لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ تهران ۱۴:۴۰

مجله نيويورك: روايتگر بحران هاى جهانى: ماموريت ١۵ ساله خبرنگار ديپلماتيک لوموند در سازمان ملل


بهنام ناطقى، مصاحبه با افسانه بصير پور

بهنام ناطقى (راديو آزادى): خانم افسانه بصيرپور، خبرنگار لوموند ديپلماتيک و مفسر ديپلماسى بين المللى در برنامه هاى سى ان ان، هفته گذشته به 15 سال ماموريت خود در مقر سازمان ملل در نيويورک پايان داد و با عنوان رئيس دفتر خبرى لوموند در ژنو، راهى سوئيس شد. در اين 15 سال، خانم بصيرپور با فعاليت مدام در سازمان ملل، به يکى از چهره هاى برجسته مطبوعاتى سازمان ملل تبديل شد و دو دوره به سمت رئيس جامعه خبرنگاران سازمان ملل برگزيده شد. در اين 15 سال، خانم افسانه بصيرپور شاهد فعاليت سه دبير کل مختلف سازمان ملل بود، هاويه پرز دو کويه، بوترس بوترس غالى و کوفى عنان و با ده ها رئيس دولت و وزيرامورخارجه کشورهاى مختلف جهان مصاحبه کرد. در دوران جنگ خليج فارس، خانم بصير پور مولف چندين خبر دست اول بين المللى بود که هر روز در صفحه اول لوموند منعکس مى شد. علاوه بر لوموند و سازمان ملل، خانم بصير پور با جرايد ديگر عمده فرانسوى و همچنين با شبکه بين المللى سى ان ان همکارى داشت و پنج سال است که پاى دائمى برنامه ويژه ديپلماسى بين المللى سازمان ملل است. کارى که قرار است از مقر تازه خود در ژنو هم ادامه بدهد. خانم افسانه بصيرپور، در سال 1986، پس از يک دوره فعاليت با مطبوعات مخالف جمهورى اسلامى در پاريس و به ويژه روزنامه ها و مجلاتى که از سوى شاپوربختيار منتشر مى شد، به نيويورک آمد و به عنوان خبرنگار بخش فارسى راديوصداى آمريکا در سازمان ملل مشغول به کارشد. خانم بصيرپور، د ر مصاحبه با بخش فارسى راديواروپاى آزاد، راديوآزادى، در باره شروع کار خود در سازمان ملل اينطور توضيح داد: افسانه بصير پور: اولين مقاله اى که من نوشتم در سال 1987 بود درباره قطعنامه سازمان ملل در جنگ ايران وعراق، آنموقع براى صداى آمريکا کار مى کردم. تا اوت 1990 که صدام حسين کويت را اشغال کرد. از آنروز تا حال هر روز يک مقاله بود که بتوانم راجع به آنها بنويسم. 1989 اولين مقاله ام را براى لوموند نوشتم و آخرين مقاله ام هم هفته پيش براى لوموند راجع به دادگاه بين المللى که شروع به کار کرد. ب.ن.: صداى خانم افسانه بصيرپور، خبرنگار ديپلماتيک روزنامه فرانسوى لوموند را مى شنويم که در مصاحبه با راديوآزادى، د ر باره ?? سال فعاليت مطبوعاتى خود در سازمان ملل سخن مى گويد. خانم بصيرپور، انتخاب مهم ترين رويدادهائى که در اين مدت پوشش خبرى داد را سئوال مشکلى مى داند. خانم بصيرپور مى گويد: افسانه بصير پور: سئوال مشکلى است. براى اينکه خيلى اتفاقات مهم افتاده که در سازمان ملل پوشش دادم. رواندا، اول به نظرم مى رسد. غتل عام در رواندا که نيم مليون نفر کشته شدند، همه احساس گناه مى کنند، من هم به عنوان خبرنگار هنوز احساس مى کنم به اندازه کافى نتوانستم کارى کنم. بعد البته جنگ بوسنى هرزگوين که باز هم هر روز در شوراى امنيت مقاله مى نوشتم بعد طبعا عراق که از 1992 اين پرونده ادامه دارد. ب.ن.: خانم افسانه بصيرپور، مى گويد در اين 15 سال موفق نشد مطالب چندانى در باره ايران و سازمان ملل بنويسد زيرا ايران در شوراى امنيت اين سازمان نقشى ايفا نمى کرد. افسانه بصير پور: خيلى کم راجع به ايران نوشتم، براى اينکه به عنوان خبرنگار ديپلماتيک کار من پرونده هاى شوراى امنيت بود. و ايران تنها يك بار عضو شوراى امنيت بود. به جز پرونده ايران و عراق هيچ پرونده اى نبود راجع به ايران که من پوشش بدهم. راستش رابطه خوبى بين من و ديپلمات هاى ايرانى نبود. اميدوارم که بتوانم در آينده بروم ايران و هر اتفاق سياسى که مى افتد من به عنوان خبرنگار ديپلماتيک لوموند بروم آنجا. ب.