لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۸:۰۹

گزارش روزانه اينترنت: شادزدي دادکام و سايت وکلاي اينترنتي در تهران


بهنام ناطقي (نيويورك) بهنام ناطقي (راديوآزادي): امروز در گزارش اِينترنت، ِيک پاِيگاه اِينترنتِي – شادزِي داد کام -- با پِيام هاِي دلگرم کننده روزانه، پاِيگاه اِينترنتِي شادزِي دادکام www.shadzi.com بعد ازگرفتن آدرس اِينترنتِي کاربران، روزِي ِيک پِيام دلگرم کننده براِي زندگِي بهتر به آنها مِي فرستد. اِين پِيام ها که شادزِي روزانه نام دارند، درس هاِي کوچکِي هستند در باره نوعِي طرز تلقِي از زندگِي بر مبنِي بر احترام به خود و دِيگران و شناختن ارزش لحظه هاِي عمر، اعتماد به نفس و تلاش. اِين پِيام ها را نوِيسنده ساِيت شادزِي دادکام، آقاِي شهاب اطهارِي مِي نگارد که کار اصلِي اش مشاوره مالِي در امر سرماِيه گذارِي است و در نروژ و استرالِيا در رشته هاِي اقتصاد و امورمالِي تحصِيل کرده است و در هِيوستون، تگزاس مدتها در ِيک شرکت سرماِيه گذارِي نفتِي، مسئول سنجش ارزش سهام بود. ساِيت شادزِي دادکام، که تبلِيغ ندارد، از کاربران مِي خواهد که براِي درِيافت پِيام هاِي روزانه از اِين ساِيت، ماهانه ِيا سالانه مبلغِي به عنوان حق عضوِيت بپردازند. حق عضوِيت براِي کسانِي که ماِيل اند هر روز ِيک پِيام بگِيرند گران تر از آنهائِي است که ِيک روز در مِيان پِيام مِي گِيرند. عضوِيت ِيک سال اِين ساِيت بِيست دلار است و براِي ساکنان اِيران 15 هزار تومان. براِي آنها که شک دارند اِين پِيام ها مِي تواند در زندگِي آنها تاثِير بگذارد، شادزِي دات کام به مدت دوماه، هفته اِي سه پِيام مجانِي به آنها مِي فرستد. در صفحه خانه اِين ساِيت، چند نمونه از اِين پِيام ها درج شده اند. مثلا در پِيامِي تحت عنوان « به خودتان باز مِي گردد،» شادزِي دات کام مِي نوِيسد: «شخصِيت دِيگران را بالاببرِيد و با اِين شِيوه، شخصِيت خودتان بالا مِي رود. کاردِيگران را مورد تشوِيق قراردهِيد و خودتا ن مورد تحسِين قرار مِي گِيرِيد. به دِيگران عشق بورزِيد، اِين عشق به شما بازمِي گردد.» پِيام ِيا شادزِي دِيگرِي که ممکن است در روزِي دِيگر به کاربر پست شود زِير عنوان همِين حالا، مِي نوِيسد: «همِين حالا لحظه باشکوهِي است. اگرهم احساس مِي کنِيد که مشکلِي وجود دارد، اساسا ناشِي از فکر و تعبِيرات خود شما است. هِيچ چِيز بر ضد شما نِيست، مگر خودتان اِينطور بخواهِيد.» شادزِي دات کام در پِيام دِيگرِي، اهمِيت روِيا داشتن و تلاش کردن براِي دست ِيابِي به روِياها را به کاربران ِياد آور مِي شود و مِي نوِيسد: اتوموبِيلِي که شما مِي رانِيد، طراحِي و ساخته شد، چون کسِي روِياِي آن را در سر داشت، تلفنِي که شما به وسِيله آن صحبت مِي کنِيد، و شبکه ارتباط جهانِي، ساخته شد چون کسِي روِياِي آن را در سر داشت. موفقِيت با ِيک روِيا شروع مِي شود.» پاِيان نقل قول از ساِيت اِينترنتِي شادزِي دات کام.

شاد زي دادکام www.shadzi.com روزي يک پيام دلگرم کننده مي فرستد براي کساني که سالي 20 دلار پرداخت کرده باشند. همچنين، يک سايت براي تبليغ خدمات حقوقي به روي اينترنت تاسيس شد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG