لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۴۸

۱۹۶۱؛ سالی که دیوار کشیدند

بیشتر

۱۳ اوت ۱۹۶۱ نیروهای نظامی آلمان شرقی در برلین
۱

۱۳ اوت ۱۹۶۱ نیروهای نظامی آلمان شرقی در برلین

پلیس آلمان شرقی در محل ساختمان دیوار برلین پاسبانی می کند.
۲

پلیس آلمان شرقی در محل ساختمان دیوار برلین پاسبانی می کند.

دیوار موقتی در وسط شهر برلین
۳

دیوار موقتی در وسط شهر برلین

خودرو زرهی آلمان شرقی در مرز برلین شرقی و غربی
۴

خودرو زرهی آلمان شرقی در مرز برلین شرقی و غربی

ویلیام والش، مسئول وقت رادیو آزادی (اینک: رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی) در حال مصاحبه با یک پلیس آلمان شرق در برلین
۵

ویلیام والش، مسئول وقت رادیو آزادی (اینک: رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی) در حال مصاحبه با یک پلیس آلمان شرق در برلین

نمایی از دیوار برلین
۶

نمایی از دیوار برلین

۷
بخشی از دیوار برلین
۸

بخشی از دیوار برلین

 بخشی از دیوار برلین و دروازه براندنبورگ
۹

بخشی از دیوار برلین و دروازه براندنبورگ

 دروازه براندنبورگ؛ از برلین غربی تا برلین شرق
۱۰

دروازه براندنبورگ؛ از برلین غربی تا برلین شرق

XS
SM
MD
LG