ن.: خبرنگاران سازمان ملل، خانم بصير پور را به خاطر مقالات انتقادى به خاطر مى آورند که به طور پياپى در روزنامه لوموند عليه دبيرکل سابق اين سازمان، آقاى بوتروس بوتورس غالى منتشر کرد که به زعم برخى از جمله دلايل عدم موفقيت آقاى غالى در احراز مقام دبير کلى سازمان ملل براى دور دوم بود. خانم بصيرپور مى گويد برداشتى که بوتروس غالى از نقش دبيرکل سازمان ملل داشت باعث سقوط وى شد. افسانه بصير پور: دبيرکل سازمان ملل نمى تواند نقش سياسى در دنيا داشته باشد. دبيرکل به عنوان رهبر يک کشور نيست تنها نقشى که دبير کل دارد و بايد آنرا بازى کند، رهبرى اخلاقى اس. اين را پوترس پوترس غالى نداشت. فکر مى کرد رهبر يک کشور است و مى خواست آن نقش را بازى کند و اصلا به حقوق بشر و چيز هاى ديگر که سازمان ملل بايد بهش توجه کند توجه نمى کرد. و طبعا من به عنوان خبرنگار نقش او را يک جور ديگر مى ديدم. تمام روزنامه ما همين فکر را داشتند. به همين دليل دور دوم نتوانست انتخاب شود. کوفى عنان درست برعکس است بايد بگويم برعکس بود. در پنج سال اول به عنوان يک رهبر اخلاقى خودش را معرفى کرد. واتفاقا در اين راه هم خيلى کار کرد. مثلا راجع به حقوق بشرنطق ها کرد و اصلا حقوق بشر مرکز... کميسارياى حقوق بشر را به وجود آورد و بعد مرى رابينسون را انتخاب کرد... يعنى اهميت زيادى به حقوق بشر داد. دوره اول تمام شد بعد دوره دوم شروع شد ولى من يک ذره نگرانم که در دور دوم کوفى عنان هم سعى مى کند يک نقشى در سياست دنيا داشته باشد. واقعا نگرانم مى کند براى اينکه سعى کند مثلا يک نقشى داسته باشد بين اسراييل و عرب توى جنگ به نظر من بد است براى سازمان ملل. چون نه اسراييلى ها مى خواهند نه عرب ها که او قاطى اين پرونده بشود. بهتر است کوفى عنان همان نقش سازمان ملل يعنى مسايل انسانى و حقوق بشر بپردازد. اتفاقا آخرين مقاله اى که مى خواهم بنويسم قبل از رفتن از نيويورک راجع به همين است که مواظب باشيم يادمان نرود که نقش اصلى دبيرکل سازمان ملل چيست و کجاست. ب.ن.: خانم افسانه بصيرپور، خبرنگار ديپلماتيک لوموند در سازمان ملل، درمصاحبه با راديوآزادى به مناسبت پايان ماموريت ?? ساله خود در نيويورک، مى گويد در اين مدت شاهد تحولاتى در سازمان ملل بود که باعث شد سازمان ملل با آنچه 15 سال پيش بود کاملا تفاوت کند. افسانه بصير پور: اولا قابل مقايسه نيست. وقتى من رسيدم هنوز جنگ سرد بود. هيچ اتفاقى در سازمان ملل نمى توانست بيافتد. بعد از پايان جنگ و افتادن ديوار برلن شوراى امنيت شروع کرد به کار. هنوز هم به نظر من به اندازه کافى از شوراى امنيت استفاده نمى شود. متاسفانه براى اينکه آمريکا، نه تنها دولت فعلى که با سازمان ملل بد است، مردم آمريکا هم دوست ندارند سازمان ملل را. اين تقصير مردم نيست، تقصير سازمان ملل است يکى از کارهايى که بايد سازمان ملل و دبيرکل بکنند اينست که به مردم بفهمانند اين سازمان ملل دشمن شما نيست و درهارا باز کنن تا مردم بيايند تو. ب.ن.: مردم آمريکا فکر مى کنند سازمان ملل شمار کشورهاى فقير هستند که دور هم جمع مى شوند و عليه آمريکا راى مى دهندو خرجش را هم آمريکا مى پردازد. افسانه بصيرپور: که البته تا حدودى همينطور هم هست.

ديدارى با افسانه بصيرپور خبرنگار لوموند ديپلماتيک در سازمان ملل، در پايان يک ماموريت مطبوعاتى ١۵ ساله که طى آن، سازمان ملل سه دبيرکل عوض کرد و شاهد تلاش براى برقرارى آتش بس در جنگ ايران و عراق، شروع و پايان جنگ خيلج فارس براى بيرون راندن عراق از کويت، کشتار رواندا و فرونشاندن بحران در بوسنى هرزگوين بود.

در همین زمینه

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG