد کرد، دست کم چهار پايگاه کليدی از زنجيره تاسيسات هسته ای ايران بايد مورد حمله قرارگيرد.»


اين هفته نامه عنوان کرد که تاسيسات هسته ای مهم ايران درتونل های زيرزمينی به عرض ۲۸ متر با پست های بازرسی و موانع متعددی محصورشده است.نيوزويک می نویسد اسرائيل فاقد تجهيزات نظامی متعارف لازم برای زدن ضربه جدی است و برای رخنه و عبور از لايه های متعدد محافظتی، بمب های بونکرشکن ويژه ای که بتواند به نقطه مورد نظربرسد، مورد نياز است.


اسرائيل بمب های بونکرشکن دارد، اما برای عمليات مورد نظردرايران، بمب های فوق العاده سنگين تر مورد نيازاست.


ديويد آلبرايت، عضو تيم پيشين بازرسی آژانس بين المللی انرژی اتمی درعراق، به نيوزويک گفته است: «منهدم کردن هدف های اتمی ايران بسياردشواراست.»


نيوزويک دربررسی اين احتمال که آيا اسرائيل ازتوانمندی هسته ای برای حمله استفاده می کند، نوشته است: « زيان های اين اقدام بسيارزياد خواهد بود.»


  • « زيرزمينی بودن بخش های مهم اين سايت ها، امکان حمله ای برق آسا را برای وارد کردن ضربه جدی به آنها ازاسرائيلی ها سلب می کند.»
هفته نامه نیوزویک

به نوشته اين هفته نامه، آمريکا و کارشناسان غربی می گويند دليلی نيست که آنها را به اين نتيجه برساند که اسرائيل سياست پيشين خود را تغيير دهد و ازتوانمندی هسته ای اش استفاده کند.


ماجرای جاسوسی «سندباد»


نيوزويک در گزارش خود ماجرای جاسوسی، يکی ازمهمترين مهره های اطلاعاتی آلمانی با لقب «سند باد» را نيز منتشر کرده و نوشته است: دستگيری اشتباهی اين مهره فوق العاده مهم، مانع غيرمترقبه ای در راه ادامه کسب اطلاعات حساس از طرح های هسته ای ايران به وجود آورده است.


به نوشته نيوزويک، سندباد، لقب جاسوسی است که از سوی « بی. ان. دی»، سرويس اطلاعاتی و جاسوسی آلمان، مامور کسب اطلاعات محرمانه ازايران بود.


اين هفته نامه افزود: سندباد برخی تکنولوژی های لازم را به مقامات ايران می فروخت و دربرابر، اسناد و مدارک فوق العاده حساس و مهمی را ازدولت ايران دريافت می کرد.


نشريه « اشپيگل» اخيرا نوشت: اين اسناد و مدارک شامل عکس هايی ازمحل تونل های زيرزمينی هسته ای ايران است. اسناد ديگری که به دست سندباد رسيده بود، مربوط به نهادها و تجهيزات مرتبط با تلاشهای ايران برای بمب هسته ای است.


به نوشته نيوزويک، سندباد به مدت بيش از ۱۰ سال با ايرانی ها درتماس بود و اطلاعاتی را که می گرفت، به « بی. ان. دی» تحويل می داد.  • « دستگيری سندباد، مانع غيرمترقبه ای در راه ادامه کسب اطلاعات حساس از طرح های هسته ای ايران به وجود آورد.»
هفته نامه نیوزویک

اما اخيرا سندباد در يک ماجرای اشتباهی دستگير شد؛ گمرک آلمان، سند باد را به دليل فروش تکنولوژی موشکی به ايران تعقيب کرد و موجب دستگيری او شد، در حالی که نمی دانست که او جاسوس آلمان است.


اين در حالی است که سرويس اطلاعاتی و جاسوسی آلمان، فاقد قدرت لازم برای متوقف کردن تحقيقات پليس و دادگستری آلمان در مورد سندباد بود.


بنابراين، دستگيری او ضربه ای جدی به تلاش های اين سرويس در جاسوسی عليه طرح های هسته ای ايران زده است.


دادگستری آلمان در روزهای اخير، دستگيری فردی را در ارتباط با تلاش برای فروش تکنولوژی غيرمجاز به ايران تاييد کرد.


در گزارش های رسمی آمده بود که اين مهره، تابعيت دوگانه ايرانی و کانادايی دارد.


XS
SM
MD
LG