لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ تهران ۰۷:۴۱

حزب كارگزاران سازندگي و تلاش براي انتخابات آينده رياست جمهوري: حمايت از كانديداتوري عبدالله نوري


مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): محمود عليزاده طباطبايي مسوول معاونت حقوقي حزب كارگزاران سازندگي، به خبرگزاري دانشجويان ايران گفته است که حزب کارگزاران سازندگي از كانديداتوري عبدالله نوري در دوره آينده انتخابات رياست جمهوري حمايت مي کند و به نظر کارگزاران اگر موانع از سر راه كانديداتوري آقاي نوري برداشته شود، وي يكي از كساني هست كه ميتواند مملكت را از بحران نجات بدهد. در عين حال وي تأکيد نموده که تاكنون شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي بحثي دربارهي كانديداتوري عبدالله نوري در دورهي بعدي انتخابات رياست جمهوري مطرح نكرده است.عبدالله نوري، وزير کشور سابق دولت محمد خاتمي، رئ?س جمهوري بود که اکنون به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي در زندان به سر مي برد. هم چنين آقاي طباطبايي، عضو ارشد کارگزاران، از محمدعلي نجفي، عضو کارگزاران سازندگي و وزير پيشين آموزش و پرورش به منزله بهترين گزينه براي نامزدي در انتخابات آينده رياست جمهوري ياد کرده است. از نظر مسئول معاونت حقوقي حزب کارگزاران سازندگي، براي حاکميت جايگزيني جز کارگزاران سازندگي وجود ندارد، چون همه گروه هاي سياسي در بيست و سه سال گذشته امتحان خود را پس داده اند، اما حزب کارگزاران اگر در گذشته شعاري درباره سازندگي، اشتغال و مسائل اجتماعي داده به آن عمل کرده است. با توجه به حجم اخبار منتشرشده، به نظر مي رسد که حزب کارگزاران سازندگي که نزديک ترين حزب به اکبر هاشمي رفسنجاني، رئ?س مجمع تشخيص مصلحت نظام به شمار مي آيد، فعال ترين حزب در زمينه معرفي نامزدي براي انتخابات آينده رياست جمهوري است. ابتدا سخن از نامزدي عطاءالله مهاجراني، وزير پيشين فرهنگ و ارشاد اسلامي بود، اما گويا پس حملات تبليغاتي محافظه کاران عليه او، کارگزاران از معرفي وي انصراف يافته اند. اکنون سخن از نامزدي محمدعلي نجفي است که مدتي نيز در دولت آقاي خاتمي رئ?س سازمان برنامه و بودجه است. از سوي ديگر در ماه هاي گذشته شماري از شخصيت هاي وابسته به کارگزاران، انتقادهاي سختي را به کارنامه اقتصادي دولت کنوني وارد کرده اند. آشکارترين انتقادها از آن محمد هاشمي، برادر اکبر هاشمي رفسنجاني بود که بر ميزان بدهي هاي دولت کنوني و ناتواني آن در پرداخت بدهي ها تأکيد کرد. انتقاد محمد هاشمي واکنش دولت را نيز برانگيخت و به همين سبب متهم به تعصب خانوادگي شد. هم چنين، محافظه کاران که در دوره هشت ساله رياست جمهوري اکبر هاشمي رفسنجاني، از منتقدان او قلمداد مي شدند، در سال هاي اخير و به ويژه در ماه هاي گذشته از او به عنوان رئ?س جمهوري با يک کارنامه موفق اقتصادي نام مي برند و حزب کارگزاران سازندگي را نيز يکي از برندگان واقعي انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش ارزيابي مي کنند، انتخاباتي که در آن محمد خاتمي پيروز شد. محسن دعاگو، امام جمعه شميران در گفت و گويي با روزنامه محافظه کار کيهان گفته است تمام اعتبار سازندگي آقاي هاشمي از طريق كارگزاران و گروههاي هم سو به صندوق راي آقاي خاتمي ريخته شد و مردم به تصور اينكه جريان آقاي خاتمي ادامه دهنده راه آقاي هاشمي است در انتخابات شركت كردند و راي دادند. حزب کارگزاران سازندگي که اکنون در کانون هاي اصلي سياسي و اقتصادي کشور پايگاه هايي نيرومند دارد، به گفته تحليل گران قدرت سياسي خود را از اکبر هاشمي رفسنجاني مي گيرد. اما اکبر هاشمي رفسنجاني در انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي نتوانست آراي کافي مردم تهران را براي راه يافتن به مجلس به دست آورد. با وجود زودرس بودن بحث در باره نامزدهاي محتمل انتخابات آينده رياست جمهوري، طرح نامزدي برخي افراد يا گروه ها شايد منافع و کارکردهاي سياسي خاصي در شرايط کنوني نيز داشته باشد که کمترين آنها آزمودن حساسيت افکار عمومي نسبت به اين افراد و احزاب سياسي است.

بحث در باره نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري اسلامي كه سه سال ديگر انجام خواهدت شد، از هم اكنون آغاز شده است. محمود عليزاده طباطبايي مسوول معاونت حقوقي حزب كارگزاران سازندگي، به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت حزب کارگزاران سازندگي از كانديداتوري عبدالله نوري در دوره آينده انتخابات رياست جمهوري حمايت مي کند كه به زعم كارگزاران، مي تواند مملكت را از بحران نجات بدهد. حزب کارگزاران سازندگي، نزديک ترين حزب به اکبر هاشمي رفسنجاني، رئیس مجمع تشخيص مصلحت نظام است محافظه كاران اين روز ها اين حزب را يکي از برندگان واقعي انتخابات دوم خرداد 1376 ارزيابي مي شود، انتخاباتي که در آن محمد خاتمي پيروز شد.

در همین زمینه

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG