لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۰۴

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان

گرگان، مرکز استان گلستان در روزهای گذشته میزبان مسابقات سه‌جانبه راگبی جام فجر با حضور تیم‌های راگبی قم، گیلان و گلستان بوده است. راگبی ورزشی نوپا در ایران است و تنها پنج سال از تأسیس مسابقات لیگ راگبی در ایران می‌گذرد.
بیشتر

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
۱

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
۲

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
۳

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
۴

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
۵

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
۶

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
۷

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
۸

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
۹

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
۱۰

مسابقات سه‌جانبه راگبی در استان گلستان/ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

بیشتر

XS
SM
MD
LG