لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۱۸:۲۳

چگونه بشنویم؟

امواج زمستانی رادیو فردا از تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۷

زمان پخش

موج‌متوسط (MW)

موج‌کوتاه (SW)

موج‌کوتاه (SW)

موج‌کوتاه (SW)موج‌کوتاه (SW)موج‌ کوتاه (SW)
۰۰:۰۰-۰۱:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰۷۵۸۵
۰۱:۰۰-۰۴:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰
۰۴:۳۰-۰۶:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰
۰۶:۰۰-۰۷:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰۷۵۸۵
۰۷:۰۰-۰۷:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰۷۵۸۵
۰۷:۳۰-۰۸:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰۷۵۸۵ ۱۳۷۶۵
۰۸:۰۰-۰۸:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰۷۵۸۵ ۱۵۶۹۰۱۳۷۶۵
۰۸:۳۰-۰۹:۰۰۱۵۷۵ ۷۵۸۵ ۱۵۶۹۰۱۳۷۶۵
۰۹:۰۰-۱۰:۰۰۱۵۷۵ ۷۵۸۵ ۱۵۶۹۰۱۳۷۶۵
۱۰:۰۰-۱۱:۰۰۱۵۷۵ ۷۵۸۵۱۲۰۰۵۱۵۶۹۰۱۳۷۶۵
۱۱:۰۰-۱۲:۰۰۱۵۷۵ ۷۵۸۵۱۲۰۰۵۱۵۶۹۰۱۳۷۶۵
۱۲:۰۰-۱۳:۰۰۱۵۷۵ ۹۹۹۰۱۲۰۰۵۱۵۶۹۰۱۳۷۶۵
۱۳:۰۰-۱۴:۰۰۱۵۷۵ ۹۹۹۰۱۲۰۰۵۱۵۶۹۰۱۳۷۶۵
۱۴:۰۰-۱۵:۳۰۱۵۷۵ ۹۹۹۰۱۲۰۰۵۱۵۶۹۰۱۳۷۶۵
۱۵:۳۰-۱۸:۰۰۱۵۷۵ ۹۹۹۰۱۲۰۰۵۱۵۶۹۰۱۳۷۶۵
۱۸:۰۰-۱۸:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰۱۱۶۹۵۱۲۰۰۵۱۵۶۹۰۱۳۷۶۵
۱۸:۳۰-۱۹:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰۱۱۶۹۵۱۲۰۰۵۱۵۶۹۰۱۳۷۶۵
۱۹:۳۰-۲۰:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰۱۱۶۹۵
۲۰:۰۰-۲۰:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰
۲۰:۳۰-۲۱:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰
۲۱:۰۰-۲۲:۳۰۱۵۷۵۵۸۶۰۷۵۸۵
۲۲:۳۰-۰۰:۰۰۱۵۷۵۵۸۶۰۷۵۸۵

ASIASAT 7

Orbital Location: 105.5 Degrees East
POLARIZATION: Horizontal
FREQ: 4040 MHz
L-Band Frequency: 1110 MHz (Typical)
FEC:2/3
SYMBOL RATE: 26.5 MS/s
Network Identification (ID): 1
Channels ASD-1 - 12 and 17 - 24
Video + PCR PID 7160
Channels ASD-13 - 16 and 25 - 32
Video + PCR PID 7260
Channels ASD-33 - 40
Video + PCR PID 7560

Eutelsat Hot Bird 13B

Orbital Location: 13 Degrees East
POLARIZATION: Vertical
FREQ: 12.226 GHZ
FEC: 3/4
NEW SYMBOL RATE: 27.5 MS/s
VIDEO PID: 1560
AUDIO PID: 1532
DATA RATE: 192 kbps
ENCODING: MPEG2

Yahsat

Orbital Location: 52.5 Degrees East
POLARIZATION: Vertical
FREQ: 11996 MHz
FEC:5/6
SYMBOL RATE: 27.5 MS/s

XS
SM
MD
LG