لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۳۷

اوباما و مدودف در پراگ برای امضای «استارت»

بیشتر

دمیتری مدودف (راست)، رییس جمهور روسیه و باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا
۱

دمیتری مدودف (راست)، رییس جمهور روسیه و باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا

دمیتری مدودف (راست)، رییس جمهور روسیه و باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا
۲

دمیتری مدودف (راست)، رییس جمهور روسیه و باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا

دمیتری مدودف (راست)، رییس جمهور روسیه و باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا
۳

دمیتری مدودف (راست)، رییس جمهور روسیه و باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا

 باراک اوباما (راست) ، رییس جمهور آمریکا و دمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه
۴

باراک اوباما (راست) ، رییس جمهور آمریکا و دمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه

 باراک اوباما (راست) ، رییس جمهور آمریکا، واسلاو کلاوس، رئيس جمهوری چک و دمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه
۵

باراک اوباما (راست) ، رییس جمهور آمریکا، واسلاو کلاوس، رئيس جمهوری چک و دمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه

 باراک اوباما (راست) ، رییس جمهور آمریکا، واسلاو کلاوس، رئيس جمهوری چک و دمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه
۶

باراک اوباما (راست) ، رییس جمهور آمریکا، واسلاو کلاوس، رئيس جمهوری چک و دمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه

 باراک اوباما (راست) ، رییس جمهور آمریکا
۷

باراک اوباما (راست) ، رییس جمهور آمریکا

 باراک اوباما (راست) ، رییس جمهور آمریکا
۸

باراک اوباما (راست) ، رییس جمهور آمریکا

XS
SM
MD
LG