لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ تهران ۰۸:۲۳

رادیو

۰۰:۰۰ - ۰۱:۰۰

مجله نیمه‌شب

ساعت صفر؛ رادیو فردا. آغاز یک روز نو. همچون هر روز، مجله نیمه‌شب رادیو فردا، تازه‌ترین خبرها و مهم‌ترین گزارش‌ها را به گوش شما می‌رساند.

۰۰:۱۰:۰۹ بازپخش برنامه هفتگی دریچه
۰۱:۰۰ - ۰۱:۰۵

سرخط خبرها

۰۱:۰۵ - ۰۲:۰۰

موسیقی فردا

۰۲:۰۰ - ۰۲:۰۵

سرخط خبرها

۰۲:۰۵ - ۰۳:۰۰

موسیقی فردا

۰۳:۰۰ - ۰۳:۰۳

سرخط خبرها

۰۳:۰۳ - ۰۴:۰۰

بازپخش مجله نیمه‌شب

۰۴:۰۰ - ۰۴:۰۳

سرخط خبرها

۰۴:۰۳ - ۰۵:۰۰

موسیقی فردا

۰۵:۰۰ - ۰۵:۰۳

سرخط خبرها

۰۵:۰۳ - ۰۶:۰۰

موسیقی فردا

۰۶:۰۰ - ۰۶:۰۳

سرخط خبرها

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۰۶:۰۳ - ۰۷:۰۰

بازپخش مجله نیمه‌شب

۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰

صبحانه با خبر

بامداد خود را با مجله «صبحانه با خبر» راديو فردا آغاز کنيد. گزارشگران راديو فردا از سراسر جهان، با تازه‌ترين خبرها و گزارش‌ها، مجله‌ای رنگارنگ را برای شما تدارک می‌بينند. با مجله بامدادی راديو فردا، شما در آغاز روز خود، از آخرين رويدادها آگاه می‌شويد.  

۰۸:۰۰ - ۰۸:۰۵

اخبار رادیو فردا، ساعت ۸:۰۰

۰۸:۰۵ - ۰۸:۳۰

بازپخش همچنان که زمان می‌گذرد

۰۸:۳۰ - ۰۸:۳۲

سرخط خبرها

۰۸:۳۲ - ۰۹:۰۰

موسیقی فردا

۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۵

اخبار رادیو فردا، ساعت ۹:۰۰

۰۹:۰۵ - ۰۹:۱۵

بازپخش برنامه هفتگی دریچه

۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰

موسیقی فردا

۰۹:۳۰ - ۰۹:۳۲

سرخط خبرها

۰۹:۳۲ - ۱۰:۰۰

موسیقی فردا

۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۵

اخبار رادیو فردا، ساعت ۱۰:۰۰

۱۰:۰۵ - ۱۰:۱۵

بازپخش برنامه هفتگی کارنامه

۱۰:۱۵ - ۱۰:۳۰

موسیقی فردا

۱۰:۳۰ - ۱۰:۳۲

سرخط خبرها

۱۰:۳۲ - ۱۱:۰۰

موسیقی فردا

۱۱:۰۰ - ۱۱:۰۵

اخبار رادیو فردا، ساعت ۱۱:۰۰

۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰

موسیقی فردا

۱۱:۳۰ - ۱۱:۳۲

سرخط خبرها

۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰

موسیقی فردا

۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۵

اخبار رادیو فردا، ساعت ۱۲:۰۰

۱۲:۰۵ - ۱۳:۰۰

موسیقی فردا

۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۵

اخبار رادیو فردا، ساعت ۱۳:۰۰

۱۳:۰۵ - ۱۳:۱۵

بازپخش برنامه هفتگی دریچه

۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰

موسیقی فردا

۱۳:۳۰ - ۱۳:۳۲

سرخط خبرها

۱۳:۳۲ - ۱۴:۰۰

موسیقی فردا

۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰

مجله نیمروزی

۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰

موسیقی فردا

۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵

خبرها و گزارش‌ها

۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰

موسیقی فردا

۱۵:۳۰ - ۱۵:۳۲

سرخط خبرها

۱۵:۳۲ - ۱۶:۰۰

موسیقی فردا

۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰

مجله بعد از ظهر

۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰

موسیقی فردا

۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵

خبرها و گزارش‌ها

۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰

موسیقی فردا

۱۷:۳۰ - ۱۷:۳۲

سرخط خبرها

۱۷:۳۲ - ۱۸:۰۰

موسیقی فردا

۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵

خبرها و گزارش‌ها

۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰

موسیقی فردا

۱۸:۳۰ - ۱۸:۳۲

سرخط خبرها

۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰

موسیقی فردا

۱۹:۰۰ - ۱۹:۴۰

مجله شامگاهی

در ساعات پیش رو، روز خود را با مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان ببرید. مجموعه‌ای متنوع از آنچه در طول روز در سراسر جهان اتفاق افتاده است. در نیم ساعت اول مجله شامگاهی رادیو فردا، آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌های تهیه‌کنندگان رادیو فردا پخش خواهد شد. در نیم ساعت دوم شنونده یکی از مجله‌های هفتگی رادیو فردا خواهید بود.

۰۰:۱۰:۰۰ برنامه‌ هفتگی صدای دیگر
۱۹:۴۰ - ۲۰:۰۰

موسیقی فردا

۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵

خبرها و گزارش‌ها

۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰

موسیقی فردا

۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲

سرخط خبرها

۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰

موسیقی فردا

۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۵

سرخط خبرها

۲۱:۰۵ - ۲۲:۰۰

خبرها و گزارش‌ها

۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰

مجله شبانگاهی

نیم ساعت با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌های دست اول در باره آخرین تحولات جهان و ایران از گزارشگران رادیو فردا در چهارگوشه جهان، گفت‌وگوهای اختصاصی با چهره‌های خبرساز و کارشناسان و مطالب شنیدنی از دنیای سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دانش و ورزش.

۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰

موسیقی فردا

۲۳:۰۰ - ۲۳:۱۵

خبرها و گزارش‌ها

۲۳:۱۵ - ۲۳:۳۰

موسیقی فردا

۲۳:۳۰ - ۲۳:۳۲

سرخط خبرها

۲۳:۳۲ - ۰۰:۰۰

موسیقی فردا

XS
SM
MD
LG