سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۳۰ - ۳۱ مه ۲۰۱۶

  ايران / سياسی

  سازمان های اطلاعاتی پاکستان و نکات مبهم طرح مشترک دستگيری ريگی

  عبدالمالک ريگی
  عبدالمالک ريگی
  بی ترديد وزارت اطلاعات و سازمان های ضد اطلاعات جمهور ی اسلامی که بخصوص طی پنج سال اخير در نتيجه تصفيه های درون سازمانی بسيار ضعيفتر از پيش شده اند، بدون همکاری تنگاتنگ سازمان های اطلاعاتی هم عرض در منطقه قادر به تله گذاری و دستگيری ريگی نمی‌شدند.

  اگرچه مسئولان ايران مشارکت کشور های ديگر را در دستگيری ريگی انکار کرده اند، تمام شواهد موجود منجمله بيانيه سفارت پاکستان در تهران حاکی از همکاری جمعی در اجرای طرح است.

  بی شک کشور های مبداء و مقصد ريگی در پرواز مستقيم مابين قرقيزستان و امارات ( دوبی ) ، در جريان سفر او و در نتيجه عمليات مربوط به دستگيری وی قرار گرفته اند.

  اگرچه هنوز زمان واقعی دستگيری عبدالمالک ريگی روشن نيست، مطابق اظهارات مسئولان ايران دستگيری در ساعات اوليه بامداد سه شنبه به وقت محلی در ايران صورت گرفته است.

  در ساعات نزديک به زمان اعلام شده دستگيری در آسمان ايران، پروازی از دبی عازم قرقيزستان نبوده، حال آنکه در غروب روز دوشنبه ۲۲ فوريه ( روز قبل از دستگيری ) در ساعت ۶.۱۵ شب پرواز شماره کيو-اچ-۴۵۳ ( بوئينگ ۷۳۷ از از بشکيک- قرقيزستان عازم دبی بوده است.

  اين پرواز از مسير شرق ايران خراسان و سيستان و بلوچستان به سمت بندر عباس حرکت و پس از عبور از خليج فارس در دوبی بزمين مينشيند. طول پرواز ياد شده در حدود ۴.۳۰ ساعت است. پرواز ياد شده بعد از ۴ ساعت تاخير ۳۶ دقيقه بعد از نيمه شب بامداد روز ۲۳ فوريه در فرودگاه دبی بزمين مينشيند. تاخير بسيار غير معمول و افزايش طول پرواز از ۴.۳۰ به بيش از ۸ ساعت تنها ميتواند در نتيجه توقف اجباری بعد از فرود در يکی از فرودگاههای ايران صورت گرفته باشد. در شرايط عادی، تاخير در پرواز ياد شده هرگز ۲۲ دقيقه فراتر نرفته است. پرواز قبلی همين هواپيما در روز ۱۹ فوريه بدون تاخير انجام و در ساعت ۸.۴۵ دقيقه همان روز در دبی بزمين نشسته است.

  همين هواپيما در روز بعد و با شماره کيو- اچ ۴۵۴ از مسير دبی و از فراز خاک ايران به قرقيزستان باز گشته است. پرواز بازگشت از دبی به بيشکيک در قرقيزستان پس از اعلام دستگيری ريگی در ايران صورت انجام شده.

  با و جود ناپديد شدن يک هواپيمای مسافری بمدت ۴ ساعت، هيچيک از دو کشور قرقيزستان و امارات نسبت به مفقود شدن هواپيما و يا به زمين نشستن اضطراری آن در ايران، پيش از اعلام خبر دستگيری ريگی، اطلاعيه ای انتشار نداده اند.

  قرقيزستان تنها ۳۶ ساعت پس از اعلام دستگيری ريگی اعلام داشته که يک پرواز مسافری آن کشور در مسير دبی به بيشکيک در ايران فرود آمده است.

