لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تهران ۲۰:۳۴

تغيير جهت روزنامه انتخاب و شكنندگي موقعيت محافظه كاران ميانه رو


مهدي خلجي

مهدي خلجي (راديوآزادي): محافظه کاران ميانه رو در ايران که با روزنامه «انتخاب» شناخته مي شدند، در روزهاي اخير فاصله خود را با محافظه کاران تندرو کاهش داده اند. چند روز پيش روزنامه «انتخاب» در عنوان نخست خود حزب مشارکت را به طراحي براي فروپاشي اجتماعي و ايجاد خشونت در کشور متهم کرد. اين تيتر باعث شد تا بسياري از تحليلگران به اين نتيجه برسند که تلاش محافظه کاران براي کوبيدن حزب مشارکت وسازمان مجاهدين انقلاب اسلامي جدي است و به همين دليل آنها ناگزير شده اند حتي از روزنامه اي که ميانه روتر از روزنامه کيهان قلمداد مي شد استفاده کنند. چند ساعت بعد طاها هاشمي مديرمسئول اين روزنامه از انتشار اين تيتر ابراز تأسف کرد و حتا گفت که اگر نتواند زير فشارها مقاومت کند از مسئوليت خود کناره گيري خواهد کرد. محمد مهدي فقيهي، سردبير روزنامه «انتخاب» نيز در گفتگو با سايت خبري «امروز دات اورگ emrooz.org» متعلق به سعيد حجاريان گفت که تلاش هايي از سوي آيت الله مصباح يزدي، هيأت موتلفه اسلامي و روزنامه کيهان براي کنار زدن او و طاها هاشمي در جريان است و آنها تحت فشار محافظه کاران تندور قرار دارند. اما روز بعد روزنامه محافظه کار رسالت نامه تکذيبيه آقاي فقيهي را چاپ کرد، نامه اي که وي در آن نوشته بود که هرگز مصاحبه اي با سايت «امروز» انجام نداده است. اما سايت امروز، اکنون فايل صوتي مصاحبه آقاي فقيهي را بر روي صفحه نخست خود قرار داده تا به گفته اين سايت ابهام ها در اين باره از ميان برود. آقاي فقيهي در اين مصاحبه گفته است: صداي فقيهي از سايت امروزدات اورگ: ما طي مدت چند ماه گذشته به شدت تحت مشكل بوديم. فشارهاي بي اماني روي ما بوده براي اينكه خودمان برويم كنار. بعد از آن مصاحبه اي كه راجع به آقاي راجع به آقاي اتفاق صورت گرفته و كاري كه راجع به حمايت از خاتمي در جريان انتخابات اخير رياست جمهوري شد، كه انتخاب حمايت كرد از آقاي خاتمي، يك مموج حملات شديد و قوي از سوي بخشي از جناح راست عليه مجمع ما شكل گرفت و اين موج هر روز تشديد شد. سئوال سايت امروز دات اورگ: شما به عنوان سردبير انتخاب مي توانيد اعمال نفوذ كنيد. حالا با توجه به اينكه ديروز نبوديد، آن را كار ندارم. ولي روز هاي ديگر نمي شود جلوگيري شود از اين نوع... صداي فقهيهي: تاثير مي گذاريم. متوجه شديد؟ بعضي وقت ها هست كه از حد تاثير ما خارج مي شود. ولي سعي ما معمولا اينجوري است. روزنامه توي شرايط معقول روند خوبي را دارد... ولي گاهي از اين اتفاقات كه امروز ديد هم مي افتد كه كيهان به خاطر... دو بار ما را در محاكم عادي محكوم كردند درواقع و آن آقائي كه ... رفته گفته است كه فراري است حتي.. ما را حتي غيابا محكوم كرده است به شش ماه زندان و چقدر جريمه. سئوال سايت امروز دات اورگ: جنابعالي را؟ فقيهي: بله. سئوال سايت امروز دات اورگ: اين فشارها كه فرموديد صورت مي گيرد آيا نوعي تصميم گيري روي تيتر روزنامه هم احتمال هست كه بتواند صورت بگيرد؟ صداي فقيهي: همه چيز امكان دارد. همه چيز امكان دارد. م.خ.: با اين همه، آقاي فقيهي در اظهارات شفاهي خود مي گويد که سايت «امروز» اين مصاحبه را پيش از ماجراي تيتر روزنامه «انتخاب» انجام داده و اکنون آن را تحريف و مونتاژ کرده است. اما کساني که اين فايل را مي شنوند اغلب نمي توانند باور کنند که مونتاژ و تحريف صدا بتواند تا اين اندازه معنا و اعتبار سخنان آقاي فقيهي را در اين مصاحبه تغيير دهد. آقاي فقيهي و آقاي هاشمي به عنوان سردبير و مدير مسئول روزنامه «انتخاب» در مصاحبه هاي اخير خود نشان داده اند که با يکديگر اختلاف نظر شديد دارند. هم چنين موضع گيري آن دو با مواضع دفتر تبليغات اسلامي در قم که صاحب امتيآز روزنامه «انتخاب» است، سازگار نيست. سرمقاله شماره امروز روزنامه «انتخاب» که مشترکاً به قلم اقاي فقيهي و آقاي هاشمي است از تداوم سياست «انتخاب» مبني بر اصول گرايي و اعتدال سخن گفته و اختلاف در ميآن اعضاي اين گروه سياسي را کم رنگ نشان داده است. در محافل سياسي گفته مي شود که جناح محافظه کار ميانه به دليل وابسته گي اقتصادي خود به محافظه کاران تندرو نمي تواند به استقلال نظر و عمل دست پيدا کند و تجربه نشان داده که هرگاه خواسته فاصله اي اساسي با محافظه کاران تندرو بگيرد، به سرعت از مواضع خود عقب نشيني کرده و حتا در مواردي کاملاً مانند مطبوعات محافظه کار و تندرو عمل کرده است. براي نمونه روزنامه «انتخاب» تا کنون از آزادي بيان و حقوق روزنامه نگاران و نويسندگان کمتر دفاع کرده و در مواردي از اين دست پيرو سياست هاي اصلي محافظه کاران بوده است. آگاهان مسائل سياسي در ايران مي گويند تغيير سريع ديدگاه گردانندگان روزنامه «انتخاب،» اعتبار اجتماعي و سياسي اين روزنامه و در نتيجه طيف محافظه کاران معتدل را مخدوش کرده است. در عين حال براي داوري نهايي درباره سرنوشت اين دسته از محافظه کاران بايد منتظر رويدادهاي آينده بود.

محافظه كاران ميانه رو ايران كه با روزنامه انتخاب شناخته مي شدند در روزهاي اخير فاصله خود را با محافظه كاران تندرو كاهش داده اند. در سرمقاله امروز روزنامه انتخاب كه مشتركا به امضاي آقاي هاشمي و آقاي فقيهي چاپ شده است از تداوم سياست «انتخاب» مبني بر اصول گرايي و اعتدال سخن رفته و اختلاف ميان شاخه هاي ميانه رو و تندرو جناح محافظه كار كمرنگ قلمداد شده است. در محافل سياسي گفته مي شود كه جناح سياسي ميانه رو به علت وابستگي اقتصادي به جناح سياسي تندرو نمي تواند به استقلال عمل دست پيدا كند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG