لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۲۰:۲۵

پاورقی ها:
۱- رجوع شود به لینک زیر: http://alef.ir/1388/content/view/97965/

۲- رجوع شود به لینک زیر: http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=690

۳- رجوع شود به لینک زیر: http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=1510

۴- رجوع شود به لینک زیر: http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=1850

۵- رجوع شود به لینک: http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1156806

۶ - علی خامنه ای در موجی که علیه جنبش سبز و چهره های شاخص آن به راه انداخت، از تحلیل های روانشناختی هم سود می جست.یعنی، انگیزه های بد به موسوی و کروبی نسبت می داد، سپس از طریق مغالطه ی انگیزه و انگیخته، کنش جمعی پس از انتخابات را محکوم می کرد.یعنی می گفت: چون نیات و انگیزه های شما(هواهای نفس چون:حسادت،قدرت طلبی،جاه طلبی،و...) پلید بود،پس انگیخته ی شما هم که حرکتی در اعتراض به تقلب در انتخابات بود،پلید بود. او چهار ماه پیش گفت:
"وقتى طغيان جلوى چشم انسان را بگيرد، وقتى هوى‌هاى نفس - كه طاغوت حقيقى‌اند و در وجود خود ما بدتر از فرعونند - جلوى چشم ما را بگيرند، وقتى جاه‌طلبى‌ها و حسادتها و دنياطلبى‌ها و هوى‌پرستى‌ها و شهوترانى‌ها جلوى چشم ما را بگيرند، واقعيات را هم نمی توانيم مشاهده كنيم.ديديد بعضى‌ها نتوانستند واقعياتِ جلوى چشم را ببينند، نتوانستند تشخيص بدهند. در فتنه‌ى طراحى‌شده‌ى پيچيده‌ى سال 88 حقايقى جلوى چشم مردم بود؛ نگذاشتند يك عده‌اى اين حقايق را ببينند، بفهمند؛ نديدند، نفهميدند. وقتى در يك كشور فتنه‌گرانى پيدا ميشوند كه براى جاه‌طلبى خودشان، براى دست يافتن به قدرت، براى رسيدن به اهدافى كه به صورت آرزو در وجود خودشان متراكم و انباشته كردند، حاضر مي شوند به مصلحت يك كشور، به حقانيت يك راه پشت كنند و لگد بزنند؛ كارى می كنند كه سردمداران غربى و دشمنان درجه‌ى يك ملت ايران به هيجان مى‌آيند و سر شوق مى‌آيند و از آنها حمايت می كنند، اين يك حقيقت روشن است؛ اين چيزى نيست كه وقتى نور هست، انسان آن را نبيند؛ اما بعضى نديدند، بعضى نمى‌بينند، بعضى درك نمی كنند؛ بعضى به خاطر ظلمت دل، حتّى درك هم می كنند، اما حاضر نيستند به اين فهم ترتيب اثر بدهند؛ اينها همه عوارض هواى نفس است؛ اينها همه نتيجه‌ى امر و نهى همان فرعون درونى ماست، همان فيل مستِ هوى‌ و هوس است كه شرع مقدس چكشى از تقوا و ورع به دست مؤمن می دهد كه بر سر اين فيل مست بكوبد و او را آرام كند".
رجوع کنید به لینک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10634

فرض کنیم انتساب انگیزه های پلید به موسوی و کروبی درست باشد،اما حرکت اعتراضی هویتی مستقل از آن انگیزه های پلید داشت.فروکاستن دومی به اولی،مغالطه ای بیش نیست.در عین حال، کوشش برای تصاحب قدرت سیاسی اگر پلید باشد،علی خامنه ای که اکثر قدرت را در دست دارد بیش از همه شایسته ی مذمت اخلاقی است. اگر کاندیداتوری در انتخابات برای رئیس جمهور شدن جاه طلبی و قدرت طلبی و بقیه ی رذایل اخلاقی است،پس علی خامنه ای که دو دوره کاندیدای ریاست جمهوری شد،در این زمینه بر موسوی و کروبی حق تقدم دارد.

۷- علی خامنه ای در سخنرانی ۷/۷ /۸۹خطاب به مردم قم گفت:

"فتنه‌ى سال۸۸ كشور را واكسينه كرد؛ مردم را بر ضد ميكروبهاى سياسى و اجتماعى‌اى كه می تواند اثر بگذارد، مجهز كرد"
رجوع شود به لیک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10302
XS
SM
MD
LG