چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۵۷ - ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶

  فرهنگ و هنر / فرهنگ و هنر ایران

  بت عصر نو، دوست مشترک ما

   چارلز ديکنز
  چارلز ديکنز
  رمان «دوست مشترک ما» اثر چارلز ديکنز،که برگردان فارسی آن هفته گذشته با ترجمه عبدالحسين شريفيان منتشر شد،قدرت پول و ثروت و ساختار اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی دوران انقلاب صنعتی اول و برآمدن سرمايه داری رقابتی را در قالب پيرنگی پرکشش و جذاب،ساختاری منسجم و پرداخته و شخصيت هائی زنده و استخواندار روايت،ثبت و تصوير می کند.

  رمان های چارلز ديکنز و از جمله ديويد کاپرفيلد، اليورتويست، داستان دو شهر، آرزوهای بزرگ و دوست مشترک ما را می توان از منظر ارزش های هنری و ساختاری از متعالی ترين نمونه های ژانر رئاليسم انتقادی در رمان قرن نوزدهم ارزيابی کرد.

  استادی ديکنز در خلق شخصيت های داستان، فضا و مکان روايت و موقعيت داستانی، مهارت و تسلط ديکنز در پردازش پيرنگ های پرکششی که جاذبه پارورقی های پرخواننده را با خلاقيت هنرمندی بزرگ تلفيق می کنند،خلاقيت ديکنز در آفزينش آدم های داستان و تصوير زمان و زمانه و نگاه رئاليستی ژرف نگری که ساختارهای جامعه را با دقتی کم نظير به عرصه داستان برکشيده است،بهترين رمان های ديکنز را به آثاری کلاسيک در ادبيات جهان و به منابعی غنی در جامعه شناسی هنری برکشيده اند.

  کم تر نويسنده ای چون چارلز ديکنز برآمدن سرمايه داری و انقلاب صنعتی را با شاخصه هائی چون استثمار،سلطه طبقاتی،شکاف فقر و ثروت،پرستش پول و سقوط اخلاقی و روانی آدمی به برده مناسبات ناانسانی تصوير کرده است.

  ديکنز در رمان «دوست مشترک ما» قدرت پول و ثروت را چون درون مايه اصلی رمان خود به کارگرفته است تا در قالب روايت زندگی شخصيت های رمان استحاله پول را از معيار ارزش گذاری کار و کالا و از نماد ارزش های توليد شده به معيار سنجش و ارزشگذاری آدمی و به بت عصر نو تصوير کند.

  ثروتی به ارث رسيده آدم های رمان دوست مشترک ما را متحول می کند و ديکنز در قالب روايت جذاب اين ديگرديسی ها ساختار عصر ويکتوريائی را در انگستان قرن نوزدهم و مناسبات سرمايه داری رقابتی را بدين دوران ثبت می کند.

  چارلز جان هوفام ديکنز در ۱۸۱۲ متولد شد. کودکی و نوجوانی خود را با فقر و کارگری در کارخانه واکس سازی و شاگردی در دفتر اسناد رسمی گذراند و با خودآموزی از فقر رهائی يافت و به کار خبرنگاری برای مجله «مورنينگ هرالد» روی آورد.

  ديکنز نخستين رمان خود را با عنوان «طرح های بز» در سال ۱۸۳۶ منتشر کرد و با انتشار رمان «اليورتويست» در سال ۱۸۳۹ در انگستان و اندکی بعد در اروپا و اغلب کشورهای جهان به شهرت و محبوبيت رسيد.

  رمان های بعدی ديکنز به ويژه ‌ديويد کاپرفيلد،‌خانه‌ متروکه،‌دوران سختی، دوريت کوچک،دامبی و پسر، داستان‌ دو شهر و آرزوهای بزرگ او را به يکی از پرخواننده ترين و محبوب ترين نويسندگان جهان بدل کرد.

  چارلز ديکنز در سال ۱۸۷۰ درگذشت. اغلب آثار ديکنز به فارسی ترجمه و منتشر شده اند.
  زمان این نظرخواهی به پایان رسیده است
  ترتیب:
  نظرات
       
  توسط: کیوان
  ۳۰ ۰۷ ۱۳۸۹ ۱۱:۳۵
  آقای سرکوهی کمی هم به ادبیات معاصرتر و کتاب هایی که در ایران منتشر می شوند و برای خواننده ایرانی ناشناخته ست بپردازد

  به ما بپیوندید