لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۳۲

آبی ها و نارنجی ها؛ تظاهرات در اوکراين

بیشتر

ويکتور يانوکويچ، نخست وزير و رهبر ائتلاف مخالفان دولت. او رهبری تظاهرات عليه تصميم رييس جمهوری برای برگزاری انتخابات زودرس را در دست دارد
۱

ويکتور يانوکويچ، نخست وزير و رهبر ائتلاف مخالفان دولت. او رهبری تظاهرات عليه تصميم رييس جمهوری برای برگزاری انتخابات زودرس را در دست دارد

ويکتور يوشچنکو، رييس جمهوری اوکراين، که حدود دو سال پيش در پی انقلاب نارنجی به قدرت رسيد، اکنون خود را با تظاهراتی خيابانی رو در رو می بيند
۲

ويکتور يوشچنکو، رييس جمهوری اوکراين، که حدود دو سال پيش در پی انقلاب نارنجی به قدرت رسيد، اکنون خود را با تظاهراتی خيابانی رو در رو می بيند

"آبی" ها مخالف برگزاری انتخابات زودرس هستند. اوکراين امروز صحنه رويارويی ها آبی ها و نارنجی های هوادار دولت است
۳

"آبی" ها مخالف برگزاری انتخابات زودرس هستند. اوکراين امروز صحنه رويارويی ها آبی ها و نارنجی های هوادار دولت است

آبی ها از هواداران حکومت سابق اوکراين محسوب می شوند
۴

آبی ها از هواداران حکومت سابق اوکراين محسوب می شوند

کاريکاتوری از ويکتور يوشچنکو، رييس جمهوری اوکراين با مدل مويی وام گرفته از يوليا تيموشنکو، نخست وزير پيشين اين کشور. خانم تيموشنکو، پس از انقلاب نارنجی نخست وزير اوکراين شد، اما پس از مدتی به صف مخالفان يوشچنکو پيوست. وی در ائتلاف آبی ها شرکت نکرده است
۵

کاريکاتوری از ويکتور يوشچنکو، رييس جمهوری اوکراين با مدل مويی وام گرفته از يوليا تيموشنکو، نخست وزير پيشين اين کشور. خانم تيموشنکو، پس از انقلاب نارنجی نخست وزير اوکراين شد، اما پس از مدتی به صف مخالفان يوشچنکو پيوست. وی در ائتلاف آبی ها شرکت نکرده است

ميدان استقلال کيف، پايتخت اوکراين ميزبان آبی ها است و نارنجی ها در ميدان اروپا در چند صدمتری مخالفان خود گرد آمده اند
۶

ميدان استقلال کيف، پايتخت اوکراين ميزبان آبی ها است و نارنجی ها در ميدان اروپا در چند صدمتری مخالفان خود گرد آمده اند

کمونيست های سرخ در کنار آبی ها، با نارنجی ها مخالفند
۷

کمونيست های سرخ در کنار آبی ها، با نارنجی ها مخالفند

بين آبی ها و نارنجی ها، تنها يک خيابان فاصله است، اما تا کنون گزارشی از درگيری مخابره نشده است
۸

بين آبی ها و نارنجی ها، تنها يک خيابان فاصله است، اما تا کنون گزارشی از درگيری مخابره نشده است

نمايندگان هوادار دولت در مجلس شرکت نکرده اند و بر سر ميز خود، پرچم های نارنجی گذاشته اند
۹

نمايندگان هوادار دولت در مجلس شرکت نکرده اند و بر سر ميز خود، پرچم های نارنجی گذاشته اند

حزب مناطق اوکراين، مهم ترين حزب در ائتلاف ضد دولتی اين کشور محسوب می شود
۱۰

حزب مناطق اوکراين، مهم ترين حزب در ائتلاف ضد دولتی اين کشور محسوب می شود

بیشتر

XS
SM
MD
LG