  با توجه به حساسيت فوق العاده حريم هوايی خليج فارس در نزديکی مرزهای ايران و حضور ناوهای جنگی آمريکا در منطقه و آماده باش کشورهای جنوبی بخصوص امارات، نظريه پرواز جنگنده های ايران برفراز آبهای خليج فارس بمنظور تعقيب يک هواپيمای مسافری و مجبور ساختن آن به فرود اجباری در خاک ايران ( فرودگاه بندر عباس) ، آنطور که مسئولان وزارت اطلاعات ايران مدعی شده اند قطعا مردود و اسکورت کردن آن تنها در خاک ايران امکان پذير بوده است.

  با توجه به زمان دو ساعت پرواز هواپيمای قرقيزستان بر فراز خاک ايران، چنانچه پرواز از بيشکک به دبی انجام ميشد هواپيماهای نظامی ايران ميتوانستند بدون روبرو بودن با خطر بر خورد با نيروهای نظامی آمريکا در آبهای خليج فارس، با فرصت کافی عمليات تعقيب و بزمين نشاندن هواپيمای مسافربری ياد شده را بموقع اجرا بگذارند.

  در اين صورت فرود آوردن هواپيمای ياد شده در فرودگاه مشهد و يا بندر عباس آسانتر و عملی تر از تعقيب آن بر فراز خليج فارس مينمود. در هر دو فرودگاه ياد شده نيروی هوايی ايران هميشه هواپيماهايی را آماده پرواز دارد.

  عدم اعتراض قرقيزستان به ايران پيرامون فرود آوردن اجباری هواپيمای مسافری آن کشور، و سکوت طولانی قرقيز ها پيرامون اين ماجرا تا بعد از اعلام دستگيری ريگی توسط ايران يکی از نشانه های در جريان قرار داشتن مقامات قرقيز در اجرای طرح است.

  در صورت پرواز ريگی از دبی به قرقيزستان، توجه به کشور مبداء او، پيش از عزيمت وی به دبی، طول مدت اقامت او در دبی و علت سفر او به امارات از نکات قابل تامل در حادثات منجر به دستگيری او است.

  محل عمليات گروه جندالله در در داخل ايران نزديک به بلوچستان پاکستان و حوالی سيستان بوده و خود او نيز در اين مناطق حضور يافته و اغلب در پاکستان بسر ميبرده است . بی شک غيبت ريگی از منطقه نمی توانسته از نگاه سرويسهای اطلاعات نظامی پاکستان مخفی بماند. سفر او به قرقيزستان نيز بی شک با استفاده از گذرنامه، و در نتيجه با اطلاع و هماهنگی ماموران رسمی در پاکستان، قرقيزستان و کشور ( اسما ) صادر کننده گذرنامه او ( افغانستان ) از هدف، مسير و طول زمان سفر او انجام شده است.


  استفاده از شرکت هواپيمايی قرقيزستان توسط ريگی و قصد عزيمت او از دبی به بيشکيک، مبداء حرکت او يعنی قرقيزستان را نيز تا حدود زيادی مشخص ميسازد. به اين ترتيب در صورت انجام پرواز ريگی از دبی به بيشکيک، او در حال استفاده از قسمت دوم بليط پرواز دو سره از بيشکيک به دبی بوده است.

  در چنين صورتی، سئوال اينجا است که با وجود عمليات ادعايی پنج ماهه ماموران اطلاعاتی ايران برای بدام انداختن ريگی، و اطلاع از محل اقامت او در يک پايگاه امريکايی در منطقه، ۲۴ ساعت پيش از دستگيری، چگونه ماموران جمهوری اسلامی در جريان پرواز قبلی او از قرقيزستان به دبی قرار نگرفته اند؟

  چنانچه سرويس های اطلاعاتی ايران از پرواز اوليه ريگی از قرقيزستان به دبی مطلع بوده اند، چرا عمليات دستگيری او در مسير اوليه پرواز که بسيار کم خطر تر و ضريب اطمينان اجرای آن بسيار بالاتر از دستگيری ريگی در مسير دبی-بيشکيک مينمايد صورت نگرفته است؟

  با توجه به اجرای طرح ترور يکی از رهبران حماس در دبی، و انعکاس خبری گسترده مشارکت سرويس های جاسوسی اسرائيل در آن، بی شک حساسيت محلی در دبی در قبال اجری طرح عمليات ديگری از سوی يک سرويس ضد اطلاعاتی ديگر ، ميتوانست دشواری های اجرای طرح دستگيری ريگی در پروازی از مسير دبی به قرقيزستان را بيش از هر زمان ديگری افزايش دهد.

  گذشته از آن، امکان لو رفتن اجرای طرح در نتيجه مداخله سرويسهای ضد جاسوسی ساير کشور های که در اجرای طرح مداخله ای نداشته اند نيز هميشه و جود داشته است. از اين رو عمليات دستگيری ريگی ميتوانست و ميبايد در بخش اول پرواز و بجای مسير دبی به بيشکيک از مسير بيشکيک به دبی صورت گيرد.

  در منطقه آسيای مرکزی سرويسهای اطلاعاتی روسيه، آمريکا، بريتانيا و پاکستان فعال اند. در صورتی که اجرای اين طرح با اطلاع آمريکا صورت گرفته باشد، تعامل بزرگتری مابين ايران و امريکا ميبايد انگيزه اصلی اين مبادله را فراهم آورده باشد. در شرايط موجود، مناسبات رو به تيرگی بيشتر تهران و واشنگتن منطق انجام چنين تعاملی را توجيه نميکند.

  روسها نيز در انجام اين معامله نميتوانند نفع مستقيمی داشته باشند. به اين ترتيب، گذشته از ايران، منافع مستقيم پاکستان قوی تر از ساير کشورهای درگير در ماجرا است.

  طرح مقابله نظامی با طالبان افراطی و همزمان با آن، تلاش گسترده سياسی برای جلب و جذب عوامل معتدل تر طالبان و مشارکت دادن آنها در حکومتهای محلی و دولت مرکزی افغانستان، حساسيت‌های فراوانی را در پاکستان و بخصوص مابين عوامل نظامی و اطلاعاتی آن کشور بوجود آورده است.

  پاکستان مايل است که در مذاکرات امريکا و ميانجی های دولت کابل با طالبان مشارکت مستقيم داشته و در طرح پاکسازی و جايگزينی عناصر فعال و فرماندهی محلی آنها در بلوچستان و وزيرستان و مناطق نزديک پيشاور نقش مهم‌تری ايفا کند.

  همکاری پاکستان با ايران برای تله گذاری و لو دادن مسير حرکت ريگی و نهايتا دستگيری او، چنانچه دعاوی ايران را داير بر حمايت امريکا از ريگی بپذيريم، ضمن توجيه اقدامی که راضی ساختن ايران و توسعه مناسبات دوستانه مابين تهران و اسلام آباد را مد نظر داشته، ميتواند تلافی جويی و نارضايتی نظاميان پاکستان را در قبال بخش هايی از عمليات نظامی و فعاليتهای سياسی آمريکا در منطقه را نيز به اثبات برساند.

  -----------------------
  دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.

  رضا تقی زاده

  تحلیل‌گر سیاسی و مسائل ایران

  زمان این نظرخواهی به پایان رسیده است
  ترتیب:
  نظرات
       
  توسط: اعظم
  ۰۸ ۱۲ ۱۳۸۸ ۱۵:۵۸
  شما گفتید

  "در صورتی که اجرای اين طرح با اطلاع آمريکا صورت گرفته باشد، تعامل بزرگتری مابين ايران و امريکا ميبايد انگيزه اصلی اين مبادله را فراهم آورده باشد."

  خوب ما هم از همین نگرانیم بخصوص که حکومت یک اتکا به نفس جدیدی پیدا کرده و دستگاه سرکوب قاطغانه دوباره به کار افتاده. مااز نزدیکی جناح خامنه ای/احمدی نژاد با غرب و آمریکا نگرانیم چون فکر میکنیم حکومت مثل همیشه اینرو به ضرر ملت بکار میبره. و همون طور که الان داریم می بینیم.
  اعظم

  توسط: سیامک از: نجف آباد
  ۰۸ ۱۲ ۱۳۸۸ ۱۲:۳۰
  اون آقایی که از عبدلمالک به عنوان شیر و رستم و ... یاد کرده بهتره چشماشو باز کنه ببینه این آقا شیره واقعا شیره البته نه از جهت روحیه بلکه از نظر صفتی.
  کسی که حاضر میشه سربازای بدبختی که بدون اختیار خودشون به مرز رفتن رو مثه حیون سر ببره شیر نیست یه آشغال به تمام معناست
  اون سربازای بیچاره چه گناهی داشتن که باید اینطوری کشته میشدن


  توسط: kamran از: Kerman
  ۰۸ ۱۲ ۱۳۸۸ ۱۲:۱۷
  پنج روز پيش از اين رويداد ادعايی، وبسايت ستاد مبارزه با مواد مخدر در ايران خبر بازداشت و بستری شدن آقای ريگی در پاکستان را منتشر کرد و نوشت که بزودی پاکستان او را به پليس ايران تحويل خواهد داد. خبر را پاک کرده اند اما در cache سايت هنوز می توان آن را يافت.

  توسط: irani از: tehran
  ۰۸ ۱۲ ۱۳۸۸ ۱۲:۱۲
  گل اندام ازلارستان عبدالمالک شیرمرد بود؟؟؟ازکی تا به حال کشتن آدمهای بی کناه و بچه میشه شیرمردبودن کشی که روی بجه و زن وآدم بی دفاع اسلحه میکشه شیرمرده؟؟؟کسی که سربازان بی گناه و میکشه و ازکشتنشون فیلم میگیره میشه بهش گفت شیرمرد؟؟اگه خودت یکی ازاون سربازها یاازخانواده هاشون بودی بازهم ازش طرفداری میکردی ؟؟؟

  توسط: ali از: kuwait
  ۰۸ ۱۲ ۱۳۸۸ ۱۰:۴۶

  اكر مى خواست بره غرغيستان جرا از كابل نرفت كه راهش نزديكتر هست
  چرا به دبى بياد.امريكا اون رو لو داد و چون با ايران همكارى فراوانى در زمينه اطلاعات داره وبخصوص در عراق و افغانستان و پاكستان و لبنان

  توسط: siaavash از: ghom
  ۰۸ ۱۲ ۱۳۸۸ ۰۹:۱۷
  نگارنده محترم، گويا تبليغات رژيم در خصوص ارتباط آقاي ريگي با دولت آمريكا بر روي تحليل شما هم سايه افكنده. دولت آمريكا اگر ميخواست از گروههاي تروريستي حمايت كند سازمان مجاهدين خلق بسيار بهتر از گروه جندالله است.

  توسط: ر.ع. از: تهران
  ۰۸ ۱۲ ۱۳۸۸ ۰۸:۵۳
  با تمام احترامی که برای هم میهنان بلوچ قائل هستم و برای صفای دل و مرام جوانمردی ایشان سر تعظیم فرود می آورم و با وجود آنکه از شدت فشار و بی عدالتی حکومت ستمگر در حق ایشان آگاهم و به مبارزه برای رسیدن به حقوق تمامی ایران معتقدم ولی باز هم نمی توانم رفتارهای خشن و غیر انسانی گروه ریگی را بپذیرم و از راهزنی و آدم ربائی و سر بریدن دفاع کنم و از رهبر چنین گروهی به عنوان رستم نام ببرم. امیدوارم در مسیر احقاق حقوق تمامی مردم ایران بتوانیم با سرافرازی و از روشهای مدنی و انسانی مبارزه کنیم.

  توسط: نقاش
  ۰۸ ۱۲ ۱۳۸۸ ۰۸:۱۶
  فرم ابروی ریگی با این شخص متفاوت است ابروی ریگی هشتی و باریک است

  توسط: korosh از: sweden
  ۰۸ ۱۲ ۱۳۸۸ ۰۵:۱۰
  آن نمایش تقلیدی بسیار زشت که از دستگیری ازجلان تقلید شده بود، مرا به یاده فیلمهای تقلیدی ترکی از هندیها میاندازد. با یک مشت ۳۰۰۰۰ نفر میمیرند. آخه گفتند که جاهل همه را به کیش خود می‌پندارد. آخه یکی‌ نیست به این آقایان که چی‌ عرض کنم بگه آخه ریگی کی‌ هست که آمریکا به اون پایگاه تو قزاقستان بده؟ دو نفر را سوار هواپیما کردند از دوبی‌ و بعد هواپیما رو تو بندرعباس نشاندند.

  ما تو زاهدان ۳ هفته بود که این خبر را داشتیم که پاکستان ریگی رو گرفته، ولی‌ در مورد تحویلش شک داشتیم. رسول خدا میگه رهبرت از خودت بهتر نمیتواند باشد، آخه اگر خامنه ی رهبر باشه و سر تا پا دررغ، روز روشن را ی مردم را میدزند و بعد انکار می‌کنند، انتظاری از بقیه هم بیشتر نیست. گویند به عمر خلیفه دوم گفتند در فلان شهر دزدی زیاد رواج هست ، گفت برین فرماندار را بیارین، پرسیدن چرا فرماندار، گفت اگر اون دزد نبود این اتفاق داخل شهر نبود. حالا برادر تا آخر این حکایت را بخوان.

  توسط: مسافر
  ۰۸ ۱۲ ۱۳۸۸ ۰۲:۴۹
  مسافر هواپیمای قرقیزی: کسی که در تلویزیونها نشان داده می‌شود با آن دو مسافر متفاوتند.
  در قرقیزستان دوستی دارم؛ من برایش ایمیل فرستادم و نوشتم که به نظر من هواپیمای قرقیزی در ایران به زمین ننشسته و از او خواستم که اگر کسی از مسافران را می‌شناسد، از او درباره‌ی صحت و سقم این خبر تحقیق کند.
  امروز ایمیل جالبی از وی دریافت کردم که حقیقتا من را به فکر برد.
  محتوای این ایمیل بدین صورت است که بلاخره با یکی از این مسافران این هواپیما برخورد داشته او تأیید کرده است که حدود نیم ساعت پس از پرواز از دوبی، هواپیمای حامل آنها به زمین نشسته و مأمورانی که بعدا متوجه شده اینها ایرانی هستند، دو نفر از مسافران این هواپیما، را از هواپیما خارج کردند؛ او گفته است که خود این دو مسافر را دیده و چهره‌ای که از آنها، هنگام دستگیری در ذهن دارد با چهره ای که در تلویزیونها نشان داده می‌شود، تفاوت داشته است.
  این ایمیل حقیقتا من را بفکر فرو برده است و ناخواسته یاد این گفته افتادم که دولت پاکستان عبدالمالک ریگی را مانند برادرش به دولت ایران تحویل داده است و این دو مسافری که از هواپیما خارج شده‌اند، بازیگران وزارت اطلاعات بوده‌اند.
  به نظر من دولت پاکستان این شخص را قبلا به دولت جمهوری اسلامی تحویل داده است و اطلاعات جمهوری اسلامی برای اینکه خود را قوی جلوه دهد چنین سناریوئی به اجرا در می‌آورد.
  چگونه است که آنها با گفتن جزئیات این عملیات، منابع اطلاعاتی خویش را به خطر می‌اندازند؟

  توسط: بالاچ از: سراوان
  ۰۸ ۱۲ ۱۳۸۸ ۰۰:۲۴
  عبدالمالک حدود 2 هفته پیش توی شهر مرزی پنجگور یکی از شهرستانهای بلوچستان پاکستان که حدود 100 کیلومتر با مرز ایران فاصله داره و250 کیلومتر با شهرستان سراوان دستگیر شد داستان از این قراره که عبدالمالک توسط ریش سفیدان بلوچ تحت فشار بود تا با حکومت اتش بس بکنه چون خیلی از مردم بلوچ بعد از حادثه بمبگزاری پیشین دستگیر شدند حدود 500 نفر.دولت تهدید کرد که همه رو اعدام می کنه به همین خاطر عبدالمالک حاضر شد در مقابل اعدام نکردن مردم با حکومت آتش بس اعلام کنه ولی از طرف دیگه حکومت ولایت فقیه نقشه دیگه ای از قبل با اطلاعات پاکستان برای دستگریش ریخته بود عبدالماک به ریش سفیدان اعتماد کرد وحتی بدون سلاح به محل با دو نفر دیگه از یک منطقه دیگه امد و در همونجا توسط دولت پاکستان دستگیر شد اینجا همه از حادثه خبر دارند حدود 3 میلیارد دلار به دولت پاکستان پرداخت شد برای دستگیریه عبدالمالک توسط حکومت.این بود اصل ماجرا خواهشمندم هر چه زودتر این نظر منو برای دوستان بزارین تا مردم از واقعیت خبردار بشن من همه اقوامم دراین شهر پاکستان که حادثه اتفاق افتاده زندگی می کنند و از انجا خبر شدم

  توسط: shahin
  ۰۷ ۱۲ ۱۳۸۸ ۲۳:۴۲
  براستی که ما همه رقم راهزنی دیده بودیم جز راهزنی هوای.بنظر من سازمانهای جهانی مرتبط با امنیت پرواز بررسی لازم را به عمل اورند.

  توسط: آیدین
  ۰۷ ۱۲ ۱۳۸۸ ۲۳:۱۸
  باسپاس از آقای تقی زاده تحلیلی دقیق وبسیارجالب بود
  متاسفانه
  آشفتگی سیاست خارچی آمریکادر مقابله با گرفتاریهای منطقه همه علاقمندان به ثبات وآرامش درمنطقه را نگران نموده وبر گرفتاریها افزوده امیدواریم با دقت نظر سیاستمداران وارایه طریقی مناسب از وضعیت فاجعه بار کنونی درمنطقه رهایی یابیم

  توسط: golandam از: larestan
  ۰۷ ۱۲ ۱۳۸۸ ۲۳:۱۶
  عبدالمالك شيري بود از ديار رستم فرزند زال تحمل ستم ظالمانه حكومت فاسد اخوندي بر مردم بلوج را نداشت لذا اسلحه در دست و از جان مايه كذاشت و جنكيد امروز هم ظالمانه توسط دولت پاكستان به ايران تحويل داده شد مثل تحویل عبدالله اوجلان رهبر كردهاي تركيه.او را خواهند كشت ولي دعاي ما جوانان پشت سرش خواهد بود راه ادامه خواهد داشت و صبح پيروزي نزديك است ولي ديكتاتوري سياه مذهبي هرگز درك نميكند

  توسط: امید ایرانی
  ۰۷ ۱۲ ۱۳۸۸ ۲۰:۳۱
  اگر فرض و بر این بگیریم که ریگی در دبی یک قرار مهم داشته..بهتر بوده که بعدش دستگیر شه..چون بتونن تخلیه اطلاعاتیش بکنند.

  به ما بپیوندید